Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGDEP

Es poden convalidar crèdits ECTS a partir de les següents titulacions:

El procediment de reconeixement dels crèdits provinents de cicles formatius de grau superior (CFGS) es pot consultar a la Normativa Acadèmica de la Facultat.