Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Tancat
grauGDEP

Forma de pagament

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, l'estudiant ha de fer efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

*L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Preu per crèdit

126,07 €

En el cas d'haver de repetir un seminari, els imports son els següents:

  • Seminari de 2 hores = 315,18 €
  • Seminari de 4 hores = 630,35 €

Educació Primària Anglès:                 

138,69 €

En el cas d'haver de repetir un seminari, els imports son els següents:

  • Seminari de 2 hores = 346,73 €
  • Seminari de 4 hores = 693,45 €

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball. Podeu consultar la informació a: Beques i ajuts