Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Del 30 de gener al 2 de juliol de 2018
grauGDEP

A Blanquerna-URL, trobareu un disseny formatiu en contacte amb la pràctica i els instruments adequats per aprofundir en l’estudi d’aquestes disciplines. El pràcticum us donarà l’oportunitat d’observar i d’aplicar els procediments, les habilitats i els recursos diversos que han estat objecte d’aprenentatge, amb l’assessorament del tutor de la Facultat i de la institució. La finalitat de les pràctiques és la projecció, l'anàlisi, l’aplicació de coneixements, la iniciació a la recerca i la socialització dins la cultura laboral.

El Departament de Pràctiques és el responsable de coordinar les relacions entre la Facultat i els gairebé 300 Centres Formadors de Pràctiques del Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

Documents disponibles:

  1. Normativa de pràctiques dels Graus en Educació Infantil i Primària.
  2. Organització general de les estades als centres de pràctiques.

Programes de Practicum:

Els estudiants del Grau en Educació Primària podran cursar una estada internsiva de pràctiques internacionals en centres educatius d'Holanda i San Diego (Califòrnia) amb l'objectiu de poder visitar i contrastar models educatius diversos i tenir una visió internacional de l'educació.