Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 de febrer de 2016
grauGDEP

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica362460
Obligatòria243048102
Optativa2424
Pràctiques6122442
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

2n

Mòdul: assignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: Diversitat, interculturalitat i educació inclusivaMP2BADPBàsica6.00
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: Psicologia del desenvolupamentMP2BADPBàsica6.00
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: Psicopedagogia de l'aprenentatge i de l'educacióMP2BADPBàsica6.00
Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat: SeminariMP2BADPBàsica0.00
Societat, família i escola III: Anglès B2.1MP2BSF3Bàsica6.00
Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials (Humanitats II): Cristianisme i culturaMP2GACSObligatòria6.00
Ensenyament i aprenentatge de les ciències socials (Humanitats II): SeminariMP2GACSObligatòria0.00
Semestre: Quart
Ensenyament i aprenentatge de l'educació física i educació per a la salut: Educació a través del cos i el movimentObligatòria6.00
Ensenyament i aprenentatge de l'educació física i educació per a la salut: Educació i salutObligatòria6.00
Ensenyament i aprenentatge de l'educació física i educació per a la salut: seminariObligatòria0.00
Ensenyament i aprenentatge de l'educació física i educació per a la salutObligatòria12.00
Pràcticum IPràctiques6.00
Ensenyament i apren. ciències exper. i ciències socials I: Ciències experimentals: actualització científica i currículumMP2GCE1Obligatòria6.00
Ensenyament i apren. ciències exper. i ciències socials I: Ciències socials: actualització científica i currículumMP2GCE1Obligatòria6.00
Ensenyament i aprenentatge de les ciències experimentals i de les ciències socials I: SeminariMP2GCE1Obligatòria0.00
Anual
Societat, família i escola III: Anglès B2MP2BSF3Bàsica6.00

4t

Mòdul: assignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques II: Didàctica del coneixement i de l'activitat matemàticaMP4GAM2Obligatòria6.00
Atenció a la diversitat i educació inclusiva IMP4OAD1Optativa6.00
Didàctica de l'anglès: teoria i pràctica I: Didàctica de l'anglès: teoria i pràctica IMP4ODAT1Optativa6.00
L'educació física i la seva didàctica I: L'educació física i la seva didàctica IMP4OEFP1Optativa6.00
Expressió musical i la seva didàctica IMP4OEMD1Optativa6.00
Semestre: Vuitè
L'activitat científica. L'activitat matemàticaMP4OACC2Optativa6.00
Atenció a la diversitat i educació inclusiva IIMP4OAD2Optativa6.00
Didàctica de l'anglès: teoria i pràctica II: Didàctica de l'anglès: teoria i pràctica IIMP4ODAT2Optativa6.00
Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica (DECA) II: Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica IIMP4ODEC2Optativa6.00
L'educació física i la seva didàctica IIMP4OEFP2Optativa6.00
Expressió musical i la seva didàctica IIMP4OEMD2Optativa6.00
Educació visual i plàstica IIMP4OEVP2Optativa6.00
Disseny de materials didàctics i entorns d'aprenentatge digitalsMP4OTIC2Optativa6.00
Anual
Treball de final de grauTreball de fi de Grau12.00
Pràcticum III (Mencions)Pràctiques24.00
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educativesPràctiques
Practicum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Atenció a la DiversitatPràctiques
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació FísicaPràctiques
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació MusicalPràctiques
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Llengües EstrangeresPràctiques
Pràcticum III: Bases per a la innovació i investigació educatives. Menció en Educació Visual i PlàsticaPràctiques
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)