Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Diploma d'especialització universitària en Inclusió Social i Laboral per a Joves amb Discapacitat Intel·lectual

Diploma d'especialització universitària en inclusió social i laboral per a joves amb discapacitat intel·lectual
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Horari

  De dilluns a dijous de 10 a 14 h

 • Places
  17
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport

Tres raons per escollir aquest títol

Prestigi

Organitzat i amb el suport de institucions referents a l’àmbit de la discapacitat.

Professorat

Amb àmplia experiència docent i expertesa en l’àmbit de la diversitat.

Formació integrada

En un entorn universitari que facilitarà la convivència amb la resta d’estudiants.

Curs pensat per a joves amb discapacitat intel·lectual i del desenvolupament que vulguin millorar les seves habilitats socio-laborals mentre fan pràctiques en empreses.
Formació integrada en un entorn universitari que facilitarà la convivència amb la resta d’estudiants.

Els objectius del curs són:

 • Proporcionar formació universitària a joves amb discapacitat intel·lectual enfocada a millorar la seva autonomia, la seva formació acadèmica i la seva preparació per a la inserció (desenvolupament de competències ocupacionals) laboral en contextos ordinaris.
 • Dotar als joves amb DID d'habilitats i competències necessàries per augmentar les seves possibilitats l'ocupació amb suport.
 • Proporcionar experiències educatives integrades en la comunitat universitària.
 • Facilitar una formació integral i personalitzada perquè els joves amb discapacitat intel·lectual puguin participar com a membres de ple dret en la seva comunitat.

Per a més informació: [email protected]

Coorganitzat per:

Logo FPCEE Blanquerna
Fundació Pere Tarrés

Cofinançat per:

Fundación ONCE
Unió Europea Fons Social Europeu

Programa operatiu d'ocupació juvenil 2014-2020. 5a convocatòria pel desenvolupament de programes universitaris de formació per l'ocupació dirigits a joves amb discapacitat intel·lectual inscrits en el sistema nacional de garantia juvenil. Programa Universidad curs 2022-2023.

En col·laboració amb:

Notícies

Informació acadèmica

Recursos Tecnològics FPCEE

Pla d'estudis

Mòdul 1. La Universitat: informació d'interès per a qui comença uns estudis universitaris (3 ECTS)

Mòdul 2. Estil de vida saludable. (4 ECTS)

Mòdul 3. Tecnologia de la informació i la comunicació. (5 ECTS)

Mòdul 4. Habilitats comunicatives per a l'èxit professional i personal. (5 ECTS)

Mòdul 5. Economia bàsica i matemàtica social. (3 ECTS)

Mòdul 6. Conceptes bàsics relacionats amb l'ocupació. (3 ECTS)

Mòdul 7. Pràcticum (7 ECTS)

Mòdul 8. Treball Final (2 ECTS)

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Ingrid Sala Bars. Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i l'Esport Blanquerna

Prof. Àngels Sogas Perales. Facultat d’Educació Social i Treball Social Pere Tarrés

Professorat

Dra. Elisabet Alomar Kurz (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Íngrid Sala Barz (FPCEE Blanquerna, URL).

Prof. Àngels Sogas Perales (FESiTS Pere Tarrés, URL).

Dra. Maria Giné Garriga (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Lisette Navarro-Segura (FESiTS Pere Tarrés, URL).

Dr. Josep Oriol Martínez Ferrer (FPCEE Blanquerna, URL).

Prof. Elena Ojando Pons (FPCEE Blanquerna, URL).

Dr. Jordi Simón Llovet (FPCEE Blanquerna, URL).

Dr. Òscar Martínez Rivera (FESiTS Pere Tarrés, URL).

Dr. Ignasi Ivern Pascual (FPCEE Blanquerna, URL).

Dr. Josep Maria Vila Rovira (FPCEE Blanquerna, URL).

Dr. Paco López Jiménez (FESiTS Pere Tarrés, URL).

Dr. Xavier Àvila Morera (FPCEE Blanquerna, URL).

Dra. Montserrat Prat Moratonas (FPCEE Blanquerna, URL).

Dr. Miquel Àngel Pellicena Sánchez (FPCEE Blanquerna, URL).

Desirée Garcia Roig.

Dr. Manel Noguera Ballús (FPCEE Blanquerna, URL).

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares)
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Aquest curs és gratuït ja que compta amb el finançament de la Fundació ONCE i dels fons socials europeus.

Fundación ONCE
Unió Europea Fons Social Europeu
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur