Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Tancat
grauGDEP

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica3024660
Obligatòria30244094
Optativa662436
Pràctiques6141838
Treball de fi de Grau1212
Total60606060240

4t

Mòdul: assignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Teologia i didàctica de la Religió Catòlica II (DECA II)Optativa6.00
Didàctica de les ciències socialsObligatòria6.00
Treball de Final de Grau ITreball de fi de Grau6.00
Literatura infantil, plurilingüisme i pluriculturalitat a l'aulaOptativa6.00
Recursos didàctics i gestió de l'aula de llengua addicionalOptativa6.00
Tecnologia i cultura musicalOptativa6.00
Didàctica i metodologia: so i audicióOptativa6.00
Alumnes amb necessitats específiques de suport educatiuOptativa6.00
La tecnologia com a eina de suport a la inclusió educativaOptativa6.00
Educació física i la seva didàcticaOptativa6.00
Organització d'activitats educatives a l'entorn de la natura i el lleureOptativa6.00
L'infant de 6 a 12 anys: característiques evolutives i aprenentatgeOptativa6.00
Semestre: Vuitè
L'activitat científica. Ciències experimentals i ciències socialsOptativa6.00
Disseny de materials didàctics i entorns d'aprenentatge digitalsOptativa6.00
Societat, família i educacióBàsica6.00
Treball de Final de Grau II: anglèsTreball de fi de Grau6.00
Innovació educativa en l'ensenyament i aprenentatge de la llengua addicionalOptativa6.00
Creació, improvisació i direccióOptativa6.00
Alumnes amb necessitats educatives especialsOptativa6.00
Programació i planificació de l'educació físicaOptativa6.00
Didàctica de la llengua i la literatura escritaOptativa6.00
Resolució de problemes i pensament científic amb recursos tecnològics: STEAM a primàriaOptativa6.00
Anual
Pràcticum III: ètica, deontologia i competències professionalsPràctiques18.00
L'oferta d'optativitat inclou els mòduls necessaris per completar l'itinerari que correspon a la DECA (Declaració Eclesiàstica de Competència Acadèmica)