Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta

grauGDEP

Qualitat docent

Les diferents activitats d’ensenyament-aprenentatge estan impartides per professorat que excel•leix en la docència i en les metodologies d’ensenyament-aprenentatge, incorporant totes les possibilitats que ofereix la tecnologia actual. Comptem amb un equilibri entre professors especialistes o investigadors i professors que són també professionals en actiu.

Seminaris

Els seminaris són espais formatius, a cada semestre al llarg de tota la carrera, amb grups reduïts de 10-12 estudiants, guiats per un professor-tutor. Aquests espais faciliten l’aprenentatge interdisciplinari, la reflexió intel•lectual i professional, les metodologies basades en resolució de problemes o en estudi de casos i el seguiment de les pràctiques, dels projectes de recerca o d’intervenció professional. També permeten que sigui possible l’acompanyament personalitzat de cada estudiant. El professor-tutor col•labora en l’orientació acadèmica, personal i vocacional dels estudiants. 

Educació personalitzada

En totes les matèries i mòduls, els estudiants desenvolupen moltes de les activitats en grups reduïts que faciliten el treball per projectes, així com l’aprenentatge col•laboratiu, per tal d’assolir una màxima implicació personal en l’aprenentatge.

Pràctiques professionals

Les pràctiques professionals, que es duen a terme en organitzacions, institucions i escoles pioneres i innovadores, faciliten l’aprenentatge de la professió i l’adquisició d’eines i de contactes per millorar les possibilitats d’inserció laboral. Tenim conveni amb més de mil centres de pràctiques.

Competències professionals

L’estructura del pla d’estudis i l’organització dels espais formatius o l’orientació dels processos d’ensenyament-aprenentatge estan encaminades a facilitar l’adquisició de les competències professionals necessàries per a l’exercici professional en el món d’avui. Un dels trets que més es reconeix a Blanquerna és la bona preparació professional dels seus titulats, fet que es reflecteix també en els elevats índexs d’inserció laboral.

Competències transversals i personals

Els estudis, sobretot en els espais de Seminari, estan organitzats per vertebrar una proposta progressiva d’adquisició de competències genèriques o transversals. Són competències com ara la responsabilitat i l’autonomia, la iniciativa i la creativitat, el treball en equip, l’orientació a resultats, la capacitat comunicativa o les competències emocionals i socials. A la nostra facultat s’adquireixen aquestes competències clau, que són les que més faciliten l’ocupabilitat i que millor caracteritzen el talent i la maduresa personals.

Formació en humanitats

Les matèries de l’àrea d’humanitats incloses en tots els itineraris formatius faciliten tant la formació cultural àmplia com la reflexió personal sobre qüestions de fons de la persona. Ajuden a promoure les visions globals dels problemes i la consideració dels aspectes ètics de la professió.

Formació internacional

La Facultat ofereix la possibilitat de participar en diversos programes d’intercanvi i de fer pràctiques a l’estranger. També ofereix la possibilitat de participar en diversos programes de cooperació internacional. El pla d’estudis inclou la formació per a l’adquisició del nivell B2 d’anglès, així com l’acreditació dels estudiants amb una prova externa reconeguda.

montserratan@blanquerna.edu
elisabethak@blanquerna.edu
xavieram@blanquerna.edu
bertaam@blanquerna.edu
josepmanelbg@blanquerna.edu
elisabetbb@blanquerna.edu
nuriabr0@blanquerna.edu
carmebo@blanquerna.edu
alaingfb@blanquerna.edu
mariacarmebt@blanquerna.edu
martacc@blanquerna.edu
mdolorescs@blanquerna.edu
montsecv@blanquerna.edu
jesuscc1@blanquerna.edu
maribelco@blanquerna.edu
reinacs@blanquerna.edu
tomasjoaquincm@blanquerna.edu
marccr1@blanquerna.edu
jorgeca@blanquerna.edu
mercecc@blanquerna.edu
elisabetcb1@blanquerna.edu
marionacs@blanquerna.edu
cristinacl@blanquerna.edu
josemariacj@blanquerna.edu
quecacs@blanquerna.edu
ruthdo0@blanquerna.edu
annamv@blanquerna.edu
roserdf@blanquerna.edu
marer@blanquerna.edu
noellefm@blanquerna.edu
valentifs@blanquerna.edu
sarafc@blanquerna.edu
carmefm@blanquerna.edu
annabelfc@blanquerna.edu
marcfs@blanquerna.edu
mdelmargp@blanquerna.edu
victoriagd@blanquerna.edu
alejandrogp@blanquerna.edu
immagp@blanquerna.edu
galgl@blanquerna.edu
mariagd@blanquerna.edu
dolorsgg@blanquerna.edu
anaevajf@blanquerna.edu
margaridalg@blanquerna.edu
montserratlf@blanquerna.edu
pietatmf@blanquerna.edu
elisendamc1@blanquerna.edu
soniams0@blanquerna.edu
evamt@blanquerna.edu
joanamariamm@blanquerna.edu
mariapaulams@blanquerna.edu
antonimb@blanquerna.edu
mariaam@blanquerna.edu
cristinama6@blanquerna.edu
angeljesusng@blanquerna.edu
elenasofiaop@blanquerna.edu
ignasiob@blanquerna.edu
annaps@blanquerna.edu
mariainmaculadapr@blanquerna.edu
montserratpm3@blanquerna.edu
miquelpf@blanquerna.edu
gloriapr@blanquerna.edu
modolorsra@blanquerna.edu
francescrp@blanquerna.edu
joanjosepry@blanquerna.edu
celiarp@blanquerna.edu
melenarl@blanquerna.edu
cristinars2@blanquerna.edu
josesm0@blanquerna.edu
massumptasm@blanquerna.edu
davidsp@blanquerna.edu
jordisl@blanquerna.edu
scottstephens@blanquerna.edu
carmesr@blanquerna.edu
rosasp@blanquerna.edu
caterinase@blanquerna.edu
evatc@blanquerna.edu
griseldatm@blanquerna.edu
miriamta1@blanquerna.edu