Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGDEP

El grau d’Educació Primària és generalista i professionalitzador. Per aquest motiu, el Pla d’estudis inclou la possibilitat d’obtenir una menció. 

La menció implica seguir un itinerari formatiu d’aprofundiment amb assignatures optatives vinculades a una de les àrees de coneixement següents: 

  • Educació física (MEF) 
  • Educació musical (MEM) 
  • Atenció a la diversitat (MAD)
  • Llengües estrangeres (MLE) 

Les mencions també formen els futurs especialistes d’Educació Primària de les escoles, que seran els responsables d’impartir les matèries d’educació física, de música o d’anglès com a llengua estranger, o els responsables d’atendre, de manera més individualitzada, la diversitat de l’alumnat de l’escola.   

Aquestes assignatures optatives de menció es comencen a cursar a segon curs i tenen continuïtat a tercer i quart curs del grau.

En l'enllaç següent trobareu la relació de les mencions, així com de les matèries optatives i els crèdits del treball de final de grau de Psicologia específics de cada menció.