Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
Preinscripció Oberta
grau11-GR-PSIC+LOG

Forma de pagament

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada, sense cap tipus d’interès. En el moment de la inscripció, l’estudiant ha de fer efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50 % restant es reparteix en nou mensualitats (d’octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

*L’import pagat no es retornarà sota cap concepte.

Preu per crèdit

El preu per crèdit, pels estudiants de nou accés, corresponent al curs 2022-2023 és de 162,54 €

Finançament dels estudis

Per facilitar l’accés a l’oferta formativa de Blanquerna-URL, l’estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d’obtenir ajuts econòmics significatius, per mitjà de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i la borsa de treball. En podeu consultar la informació a Beques i ajuts.