Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Títol d'expert universitari en l'Art d'Ajudar i Cuidar-se: Mindfulness, Actituds i Valors

Preinscripció oberta

TEU en en l'Art d'Ajudar i Cuidar-se: Mindfulness, Actituds i Valors
 • Modalitat
  Semipresencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Crèdits
  15
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Horari

  Sessions setmanals en línia els dijous de 17 a 19 h i sessions presencials el primer dissabte de cada mes de 9 a 14 h i de 15.00 a 18.00 h

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

A qui va dirigit

Aquest programa formatiu va dirigit a professionals que es dediquin a ajudar o tenir cura d’altres persones (psicòlegs, mestres, metges, logopedes, infermers, fisioterapeutes, educadors socials…).
També pot anar dirigit a persones interessades en el seu creixement personal o a cultivar l’equilibri i la calma mental, i no cal tenir cap títol concret per accedir-hi.

Tres raons per escollir aquest títol

Mindfulness

Desenvolupament de l'harmonia interna

Integració

De l'àmbit relacional-actitudinal amb la realitat

Aplicació

A la vida professional i personal

Mindfulness: pràctica de la meditació, en taller estructurat i experiencial

La finalitat d’aquest curs és ensenyar vivencialment un procés estructurat per desenvolupar el potencial d’ajuda i millora que tots tenim. Per a això, utilitzarem un enfocament integrador que treballa tres àmbits complementaris i necessaris per desenvolupar el potencial d’harmonitzar-nos amb la nostra experiència interna (mindfulness), amb els altres (actituds i valors), amb la realitat (interdependència i saviesa).

Utilitzarem, per fer-ho, diversos mètodes i tècniques cognitives, experiencials i introspectives.

En col·laboració amb:

Educació emocional
Blanquerna FPCEE

Notícies

Informació acadèmica

Pla d'estudis

Mindfulness: Equilibri Intern (5 ECTS). El programa se centra en l'àmbit intrapersonal o d'experiència interna.

 • Calma i equilibri intern: Meditació i tècniques introspectives
  • Obtenir coneixements bàsics -teòrics i pràctics- sobre meditació i tècniques introspectives per cultivar la calma i serenitat mental i desenvolupar habilitats com l'atenció, la concentració i la claredat mental
  • Aprendre com aplicar aquests mètodes, utilitzant principalment el mètode de l'atenció o consciència plena i altres tècniques complementàries
  • Facilitar una pràctica personal quotidiana que permeti seguir conreant i mantenir aquestes qualitats
 • Per què meditar
  • Què ens pot aportar la meditació. Principals objectius
  • Beneficis mentals, emocionals i físics de la meditació
 • Què és meditar
  • Fonaments i tècnica essencial
  • Creences errònies sobre meditació
 • Tipus bàsics de meditació
  • Atenció plena i concentració per a la calma mental, la claredat penetrant i l'ús de la imaginació creativa
 • La pràctica
  • Postura, actitud, factors cognitius i emocionals implicats
  • Aplicació pràctica. Condicions adequades, dificultats i com solucionar-les
  • Progressió en la pràctica
 • Pràctica de tècniques bàsiques
  • Aprenentatge de les tècniques bàsiques i la seva pràctica
  • La sessió de meditació
  • Aplicació en la vida quotidiana
 • Pràctica individual dels participants
  • Pràctica regular i quotidiana dels participants
  • Seguiment de la pràctica individual

Equilibri en les Relacions (5 ECTS)

 • Motivació i valors que ens harmonitzen en les relacions interpersonals i contribueixen a donar sentit, qualitat i satisfacció a la relació d'ajuda
  • Equanimitat i gratitud: Tots volem sentir el major benestar possible i evitar el sofriment. I per aconseguir-ho necessitem ajuda i col·laboració dels altres, des que naixem fins que morim. També els professionals de l'ajuda
  • Generositat: La societat o qualsevol sistema només pot funcionar bé amb ajuda de tots. La generositat no només fa sentir bé a qui la rep, també harmonitza a què l'exerceix
  • Compassió: Sensibilitat i empatia davant el patiment dels altres i també el propi, fa que la relació d'ajuda sigui satisfactòria i gratificant
  • Paciència: Una actitud no reactiva que permet mantenir la calma i afrontar amb serenitat i intel·ligència els reptes i situacions difícils
  • Alegria: Un enfocament positiu davant la vida que ajuda a gaudir-ne i a veure les oportunitats que ofereix, fins i tot en la malaltia i situacions difícils

Equilibri amb la realitat (5 ECTS)

 • Coneixement i experiència d'alguns aspectes essencials de la realitat que ens harmonitzen i afavoreixen una relació d'ajuda més satisfactòria, adequada i realista
  • Confiança: Confiar en el propi potencial i capacitats, com en els que participen en la intervenció, és essencial per a una acció eficaç i satisfactòria
  • Interdependència: La vida és interactiva, es regeix per la interdependència. El nostre benestar es basa en la col·laboració amb els altres. Obrir-se a donar i rebre és essencial, especialment en la relació d'ajuda
  • Transitorietat: Tot està en permanent canvi i transformació, aprendre a viure amb aquesta realitat canviant ens s'adequa a la realitat i ens ofereix una oportunitat de frescor i renovació en cada instant
  • Obertura: La realitat no és absoluta, sinó relativa; depèn de molts factors, especialment de la nostra actitud i perspectiva. Així, no estem totalment determinats, podem aprendre a ser oberts i adaptatius
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dra. Núria Farriols. Doctora en Psicologia, psicòloga clínica del l'Hospital de Mataró i professora titular de la FPCEE Blanquerna. Membre del grup d’Investigació Comunicació i Salut (URL).Té una experiència en la pràctica i en la formació en meditació durant 8 anys.

Professorat

Prof. Ferran Aliaga. Psicòleg clínic del centre de salut mental així com de la Unitat d'Hospitalització de Curta Estada de l'Hospital de Mataró. Té una experiència en la pràctica i en la formació en meditació durant 8 anys.

Dra. Núria Farriols. Doctora en Psicologia, psicòloga clínica del l'Hospital de Mataró i professora titular de la FPCEE Blanquerna. Membre del grup d’Investigació Comunicació i Salut (URL).Té una experiència en la pràctica i en la formació en meditació durant 8 anys.

Prof. Basili Llorca. Format en filosofia budista i meditació en centres de l'Índia, el Nepal i França, és President i fundador de l'Associació Educació Universal i de l'Associació Dharmadhatu. Màster en Mètodes per al Creixement Personal. És docent de meditació des de fa més de 25 anys.

Dra. Teresa Pretel. Graduada en Psicologia, Psicòloga General Sanitària i membre del grup d’Investigació Comunicació i Salut. (URL) Máster en terapia narrativa. Psicoterapia individual y grupal en el sector privat i en recerca. Té una experiència en la pràctica i en la formació en meditació durant 5 anys.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares) / Passaport
 • Currículum vitae
 • Per a sol·licitants estrangers (No UE): un certificat expedit per l'autoritat competent (Universitat, Ambaixada, Consolat) que acrediti que els estudis d'accés compleixen els requisits per a l'admissió al país d'origen.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-25

1.484,99 €
Preu del curs complet
99 €
Preu crèdit curs 2024-25

Finançament: l'import del curs es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent:

495,98 €
Pagament inicial
494,50 €
Pagament desembre 2024
494,50 €
Pagament març 2025

Aquest és el preu previst segons el preu crèdit anunciat pel curs 2024/25 que pot sofrir modificacions pel curs 2025/26

Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur