Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
Preinscripció Oberta
grau11-GR-PSIC+LOG

1r curs

 • Metodologia per al treball universitari
 • Fonaments del mètode científic
 • Psicologia social
 • Psicologia bàsica
 • Psicologia bàsica II
 • Psicologia del desenvolupament
 • Psicologia del desenvolupament II
 • Introducció a les teories i models de la logopèdia
 • Bases de la comunicació i la cognició humana
 • Antropologia 
 • Lingüística general
 • Lingüística aplicada
 • Seminari logopèdia: comunicació escrita
 • Seminari psicologia: perspectives del coneixement psicològic

Crèdits: 72 ECTS 


2n curs

 • Funcions cerebrals
 • Psicobiologia
 • Anatomia i fisiologia
 • Psicologia de grups
 • Psicologia de l’educació
 • Psicopatologia
 • Psicologia de la personalitat
 • Metodologia per a l’avaluació i l’exploració del llenguatge
 • Trastorns i exploració del llenguatge oral infantil
 • Trastorns i exploració del llenguatge escrit infantil
 • Trastorns i exploració de la parla i la deglució
 • Pensament contemporani
 • Seminari logopèdia: anatomofisiologia i ApS
 • Seminari psicologia: psicologia i salut mental

Crèdits: 72 ECTS 


3r curs

 • Pràcticum I: logopèdia
 • Pràcticum II: logopèdia
 • Psicologia de la salut i psicoteràpia
 • Comunicació i expressió
 • Avaluació en lmbit de les organitzacions
 • Avaluació en lmbit educatiu
 • Avaluació en l'àmbit clínic
 • Avaluació dels trastorns de la fluència
 • Trastorns i exploració del llenguatge en adults
 • Trastorns i exploració de l'audició i audiopròtesi
 • Intervenció en els trastorns de la parla
 • Intervenció en els trastorns del desenvolupament del llenguatge infantil
 • Seminari logopèdia: multiculturalitat i models d’intervenció
 • Seminari psicologia: avaluació psicològica i mètodes de recerca

Crèdits: 72 ECTS 


4t curs

 • Pràcticum III: logopèdia
 • Pràcticum IV: logopèdia
 • Neuropsicologia
 • Bases d’intervenció psicopedagògica i pràcticum intern
 • Metodologia observacional i estudi de casos
 • Dissenys experimentals i quasiexperimentals (mètodes d'investigació)
 • Comunicació augmentativa
 • Avaluació i psicopatologia infantil i juvenil
 • Avaluació i psicopatologia en adults
 • Trastorns i exploració de la veu
 • Intervenció en els trastorns adquirits del llenguatge
 • Intervenció en els trastorns de l'audició
 • Seminari logopèdia: transició al món professional
 • Seminari psicologia: avaluació clínica i orientacions psicoterapèutiques

Crèdits: 72 ECTS 


5è curs

 • Pràcticum: psicologia. Ètica, deontologia i competències professionals
 • TFG logopèdia
 • TFG psicologia (no menció)
 • TFG psicologia (menció en Psicologia de la Salut)
 • TFG psicologia (menció en Psicologia de l'Educació)
 • Història de la psicologia
 • Psicologia i sociologia de la transcendència (ètica i deontologia)
 • Seminari de casos clínics
 • Intervenció en trastorns de la veu
 • Optativa de psicologia
 • Optativa de psicologia sols per menció en Psicologia de la Salut
 • Seminari logopèdia: síntesi d’aprenentatges
 • Seminari psicologia: intervenció psicològica I: competències professionals

Crèdits: 66+6 ECTS ( per la menció en Psicologia de la Salut)

* Per conèixer el detall del pla d'estudis de cada una de les matèries adreceu-vos als plans d'estudi dels Graus en Psicologia i Logopèdia respectivament.