Doble grau en Psicologia i Logopèdia

Preinscripció online
Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
grau

El graduat en Psicologia i Logopèdia

El doble grau en Psicologia i Logopèdia proporciona una formació completa en els dos graus atorgant als futurs professionals una visió integrada de les dues disciplines.

El psicòleg és el professional que té els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà. Disposa del coneixement i de les competències que li permeten decidir el procés d’avaluació òptim i plantejar les estratègies d’intervenció per donar resposta a les demandes que rep en diferents contextos i àmbits.

El logopeda és l’especialista que assumeix la responsabilitat de la prevenció, l’avaluació, el tractament i l’estudi científic de les alteracions del llenguatge, la parla, la veu, la deglució i la comunicació. 

Les competències adquirides en aquest doble grau afavoreixen una praxis professional amb visió integral i interdisciplinar, que proporciona una millor qualitat en l’assistència a les persones que requereixen atenció psicològica i presenten alteracions del llenguatge, la comunicació i/o l’aprenentatge; tant en infants, com en adults i persones grans.

Servei d'atenció als Esportistes d’Alt Nivell

El servei de tutoria pels alumnes que són esportistes d’alt nivell (EAN) a la FPCEE Blanquerna va néixer durant el curs 2003-04, només dos anys després que s’iniciessin els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i com a demanda creixent de qualitat universitària. L’objectiu genèric del servei és el de facilitar a aquests alumnes la incorporació i seguiment dels estudis universitaris amb una atenció personalitzada d’excel·lència i rigor acadèmic. Mesures d’atenció a la diversitat que ja es contemplen en els estudis de secundària i batxillerat i que, en bona lògica, han de tenir la seva continuïtat a la universitat. Pots consultar més informació en el següent enllaç.