Doble Grau en Psicologia i Logopèdia

Preinscripció online
Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 354 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grau11-GR-PSIC_LOG

El graduat en Psicologia i Logopèdia

El doble grau en Psicologia i Logopèdia proporciona una formació completa en els dos graus i atorga als futurs professionals una visió integrada de les dues disciplines.

El psicòleg és el professional que té els coneixements científics necessaris per comprendre, interpretar, analitzar i explicar el comportament humà. Disposa del coneixement i de les competències que li permeten decidir el procés d’avaluació òptim i plantejar les estratègies d’intervenció per donar resposta a les demandes que rep en diferents contextos i àmbits.

El logopeda és l’especialista que assumeix la responsabilitat de la prevenció, l’avaluació, el tractament i l’estudi científic de les alteracions del llenguatge, la parla, la veu, la deglució i la comunicació. 

Les competències adquirides en aquest doble grau afavoreixen una praxi professional amb visió integral i interdisciplinària, que proporciona una millor qualitat en l’assistència a les persones que requereixen atenció psicològica i presenten alteracions del llenguatge, la comunicació i/o l’aprenentatge, tant si són infants, adults o persones grans.

Servei d'atenció als esportistes d’alt nivell

El servei de tutoria de la FPCEE Blanquerna per als alumnes que són esportistes d’alt nivell (EAN) va néixer durant el curs 2003-2004, només dos anys després que s’iniciessin els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i per la demanda creixent de qualitat universitària. L’objectiu genèric del servei és facilitar a aquests alumnes la incorporació als estudis universitaris i oferir-los un seguiment i una atenció personalitzada d’excel·lència i rigor acadèmic. Aquestes mesures d’atenció a la diversitat ja es contemplen en els estudis de secundària i batxillerat i, per tant, han de tenir la seva continuïtat a la universitat. En podeu consultar més informació en aquest enllaç.