Durada 4 anys
Horari tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta per al curs 2022-23
Modalitat Presencial
grauWNUT

El títol de graduat en Nutrició Humana i Dietètica habilita per treballar en l'àmbit de la salut i permet exercir la professió en la planificació, l'assessorament, la docència, la recerca o la gestió. El dietista-nutricionista pot desenvolupar les seves funcions de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades, i en els àmbits següents:

  • Nutrició clínica (àmbit hospitalari o consulta dietètica). Actua en l’alimentació de la persona sana o malalta, tenint en compte les seves necessitats fisiològiques o patològiques, la situació socioeconòmica i les preferències personals, religioses o culturals.
  • Nutrició comunitària o de salut pública. Actua sobre la població en general desenvolupant i participant en programes de polítiques alimentàries, de prevenció i salut en general, i d’educació alimentària.
  • Indústria alimentària. Actua assessorant en la innovació i el disseny de nous productes i en el màrqueting social relacionat amb l’alimentació.
  • Restauració col·lectiva. Actua participant en la gestió i en l’organització, i vetlla per la qualitat i la salubritat dels aliments durant tot el procés de producció. Forma al personal del servei d’alimentació en matèria de seguretat alimentària, planifica menús i valora l’equilibri nutricional de l’oferta alimentària
  • Educació-docència. Actua com a formador en centres públics i privats on s’imparteixen coneixements sobre nutrició, alimentació, dietètica, i salut.
  • Investigació. Actua formant part d'un equip multidisciplinar d’investigació i desenvolupament en l’àrea de l’alimentació, la nutrició i la salut.

Funcions i àmbits d'intervenció definits pel Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya.

Tots els estudiants i graduats en Nutrició Humana i Dietètica poden inscriure's a la Borsa de Treball de la Facultat de Ciències de la Salut, que és un servei de la universitat que els posa en contacte amb els centres i institucions de salut i els orienta sobre les necessitats del mercat laboral i els perfils professionals més demandats.