Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Reconeixement de crèdits de cicle formatiu de grau superior a la Facultat de Ciències de la Salut

Comprova aquí el reconeixement de crèdits dels Cicles Formatius de Grau Superior amb els graus de la Facultat de Ciències de la Salut.

Grau en Fisioteràpia

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -

Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE)

A escollir Optativa 3 ECTS -

Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE)

A escollir Optativa 3 ECTS -

Audiologia Protèsica (LOE)

A escollir Optativa 3 ECTS -

Audiopròtesi (LOGSE)

A escollir Optativa 3 ECTS -
Condicionament Físic (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Dietètica (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Direcció de Cuina (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Direcció de Serveis de Restauració (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Documentació i Administració Sanitàries (LOE) Bioestadística Bàsica 6 ECTS 3
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Documentació Sanitària (LOGSE) Bioestadística Bàsica 6 ECTS 3
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Higiene Bucodental (LOGSE/LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Imatge per al Diagnòstic (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE) Biologia Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) Biologia Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Ortesis i Pròtesis (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Ortopròtesi i Productes de Suport (LOE) Anatomofisiologia 1 Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Pròtesis Dentals (LOGSE/LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Radioteràpia (LOGSE) Anatomofisiologia 1 Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Radioteràpia i Dosimetria (LOE) Anatomofisiologia 1 Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Restauració (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Salut Ambiental (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 6

Grau en Infermeria

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Audiologia Protèsica (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Audiopròtesi (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Condicionament Físic A escollir Optativa 3 ECTS -
Dietètica (LOGSE) Cerca Documental i Comunicació Científica Bàsica 6 ECTS 1
Nutrició Bàsica 3 ECTS 5
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 12
Direcció de Cuina (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Direcció de Serveis de Restauració (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Documentació i Administració Sanitàries (LOE) Bioestadística Bàsica 6 ECTS 4
Cerca Documental i Comunicació Científica Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 15
Documentació Sanitària (LOGSE) Bioestadística Bàsica 6 ECTS 4
Cerca Documental i Comunicació Científica Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 15
Ensenyament i Animació Socioesportiva A escollir Optativa 3 ECTS -
Imatge per al Diagnòstic (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -

Higiene Bucodental (LOGSE/LOE)

A escollir Optativa 3 ECTS -
Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE) Biologia Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) Biologia Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Ortesis i Pròtesis (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Ortopròtesi i Productes de Suport (LOE) Anatomofisiologia 1 Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Pròtesis Dentals (LOGSE/LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Radioteràpia (LOGSE) Anatomofisiologia 1 Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Radioteràpia i Dosimetria (LOE) Anatomofisiologia 1 Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Restauració (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -

Salut Ambiental (LOGSE)

A escollir Optativa 3 ECTS -

Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Anatomia Patològica i Citodiagnòstic (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Anatomia Patològica i Citologia (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Animació d'Activitats Físiques i Esportives (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Audiologia Protèsica (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Audiopròtesi (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Condicionament Físic (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Dietètica (LOGSE) Sociologia Bàsica 4 ECTS 2
Informàtica Bàsica 6 ECTS 1
Pràctiques externes Pràctiques externes 7 ECTS 6
Comunicació Bàsica 6 ECTS 3
A escollir Optativa 3 ECTS -
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 29
Direcció de Cuina (LOE) English 1 Bàsica 6 ECTS 3
Tecnologia Culinària Obligatòria 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 12
Direcció de Serveis de Restauració (LOE) English 1 Bàsica 6 ECTS 3
Documentació i Administració Sanitàries (LOE) Estadística Bàsica 6 ECTS 4
Informàtica Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 15
Documentació Sanitària (LOGSE) Estadística Bàsica 6 ECTS 4
Informàtica Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 15
Ensenyament i Animació Socioesportiva (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Higiene Bucodental (LOGSE/LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Imatge per al Diagnòstic (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Imatge per al Diagnòstic i Medicina Nuclear (LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Laboratori Clínic i Biomèdic (LOE) Biologia Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Laboratori de Diagnòstic Clínic (LOGSE) Biologia Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Ortesis i Pròtesis (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Ortopròtesi i Productes de Suport (LOE) Anatomofisiologia 1 Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Pròtesis Dentals (LOGSE/LOE) A escollir Optativa 3 ECTS -
Radioteràpia (LOGSE) Anatomofisiologia 1 Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Radioteràpia i Dosimetria (LOE) Anatomofisiologia 1 Bàsica 6 ECTS 1
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Restauració (LOGSE) Tecnologia Culinària Obligatòria 6 ECTS 4
A escollir Optativa 3 ECTS -
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Salut Ambiental (LOGSE) A escollir Optativa 3 ECTS -

blanquerna logo rounded

Excel·lència és futur