Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Doctorat en Salut, Benestar i Bioètica

Títol oficial

Preinscripció oberta

Foto Doctorat
 • Modalitat
  Presencial, En línia
 • Idiomes
  Català, Castellà, Anglès
 • Durada
  4 anys (temps complet) o 7 anys (temps parcial)
 • Data d'inici
  Novembre 2024
 • Horari

  dijous o divendres - de 18 a 20 h

 • Places
  12
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer Padilla, 326-332. 08025 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Ciències de la Salut

Vols més informació?

Contacta amb [email protected]

A qui va dirigit

El perfil d'estudiant del doctorat en Salut, Benestar i Bioètica són professionals de la salut o d'altres àmbits, amb un interès relacionat amb la salut, el benestar i/o la bioètica.

Amplia la teva formació

El doctorat en Salut, Benestar i Bioètica es desenvolupa dins el marc del Campus d’Excel·lència Aristos Campus Mundus i s’imparteix conjuntament amb la Universidad de Deusto, la Universidad Pontificia Comillas (Escuela Universitaria de Enfermería y Fisioterapia y Cátedra de Bioética) i la Universitat Ramon Llull (Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i Institut Borja de Bioètica).

L'objectiu principal del programa de doctorat en Salut, Benestar i Bioètica és capacitar els estudiants amb els coneixements i les habilitats per al desenvolupament de models de recerca innovadors i creatius, interrelacionant i donant resposta a les demandes socials i sanitàries que es plantegen en el segle XXI.

Bàsiques:

 • Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i els mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
 • Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
 • Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
 • Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
 • Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
 • Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

Capacitats i habilitats personals:

 • Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
 • Trobar les preguntes clau que cal respondre per resoldre un problema complex.
 • Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
 • Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
 • Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
 • La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Grups i línies de recerca

El programa de doctorat en Salut, Benestar i Bioètica està vinculat als grups de recerca de la Facultat de Ciències de la Salut Banquerna (FCS) i l'Institut Borja de Bioètica (IBB), de Universitat Ramon Llull.

Les principals línies de recerca que desenvolupa la FCS i l'IBB són:

 • Promoció d'estils de vida saludables, la promoció, rehabilitació i tractament de la malaltia al llarg del cicle vital des d'una perspectiva interdisciplinària.
 • Garantia del dret a la salut, els seus determinants socials i apoderament de les persones, comunitat i professionals.
 • Gènere i salut: exploració de l'impacte de les polítiques de gènere, l'organització dels serveis i de les intervencions sobre els resultats en salut.
 • Aspectes socials: exploració dels determinants socials, el context cultural amb perspectiva de gènere i els seus impactes potencials sobre la salut de les persones.
 • Farmacoteràpia i ambient com a determinants de la salut.
 • Bases ètiques per a la distribució de recursos i presa de decisions en els sistemes sanitaris, conflictes ètics en genètica, bioètica en pediatria (presa de decisions, menor madur i competència).
 • Desenvolupament moral i ètic en estudiants i professionals sanitaris.

El programa del doctorat en Salut, Benestar i Bioètica

 • Metodologia avançada en recerca quantitativa
 • Metodologia avançada en recerca qualitativa
 • Publicació i difusió científica

 • Taller de gestió bibliogràfica
 • Taller de redacció científica
 • Jornades de doctorands, on els doctorands han de presentar de manera formal l'estat de la seva recerca
 • Assistència a congressos i altres reunions científiques
 • Estades de recerca. Mobilitat.

En cas que la Comissió Acadèmica del programa consideri que el perfil inicial del doctorand necessita enriquir-se amb formacions específiques, a causa de la seva formació de base o per la línia de recerca que cal desenvolupar, es recomana que segueixi algun dels complements de formació següents:

 • Seminaris metodològics de recerca en Ciències de la Salut i Bioètica
 • Seminari de Bioètica

En el termini màxim de 6 mesos de la matriculació al Programa de Doctorat, l'estudiant ha d'elaborar un pla de recerca que ha d'incloure una definició del tema de la tesi doctoral, una explicació de la metodologia de treball i dels objectius de la recerca, així com els mitjans i la planificació temporal per dur-la a terme.

A títol d'orientació, el pla de treball ha de contenir els apartats següents:

 • Títol (temptativa) de la tesi doctoral
 • Abstract en el qual es descriu l'objecte d'estudi i la metodologia que cal emprar (màxim ½ pàgina)
 • Hipòtesi, problema o argument que es pretén respondre, estudiar o analitzar (màxima ½ pàgina)
 • Importància del tema (màxim 1 pàgina)
 • Bases teòriques de la recerca (màxim 1 pàgina)
 • Recerques prèvies fetes sobre el mateix tema (màxim 2 pàgines)
 • Metodologia (màxim 2 pàgines)
 • Limitacions principals de la recerca (màxim 1 pàgina)
 • Contribució al coneixement (p. ex. nous mètodes, nous conceptes o teories…) (màxim 1 pàgina)
 • Cronograma

En cas d'avaluació negativa del pla de recerca, i del document d'activitats, per part de la Comissió Acadèmica responsable del programa, el doctorand haurà d'elaborar un nou pla de recerca que tornaraà a ser avaluat en el termini de sis mesos. En el supòsit que hi hagi una segona avaluació negativa, el doctorand causarà baixa definitiva en el programa.

Notícies

El programa del doctorat en Salut, Benestar i Bioètica

El programa s'organitza a partir de dos àmbits d'activitats: formació en recerca i activitats formatives de tipus transversal. Totes les formacions combinaran activitats en línia, seminaris especialitzats i grups de treball-discussió.

 • Metodologia avançada en recerca quantitativa
 • Metodologia avançada en recerca qualitativa
 • Publicació i difusió científica

 • Taller de gestió bibliogràfica
 • Taller de redacció científica
 • Jornades de doctorands, on els doctorands han de presentar de manera formal l'estat de la seva recerca
 • Assistència a congressos i altres reunions científiques
 • Estades de recerca. Mobilitat.

En cas que la Comissió Acadèmica del programa consideri que el perfil inicial del doctorand necessita enriquir-se amb formacions específiques, a causa de la seva formació de base o per la línia de recerca que cal desenvolupar, es recomana que segueixi algun dels complements de formació següents:

 • Seminaris metodològics de recerca en Ciències de la Salut i Bioètica
 • Seminari de Bioètica

En el termini màxim de 6 mesos de la matriculació al Programa de Doctorat, l'estudiant ha d'elaborar un pla de recerca que ha d'incloure una definició del tema de la tesi doctoral, una explicació de la metodologia de treball i dels objectius de la recerca, així com els mitjans i la planificació temporal per dur-la a terme.

A títol d'orientació, el pla de treball ha de contenir els apartats següents:

 • Títol (temptativa) de la tesi doctoral
 • Abstract en el qual es descriu l'objecte d'estudi i la metodologia que cal emprar (màxim ½ pàgina)
 • Hipòtesi, problema o argument que es pretén respondre, estudiar o analitzar (màxima ½ pàgina)
 • Importància del tema (màxim 1 pàgina)
 • Bases teòriques de la recerca (màxim 1 pàgina)
 • Recerques prèvies fetes sobre el mateix tema (màxim 2 pàgines)
 • Metodologia (màxim 2 pàgines)
 • Limitacions principals de la recerca (màxim 1 pàgina)
 • Contribució al coneixement (p. ex. nous mètodes, nous conceptes o teories…) (màxim 1 pàgina)
 • Cronograma

Informació acadèmica

Alumnes a classe FCS

Tesis

Desenvolupament integral d'un projecte innovador de recerca amb impacte social

Pots consultar i descarregar-te la normativa acadèmica de doctorat en aquest enllaç.

Pots consultar el procediment per a la defensa en línia de les tesis doctorals en aquest enllaç, així com el protocol excepcional per a la tramitació i la defensa de les tesis doctorals de forma virtual a la URL.

Projecció professional del doctorat

fcs stock

Centres de recerca

Facultat de Ciències de la Salut FCS

Professor universitari

Sala de treball FCS

Gestor d'equips de recerca

Competències bàsiques, capacitats i habilitats personals

- Comprensió sistemàtica d'un camp d'estudi i domini de les habilitats i mètodes d'investigació relacionats amb aquest camp.
- Capacitat de concebre, dissenyar o crear, posar en pràctica i adoptar un procés substancial de recerca o creació.
- Capacitat per contribuir a l'ampliació de les fronteres del coneixement a través d'una investigació original.
- Capacitat de fer una anàlisi crítica i d'avaluació i síntesi d'idees noves i complexes.
- Capacitat de comunicació amb la comunitat acadèmica i científica i amb la societat en general sobre els seus àmbits de coneixement en les maneres i els idiomes d'ús habitual en la seva comunitat científica internacional.
- Capacitat de fomentar, en contextos acadèmics i professionals, l'avenç científic, tecnològic, social, artístic o cultural dins d'una societat basada en el coneixement.

- Desenvolupar-se en contextos en què hi ha poca informació específica.
- Trobar les preguntes clau que cal respondre per resoldre un problema complex.
- Dissenyar, crear, desenvolupar i emprendre projectes nous i innovadors en el seu àmbit de coneixement.
- Treballar tant en equip com de manera autònoma en un context internacional o multidisciplinari.
- Integrar coneixements, enfrontar-se a la complexitat i formular judicis amb informació limitada.
- La crítica i defensa intel·lectual de solucions.

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Coordinador

Jordi Vilaró, PhD – URL

Claustre de directors i tutors de tesis

Formen part del claustre professors de la Universitat Ramon Llull (URL) (Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna i Institut Borja de Bioètica), de la Universidad de Deusto (UD) i de la Universidad Pontificia de Comillas (UPCO).

Rafael Amo-Usanos, PhD – UPCO

Ane Arbillaga Etxarri, PhD – UD

Juan Manuel Arribas, PhD – UPCO

Olga Canet, PhD – URL

Elena Carrillo-Álvarez, PhD – URL

Aitor Coca, PhD – UD

Lluís Costa, PhD - URL

Cristina de la Cruz Ayuso, PhD – UD

Julio César de la Torre, PhD – UPCO

Francisco Javier de la Torre Díaz, PhD – UPCO

Montserrat Esquerda, PhD – URL

Ana Sofía Fernandes, PhD - UPCO

David Fernández-Ayuso, PhD – UPCO

Azahara Fort-Vanmeerhaeghe, PhD – URL

Maria Giné, PhD – URL

María Jesús Goikoetxea Iturregui, PhD – UD

Myriam Guerra, PhD – URL

David Lorenzo, PhD - URL

Carme Martí, PhD – URL

Carmen Massé García, PhD UPCO

Núria Massó, PhD – URL

Conxita Mestres, PhD – URL

Raimon Milà, PhD – URL

Antoni Morral, PhD – URL

Míriam Rodríguez, PhD – URL

Mar Rosas, PhD – URL

Mercè Sitjà, PhD – URL

Admissió al doctorat de la Facultat de Ciències de la Salut

Amb caràcter general, per accedir a un programa oficial de doctorat, cal estar en possessió dels títols oficials espanyols de grau, o equivalent, i de màster universitari, o equivalent, sempre que s'hagin superat, almenys, 300 crèdits ECTS en el conjunt d'aquests dos ensenyaments.

Així mateix, hi podran accedir els que es trobin en algun dels casos següents:

 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol, o d'un altre país integrant de l'Espai Europeu d'Educació Superior, que habiliti per a l'accés a màster d'acord amb allò que estableix l'article 16 de Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre i haver superat un mínim de 300 crèdits ECTS en el conjunt d'estudis universitaris oficials, dels quals, almenys, 60 han de ser de nivell de màster.
 • Estar en possessió d'un títol oficial espanyol de graduat/ada, la durada del qual, d'acord amb normes de dret comunitari, sigui de com a mínim 300 crèdits ECTS. Aquestes persones titulades han de cursar amb caràcter obligatori els complements de formació als quals fa referència l'article 7.2 de Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, llevat que el pla d'estudis del corresponent títol de grau inclogui crèdits de formació en recerca, equivalents en valor formatiu als crèdits en recerca procedents d'estudis de màster.
 • Els titulats universitaris que, prèvia obtenció de plaça en formació en la corresponent prova d'accés a places de formació sanitària especialitzada, hagin superat amb avaluació positiva almenys dos anys de formació d'un programa per a l'obtenció del títol oficial d'alguna de les especialitats en ciències de la salut.
 • Estar en possessió d'un títol obtingut d'acord amb els sistemes educatius estrangers, sense necessitat de la seva homologació, prèvia comprovació per la universitat que aquest acredita un nivell de formació equivalent a la del títol oficial espanyol de màster universitari i que faculta per a l'accés a estudis de doctorat al país expedidor del títol. Aquesta admissió no implicarà, en cap cas, l'homologació del títol previ que tingui la persona interessada ni el seu reconeixement a altres efectes que no sigui el de poder accedir a ensenyaments de doctorat. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Estar en possessió d'un altre títol espanyol de doctor obtingut d'acord amb ordenacions universitàries anteriors.
 • Estar en possessió d'un títol universitari oficial que hagi obtingut la correspondència al nivell 3 del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació Superior, d'acord amb el procediment establert en el Reial decret 967/2014, de 21 de novembre, pel qual s'estableixen els requisits i el procediment per a l'homologació i la declaració d'equivalència a titulació i en l'àmbit acadèmic universitari oficial i per a la convalidació d'estudis estrangers d'educació superior, i el procediment per determinar la correspondència als nivells del Marc Espanyol de Qualificacions per a l'Educació superior dels títols oficials d'arquitecte, enginyer, llicenciat, arquitecte tècnic, enginyer tècnic i diplomat.

Quant als coneixements previs, els aspirants han d'haver cursat estudis previs (nivell MECES 3) en Ciències de la Salut o en Bioètica o en àrees afins, com ara ètica, ètiques aplicades, antropologia de la salut o dret sanitari.

La selecció de les candidatures al programa de doctorat anirà a càrrec de la Comissió Acadèmica de Doctorat. Per fer-ne la selecció, la Comissió Acadèmica seguirà els criteris següents:

 • Valoració de l'acompliment dels requisits legals d'accés al doctorat (graduat i màster, graduat i menció, etc.)
 • Valoració del currículum acadèmic
 • Valoració de la formació en Ciències de la Salut i Bioètica dels seus estudis oficials previs
 • Valoració de la formació i l'experiència prèvia en recerca en Ciències de la Salut i Bioètica
 • Valoració del coneixement d’anglès (nivell B1 o superior)
 • Disponibilitat de temps per a la realització dels estudis
 • Adequació del candidat/a al perfil d'estudis i línies d'investigació.

Un cop comprovat que el candidat/a compleix els requisits d'accés, la resta dels criteris es ponderaran de la manera següent:
50 % - Expedient acadèmic (es considerarà, com a part important, la formació prèvia en Ciències de la Salut o Bioètica
40 % - Entrevista personal i experiència investigadora prèvia
10 % - Carta motivacional i adequació a les línies d'investigació del programa.
La Comissió Acadèmica valorarà si l'estudiant admès/esa necessita cursar o no complements de formació i concretarà quins són.

Admissió d'alumnat amb discapacitat
A la Universitat Ramon Llull, l'Observatori d'Igualtat d'Oportunitats (OIO) és l'òrgan tècnic encarregat d'impulsar i coordinar accions per aconseguir que el conjunt de la comunitat universitària (alumnat, PAS i PDI) pugui desenvolupar la seva activitat en igualtat d'oportunitats. L'objectiu és aconseguir que les persones que presenten necessitats específiques derivades de la seva situació de discapacitat puguin desenvolupar de manera normalitzada la seva activitat acadèmica i social a la universitat.

Un cop admès, l'alumnat amb discapacitat rebrà atenció personalitzada per a l'acció coordinada de la Comissió Acadèmica del Programa de doctorat, el tutor/a i el director/a de la tesi i la Comissió d'Atenció a la Diversitat, que fan un seguiment de la seva integració a la universitat, avaluant cada cas i fent, si cal, les adaptacions curriculars corresponents (d'acord amb l'art. 14 de Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials).

Calendari de preinscripció: del 5 de febrer al 13 de setembre de 2024
Modalitat: en línia

Documentació necessària per a la preinscripció:

 • Full sol·licitud plaça (en cas de fer-la presencialment)
 • Fotocòpia del DNI, passaport o NIE
 • Fotografia de mida carnet (si és el primer cop que es fa la matrícula en aquest centre)
 • Expedient acadèmic oficial amb la qualificació de les assignatures cursades i la nota mitjana de la titulació d'accés, si es disposa en el moment de la preinscripció
 • Currículum vitae
 • Carta d’exposició de motivacions
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: fotocòpia del certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) en què s'acrediti que aquests estudis faculten per a l’accés als estudis de doctorat al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • 100 € en concepte de drets de preinscripció.

En el moment de formalitzar la preinscripció, el/la sol·licitant obtindrà el corresponent resguard en què se li indicarà el codi de preinscripció (CIB) i les dades de preinscripció.

La matrícula és el tràmit definitiu per accedir al doctorat. La data de matrícula es comunicarà individualment a cada estudiant. La formalització de la matrícula, amb el pagament de l’import corresponent, representarà l’obtenció definitiva de la plaça. En el moment de matricular-s'hi, l’estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer efectiu el cost total de la matrícula, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres). Una vegada formalitzada la matrícula, l’import abonat no es retornarà per cap concepte.​

Documentació necessària per a la matrícula:

 • Fotocòpia compulsada del títol que us dona accés al curs o del resguard de sol·licitud del títol.
 • Acreditació del nivell d'anglès B1
 • Alumnat amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya: certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que aquests estudis d’accés faculten per a l’accés als estudis de màster o postgrau al país d’expedició. Si l’estudiant prové d’una universitat estrangera, haurà d’aportar el sistema de qualificació de la universitat d’origen i també la documentació anterior amb els requisits de traducció i legalització establerts en la normativa vigent.
 • Número de compte corrent per a la domiciliació bancària en cas de pagament fraccionat.

Condicions generals de la matrícula

 1. Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d’ensenyament entre l’estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment del pagament. Aquest pagament s’ha de fer efectiu en els dos dies laborables següents a la data de matrícula en les formes de pagament esmentades.
 2. El pagament inclou l’assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l’assegurança escolar obligatòria.
 3. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.
 4. L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna.

5) Les dades personals de l’estudiant seran incloses en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució. D’acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999 de protecció de dades de caràcter personal, l’estudiant té el dret d’accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s’indiqui quin dret vol exercir a l’adreça següent: Secretaria de la Fundació Blanquerna / Passeig de Sant Gervasi, 47 / 08022 Barcelona.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les Condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment d’efectuar la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l’estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

Totes les facilitats perquè puguis accedir al doctorat

Les candidatures admeses al programa de doctorat que hagin de cursar complements de formació o el mòdul de Metodologia de la Recerca hauran de matricular-se a aquests mòduls.

L'alumnat que sol·liciti un crèdit per finançar els estudis amb les entitats bancàries col·laboradores amb Blanquerna-URL ho haurà de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria li lliuri el document que caldrà presentar a l'entitat bancària corresponent.

Preu pel curs 2024/2025
1040€
Facultat de Ciències de la Salut FCS

Beques i ajuts

Doctorat verificat per l'AQU

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur