Durada 4 anys
Horari tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta per al curs 2022-23
grauWNUT

Les pràctiques externes

Les pràctiques externes constitueixen una activitat formativa que permet a l'estudiant fer una immersió en la realitat professional i adquirir les competències descrites en els programes formatius, per tal de facilitar la seva inserció en el món laboral i desenvolupar la seva capacitat emprenedora.

Els objectius de les pràctiques tutelades obligatòries del Grau en Nutrició Humana i Dietètica, segons l’Ordre CIN/730/2009, de 18 de març, per la qual s’estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l’exercici de la professió de Dietista-Nutricionista, són que els estudiants incorporin els valors professionals i competències pròpies de l’àmbit clínic, administratiu o de salut pública relacionades amb la nutrició humana i dietètica.

Tots els estudiants de la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna (FCSB) realitzen pràctiques en diversos àmbits i entitats col·laboradores del sector públic o privat, a nivell nacional i internacional seguint una seqüència concreta.

La FCSB té convenis amb més de 200 centres d'àmbit sanitari i social de referència -públics i privats- on es duen a terme les pràctiques externes.

El significat de les pràctiques, en termes d’oportunitat de creixement i assoliment competencial, és una realitat àmpliament descrita. L’evidència subjacent obliga a considerar aquest espai com un valor afegit en l’aprenentatge dels estudiants de la FCSB.

Els estudiants, abans de l’inici de les pràctiques, realitzen simulacions clíniques en grups reduïts com a primer contacte simulat de la realitat clínica que confrontaran més endavant.

Blanquerna Salut aposta per un model de seguiment de pràctiques pròxim a l’estudiant, mitjançant dos referents fonamentals: el tutor acadèmic i el tutor clínic.

El tutor acadèmic és un professor de la Facultat amb qui l’estudiant es trobarà en dues sessions presencials: abans de l’inici de les pràctiques (briefing) i al final (debriefing). La finalitat d'aquestes sessions és treballar conjuntament les expectatives, els objectius, la normativa de les pràctiques i el dossier vinculat a l’aprenentatge pràctic. Un cop l’estudiant iniciï la seva estada pràctica, el tutor acadèmic hi mantindrà contacte virtual i presencial constant, tot vetllant pel desenvolupament de les competències descrites i la resolució de dubtes o possibles incidències. A més, serà l’interlocutor acadèmic del tutor clínic.

El tutor clínic o de centre és un professional en exercici de l’àmbit on es desenvolupa la pràctica i és designat pel centre de pràctiques. Serà el responsable de supervisar l’aprenentatge pràctic de l’estudiant al llarg de la pràctica. En sinèrgia amb el tutor acadèmic, avaluarà l’aprenentatge pràctic de l’estudiant tot realitzant un informe intermedi i un informe final.

La Facultat vetlla pel bon desenvolupament de la tutorització i ofereix formació continuada als seus tutors clínics per tal que puguin desenvolupar les eines per a un òptim procés de tutorització i avaluació dels estudiants.

Documents informatius

Delictes de naturalesa sexual
Declaració de vacunes

Centres de pràctiques

 • Agència de Salut Pública de Catalunya
 • Arcasa - Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
 • Arcasa - Hospital de Mataró
 • Arcasa - Hospital Duran i Reynals
 • Arcasa - Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 • Associació de Diabètics de Catalunya
 • Catering Arcasa, S.L.
 • Cesnut Nutricion, S.L.
 • CLECE, S.A.- Hospital Universitari de Bellvitge
 • Clínica Diagonal, S.L.
 • Consell Català de l'Esport
 • Corporació Sanitària Parc Taulí de Sabadell
 • Consorci Mar Parc de Salut de Barcelona. Hospital del Mar
 • Consorci Sanitari del Maresme - Hospital de Mataró
 • Creu Roja Catalunya 
 • Fárfara Lab
 • Fundació Alícia
 • Fundació Catalana de l'Esplai
 • Fundació Dieta Mediterrània
 • Fundació Futur
 • Fundació Hospital Asil de Granollers
 • Fundació Privada Hospital de Mollet
 • Fundació Institut Mar d'Investigacions Mèdiques (Fundació IMIM)
 • Fundació per a la Investigació Nutricional - FIN
 • Fundació Privada Servidigest
 • GAN Nutrición y Gastronomía, S.L.
 • Hospital de Nens de Barcelona
 • Hospital de Sant Joan de Déu
 • Hospital de Sant Joan Despí Moisès Broggi
 • Hospital Municipal de Badalona, S.A.
 • Hospital Universitari de Bellvitge
 • Hospital Universitari de Girona Doctor Josep Trueta
 • Hospital Universitari Dexeus
 • Hospital Universitari Germans Trias i Pujol
 • Hospital Universitari Vall d'Hebron
 • Instant Proces, S.L.
 • Institut Català d'Oncologia. Hospital Duran i Reynals (ICO)
 • Hospital Universitari Mútua de Terrassa
 • ONG Nutrició Sense Fronteres
 • Parc Sanitari Sant Joan de Déu
 • Saia Formació, S.L.
 • SARquavitae Servicios a la Dependencia, S.L.
 • Sodexo - Hospital de l'Esperança
 • STICSA, S.L.