Durada 4 anys
Horari tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta

grauWNUT

Resum

 1r2n3r4tTotal
Bàsica4024  64
Obligatòria20365327136
Optativa   66
Pràctiques  71724
Treball de fi de Grau   1010
Total60606060240
 

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Bromatologia 1MNCIALObligatòria5.00
QuímicaMNCIALObligatòria4.00
Anatomofisiologia 1MNFORBABàsica6.00
BiologiaMNFORBABàsica6.00
InformàticaMNFORBABàsica6.00
Semestre: Segon
Bromatologia 2MNCIALObligatòria5.00
Fisiologia de la nutricióMNFORBABàsica6.00
Anatomofisiologia 2MNFORBABàsica6.00
AntropologiaMNFORBABàsica6.00
SociologiaMNFORBABàsica4.00
Anual
Seminari interdisciplinariMNOMPUObligatòria6.00
 

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Microbiologia-toxicologiaMNCIALObligatòria4.00
English 1MNFORBABàsica6.00
ComunicacióMNFORBABàsica6.00
PsicologiaMNFORBABàsica6.00
Dietètica 1MNNUDISObligatòria4.00
Seminari professionalitzador 1MNOMPUObligatòria4.00
Semestre: Quart
Tecnologia culinàriaMNCIALObligatòria6.00
EstadísticaMNFORBABàsica6.00
Seguretat i higiene alimentàriesMNHISAGObligatòria4.00
Dietètica 2MNNUDISObligatòria8.00
FisiopatologiaMNNUDISObligatòria6.00
 

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Restauració col·lectivaMNHISAGObligatòria4.00
Dietoteràpia 1MNNUDISObligatòria6.00
FarmacologiaMNNUDISObligatòria6.00
BioèticaMNOMPUObligatòria4.00
Seminari professionalitzador 2MNOMPUObligatòria4.00
Salut públicaMNSAPUNObligatòria6.00
Semestre: Sisè
Dietoteràpia 2MNNUDISObligatòria4.00
Preparacions alimentàries en dietoteràpiaMNNUDISObligatòria4.00
Valoració nutricionalMNNUDISObligatòria3.00
English in health sciencesMNOMPUObligatòria6.00
Pràctiques externes 1MNPRACTPràctiques7.00
Nutrició comunitàriaMNSAPUNObligatòria6.00
 

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Economia i gestió-legislacióMNHISAGObligatòria6.00
Màrketing-regulacióMNHISAGObligatòria4.00
Dietoteràpia 3MNNUDISObligatòria4.00
Seminari professionalitzador 3MNOMPUObligatòria4.00
Educació nutricionalMNSAPUNObligatòria6.00
Semestre: Vuitè
Nutrition and immunity Optativa3.00
Nutrition and physical activity Optativa3.00
Microbioma, probiòtics i prebiòtics Optativa3.00
Nutrigenètica i nutrigenòmica Optativa3.00
Tecnologia dels aliments i legislació alimentàriaMNCIALObligatòria3.00
Treball fi de grauMNTRAFITreball de fi de Grau10.00
Anual
Pràctiques externes 2MNPRACTPràctiques17.00