Grau en Nutrició Humana i Dietètica

Preinscripció online
Durada 4 anys
Horari tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 2 febrer 2016
grauGNUT

El Grau en Nutrició Humana i Dietètica a Blanquerna

La Nutrició Humana i Dietètica té un gran ventall de possibilitats professionals en una societat cada cop més sensible als hàbits alimentaris individuals i col·lectius de diferents sectors de la població. A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL, a Barcelona, es compagina l'estudi amb la pràctica des del primer curs i això facilita l'aproximació a aquest món professional i la inserció laboral. L'estudiant també té la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diversos programes de mobilitat.

Perfil de sortida del graduat

- Perfil de sortida del graduat en Nutrició Humana i Dietètica per la URL

Informació pràctica

Horari

El Grau en Nutrició Humana i Dietètica a Blanquerna-URL s'imparteix en torn de tarda, entre la franja horària de 15.30 a 20.30h. Durant les estades de pràctiques aquest horari pot variar.

Podeu consultar els horaris 2017-2018 de cada curs.

Simultaneïtat d'estudis

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL ofereix la possibilitat de cursar simultàniament dos graus amb la consegüent obtenció de dues titulacions oficials en 6 anys acadèmics. Aquesta simultaneïtat proposa una formació més completa i multiplica les opcions de sortides laborals dels estudiants quan finalitzen els estudis.

La simultaneïtat no es comença a primer curs sinó que l’estudiant inicia un grau (que cursarà segons els pla d’estudis establert en 4 anys acadèmics) i, a partir del segon any o del tercer any (en funció del grau escollit), pot començar a cursar la segona titulació de forma simultània, amb un itinerari d’assignatures adaptat i amb el reconeixement corresponent de crèdits.

L’estudiant, quan finalitza la primera carrera, obté el títol oficial que li permet inserir-se al món laboral mentre acaba de cursar la segona titulació.

  • Nutrició Humana i Dietètica + Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)
  • Nutrició Humana i Dietètica + Infermeria
  • Nutrició Humana i Dietètica + Fisioteràpia

Nutrició Humana i Dietètica + Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE)

Aquesta simultaneïtat s’inicia a partir del segon curs de la primera titulació (que cursarà segons el pla d’estudis establert en 4 anys), amb un itinerari d’assignatures adaptat de tal manera que, quan es finalitza el Grau en Nutrició Humana i Dietètica queden només pendents de realitzar 66 crèdits (només en el cas que l’estudiant hagi cursat les assignatures optatives “Nutrició i exclusió social” i “Nutrition and physical activity”) per obtenir el títol de graduat en CAFE.

Organització dels estudis

Nutrició Humana i Dietètica + Infermeria

Aquesta simultaneïtat s’inicia a partir del tercer curs de la primera titulació (que cursarà segons el pla d’estudis establert en 4 anys), amb un itinerari d’assignatures adaptat de tal manera que, quan es finalitza el Grau en Nutrició Humana i Dietètica queden només pendents de realitzar 100 crèdits per obtenir el títol de graduat en Infermeria.

Organització dels estudis

Nutrició Humana i Dietètica + Fisioteràpia

Aquesta simultaneïtat s’inicia a partir del tercer curs de la primera titulació (que cursarà segons el pla d’estudis establert en 4 anys), amb un itinerari d’assignatures adaptat de tal manera que, quan es finalitza el Grau en Nutrició Humana i Dietètica queden només pendents de realitzar 110 crèdits per obtenir el títol de graduat en Fisioteràpia.

Organització dels estudis