Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció 30 d'octubre del 2019
grauWINF

Un ampli ventall d'especialitats

El títol de graduat en Infermeria habilita per treballar en l’àmbit de la salut i permet exercir la professió en diferents sectors: assistencialdocent, recerca o gestió. La Infermeria es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades.

Tipus de centres

 • Serveis de salut pública
 • Atenció domiciliària
 • Centres hospitalaris
 • Centres d’assistència primària
 • Centres de salut mental
 • Centres sociosanitaris
 • Centres educatius
 • Centres esportius i recreatius
 • Residències geriàtriques
 • Centres penitenciaris
 • Centres de salut laboral
 • Universitat/ Docència/ Recerca
 • Serveis extrahospitalaris
 • Serveis de bombers

La inserció laboral

El Servei de Borsa de Treball de la Facultat facilita la inserció dels graduats posant-los en contacte amb les institucions de salut tant nacionals com europeus.