Durada 4 anys
Horari Matí o migdia
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Places tancades
Modalitat Presencial
grauWINF

Un ampli ventall d'especialitats

El títol de graduat en Infermeria habilita per treballar en l’àmbit de la salut i permet exercir la professió en diferents sectors: assistencial, docent, recerca o gestió. La Infermeria es pot desenvolupar de forma independent, mitjançant l'exercici lliure de la professió, o bé en institucions públiques o privades.

Tipus de centres

 • Serveis de salut pública
 • Atenció domiciliària
 • Centres hospitalaris
 • Centres d’assistència primària
 • Centres de salut mental
 • Centres sociosanitaris
 • Centres educatius
 • Centres esportius i recreatius
 • Residències geriàtriques
 • Centres penitenciaris
 • Centres de salut laboral
 • Universitat/ Docència/ Recerca
 • Serveis extrahospitalaris
 • Serveis de bombers

La inserció laboral

El Servei de Borsa de Treball de la Facultat facilita la inserció dels graduats posant-los en contacte amb les institucions de salut tant nacionals com europeus.

Competències professionals