Durada 4 anys
Horari Matí o migdia
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta
Modalitat Presencial
grauWINF

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica362460
Obligatòria1518391284
Optativa66
Pràctiques918213280
Treball de fi de Grau1010
Total60606060240

1r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Fonaments d'infermeriaMICDINObligatòria5.00
Anatomofisiologia 1MIESFUCBàsica6.00
BiologiaMIESFUCBàsica6.00
InformàticaMINSTRUBàsica6.00
Rotatori pràctic bàsicMIPRACTPràctiques3.00
Semestre: Segon
Infermeria comunitària 1MICDINObligatòria4.00
Anatomofisiologia 2MIESFUCBàsica6.00
Pràctiques clíniques introductòries 1MIPRACTPràctiques3.00
Pràctiques clíniques introductòries 2MIPRACTPràctiques3.00
ComunicacióMIPSICSBàsica6.00
PsicologiaMIPSICSBàsica6.00
Anual
Seminari interdisciplinariMICDINObligatòria6.00

2n

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Infermeria clínica 1MICDINObligatòria6.00
FisiopatologiaMIESFUCBàsica6.00
FarmacologiaMIFARNUObligatòria6.00
Anglès 1MINSTRUBàsica6.00
Semestre: Quart
Infermeria clínica 2MICDINObligatòria6.00
EstadísticaMINSTRUBàsica6.00
Pràctiques d'hospitalització 1MIPRACTPràctiques6.00
Seminari professionalitzador 1MIPRACTPràctiques12.00
AntropologiaMIPSICSBàsica6.00

3r

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Atenció d'infermeria a l'adolescènciaMICDINObligatòria2.00
Atenció d'infermeria a la donaMICDINObligatòria2.00
Atenció d'infermeria a la infànciaMICDINObligatòria2.00
Infermeria comunitària 2MICDINObligatòria3.00
Educació per a la salut i la comunicacióMICDINObligatòria4.00
Salut mentalMICDINObligatòria2.00
NutricióMIFARNUObligatòria3.00
Pràctiques de salut comunitàriaMIPRACTPràctiques6.00
Semestre: Sisè
English in health sciencesMICDINObligatòria6.00
Atenció a l'ancià i a la dependènciaMICDINObligatòria4.00
BioèticaMICDINObligatòria4.00
LegislacióMICDINObligatòria3.00
Infermeria clínica 3MICDINObligatòria4.00
Pràctiques d'hospitalització 2MIPRACTPràctiques5.00
Anual
Rotatori pràctic avançatMIPRACTPràctiques10.00

4t

AssignaturaMòdulTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Cures pal·liativesMICDINOptativa3.00
E-healthMICDINOptativa3.00
Lideratge en infermeriaMICDINObligatòria3.00
Infermeria i multiculturalitatMICDINOptativa3.00
Salut públicaMICDINObligatòria3.00
Seminari professionalitzador 3MICDINObligatòria6.00
Teràpies complementàriesMICDINOptativa3.00
Pràctiques fi de grau 1MIPRACTPràctiques7.00
Semestre: Vuitè
Pràctiques fi de grau 2MIPRACTPràctiques12.00
Pràctiques fi de grau 3MIPRACTPràctiques13.00
Anual
Treball fi de grauMIPRACTTreball de fi de Grau10.00