Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries des de 1r curs
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció oberta
grau

Pla d'estudis de nou accés | curs 2018-2019

El nou pla d'estudis està en procés de verificació per AQU Catalunya.

- Pla d'estudis del Grau en Infermeria (nou accés)