Durada 4 anys
Horari Matí o migdia
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Places tancades
Modalitat Presencial
grauWINF

Resum

1r2n3r4tTotal
Bàsica362460
Obligatòria132540684
Optativa336
Pràctiques1111174180
Treball de fi de Grau1010
Total60606060240

1r

AssignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Anatomofisiologia 1Bàsica6.00
BiologiaBàsica6.00
Cerca documental i comunicació científicaBàsica6.00
Fonaments d'infermeriaObligatòria5.00
Simulacions clíniques 1Obligatòria3.00
Semestre: Segon
Anatomofisiologia 2Bàsica6.00
Ciències psicosocialsBàsica6.00
Infermeria comunitària 1Obligatòria5.00
Anual
Seminari en ciències de la salutBàsica6.00
Pràctiques clíniques 1Pràctiques11.00

2n

AssignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Tercer
Infermeria clínica 1Obligatòria4.00
FisiopatologiaBàsica6.00
English in Health SciencesBàsica6.00
Seminari clínicObligatòria3.00
Farmacologia clínicaObligatòria6.00
Semestre: Quart
Infermeria clínica 2Obligatòria5.00
BioestadísticaBàsica6.00
AntropologiaBàsica6.00
Pràctiques clíniques 2Pràctiques11.00
Anual
Simulacions clíniques 2Obligatòria7.00

3r

AssignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Cinquè
Infermeria comunitària 2Obligatòria4.00
Seminari professionalitzador 1Obligatòria3.00
NutricióObligatòria3.00
Infermeria del cicle vital 1Obligatòria5.00
Infermeria del cicle vital 2Obligatòria3.00
Educació per a la salut i comunicació terapèuticaObligatòria3.00
Semestre: Sisè
Bioètica i legislacióObligatòria5.00
Infermeria en salut mentalObligatòria3.00
Infermeria i multiculturalitatOptativa3.00
Cures pal·liativesOptativa3.00
Innovation and Health SciencesOptativa3.00
Diet and Nutrition in Sports NursingOptativa3.00
Infermeria clínica 3Obligatòria4.00
Metodologia de la recercaObligatòria3.00
Pràctiques clíniques 3Pràctiques17.00
Anual
Simulacions clíniques 3Obligatòria4.00

4t

AssignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Setè
Lideratge en infermeriaObligatòria3.00
Seminari professionalitzador 2Obligatòria3.00
e-HealthOptativa3.00
Teràpies complementàriesOptativa3.00
Simulació clínica extrahospitalàriaOptativa3.00
Pràctiques clíniques 4Pràctiques13.00
Semestre: Vuitè
Pràctiques clíniques 5Pràctiques13.00
Pràctiques clíniques 6Pràctiques15.00
Anual
Treball final de grauTreball de fi de Grau10.00