Grau en Infermeria

Durada 4 anys
Horari Matí o migdia
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Places tancades
Modalitat Presencial
grauWINF

Places tancades 22-23

Els estudis d'Infermeria a Blanquerna

La professió d’Infermeria té com a missió tenir cura de les persones, les famílies i comunitats en els processos de salut i desenvolupament en totes les etapes del cicle vital. Les intervencions infermeres són fruit del pensament crític i estan basades en principis científics, humanístics i ètics. En el Grau en Infermeria de Blanquerna-URL es dóna molta importància a la capacitat d’adaptació als diferents entorns professionals. Per això, des de l’inici es treballa la vessant professional a les aules de simulacions clíniques de la universitat. Són espais formatius que simulen diferents escenaris professionals (unitat hospitalària, consulta d’atenció primària de salut, etc.), que permeten desenvolupar les actituds i les habilitats imprescindibles per realitzar les posteriors pràctiques a les institucions d’àmbit sanitari i social amb les quals tenim conveni de pràctiques.

Tots els estudiants realitzen pràctiques professionals en els àmbits següents: sociosanitari, centres d’atenció primària, àrees d’hospitalització medico-quirúrgiques, àrea materno-infantil, àrea de malalt crític, àrea de salut mental i àrea de geriatria.

Els estudiants també es poden acollir a diversos programes d’intercanvi amb altres universitats estrangeres  i realitzar pràctiques a centres sanitaris europeus.

Pla d’estudis

El pla d’estudis es fonamenta en l’evidència científica més recent per garantir les necessitats de la pràctica clínica que demanda la societat global actual. És per aquest motiu que el pla d’estudis es van renovant periòdicament. A la Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna, conviuen actualment dos plans d’estudis que són vigents. Progressivament, s’està implantat un nou títol (reverificat) des del curs 2018-2019, que és una actualització del pla d’estudis de l’any 2009 (en extinció).

Els estudiants de nou accés s’incorporen al nou pla reverificat i els estudiants matriculats en el pla d’estudis en extinció poden canviar-se al nou, si així ho desitgen. En aquest document, s’hi troba la informació relativa a la implantació i adaptació al nou pla d'estudis. És important que els estudiants del pla en extinció tinguin en compte les consideracions que s’hi fan constar per tal d’assegurar la finalització dels seus estudis en els terminis que tenen previstos.

Adaptacions de les Guies docents durant el període COVID19 (curs 2019-2020)
Pla antic: adaptacions de les Guies docents - 2n semestre
Pla nou: adaptacions de les Guies docents - 2n semestre

Perfil de sortida del graduat i graduada en Infermeria per la URL

Podeu consultar el perfil de sortida dels graduats i graduades en Infermeria per la Universitat Ramon Llull, i les capacitats aquirides.

Informació pràctica

Horari
El Grau en Infermeria a Blanquerna-URL s'imparteix en dos torns:
Matí: de 8 a 14h
Migdia: d'11.30 a 17.50h
Durant les pràctiques aquest horari pot variar. Durant les estades de pràctiques, els estudiants s'integren als horaris i torns dels centres assistencials.
Lloc: campus Blanquerna-Padilla (c. Padilla, 326-332, de Barcelona)

Simultaneïtat d'estudis

La Facultat de Ciències de la Salut Blanquerna-URL ofereix la possibilitat de cursar simultàniament dos graus amb la consegüent obtenció de dues titulacions oficials en 6 anys acadèmics. La simultaneïtat no es comença a primer curs sinó que l’estudiant inicia un grau (que cursarà segons els pla d’estudis establert en 4 anys acadèmics) i, a partir del segon any o del tercer any (en funció del grau escollit), pot començar a cursar la segona titulació de forma simultània, amb un itinerari d’assignatures adaptat i amb el reconeixement corresponent de crèdits.

  • Infermeria + Fisioteràpia
  • Infermeria + Nutrició Humana i Dietètica