Noia saltant des de trampolí
Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Open
grauGGES
  • Emprenedoria en el sector esportiu
  • Direcció d’àrees funcionals en organitzacions esportives dels sectors públic o privat (associatiu i comercial)
  • Consultoria esportiva i assessorament empresarial
  • Gestió d’empreses de serveis i productes esportius
  • Gestió d’equipaments esportius
  • Gestió d’esdeveniments esportius
  • Gestió de projectes esportius i turisticoesportius
  • Gestió d’empreses multiserveis