Noia saltant des de trampolí

Grau en Gestió Esportiva

Durada 4 anys
Horari matí
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció A partir del 3 de novembre de 2020
grauGGES

El graduat en Gestió Esportiva (Sport Management)

El títol de grau en Gestió Esportiva proporciona una formació completa en les competències professionals bàsiques necessàries per a la gestió de l'esport. En els darrers temps la nostra societat ha experimentat un procés d'esportivització que s'ha traduït en una creixent importància de l'esport tant econòmicament com socialment, i en un augment de les organitzacions esportives -sectors públic, privat associatiu i privat comercial- que promouen i faciliten l'esport als cada cop més nombrosos practicants. 

En el cas concret de Catalunya, la importància adquirida per l'esport és encara més notòria a partir del lideratge en l'esport de Barcelona. Actualment és una ciutat referent en la promoció i gestió de l'esport, i aquest coneixement, és reconegut internacionalment. 

Aquesta formació en Gestió Esportiva capacita els estudiants per a la gestió d'organitzacions, d'equipaments i de projectes en sectors com ara l'esport competitiu, l'esport recreatiu, l'esport salut, l'esport educatiu, el turisme esportiu o l'esport espectacle, a partir d'una formació sòlida i professionalitzadora, amb vocació internacional, i que recull l'experiència formativa de Blanquerna en l'àmbit de l'esport.

Aquest grau s'imparteix amb la col•laboració de tres centres universitaris de la Universitat Ramon Llull:

- Institut Químic de Sarrià (School of Management)
- Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi
- Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna

El 22.5% del Pla d'estudis s'imparteix en llengua anglesa.

Servei d'atenció als Esportistes d’Alt Nivell

El servei de tutoria pels alumnes que són esportistes d’alt nivell (EAN) a la FPCEE Blanquerna va néixer durant el curs 2003-04, només dos anys després que s’iniciessin els estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, i com a demanda creixent de qualitat universitària. L’objectiu genèric del servei és el de facilitar a aquests alumnes la incorporació i seguiment dels estudis universitaris amb una atenció personalitzada d’excel·lència i rigor acadèmic. Mesures d’atenció a la diversitat que ja es contemplen en els estudis de secundària i batxillerat i que, en bona lògica, han de tenir la seva continuïtat a la universitat. Pots consultar més informació en el següent enllaç.