Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGCAF
 • Docència a secundària, batxillerat i cicles formatius (cal cursar el màster oficial en Formació del professorat - Especialitat en Educació Física)
 • Gestió d'entitats i clubs esportius
 • Preparació física i entrenador personal
 • Direcció i gestió d’empreses d'esports i activitats físiques a la natura
 • Disseny i direcció de programes d’ecoturisme
 • Direcció de competicions esportives
 • Creació i gestió d’empreses de serveis a l'esport: equipaments, material, recursos, organització, etc
 • Intervenció en el disseny d’activitat física en centres de salut
 • Direcció i coordinació tècnica d'equips de competició esportiva
 • Gestió en l’administració pública i organismes oficials
 • Direcció i coordinació de programes d'activitat física per a poblacions específiques: tercera edat, readaptació, infants, joves, discapacitats, toxicòmans, reclusos, etc.
 • Disseny de programes de readaptació motriu per a esportistes en procés de recuperació
 • Entrenador esportiu