Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGCAF

MENCIONS I MATÈRIES OPTATIVES

El grau en CAFE està dissenyat perquè totes les persones que es graduïn estiguin capacitades per a l'exercici professional en totes les àrees impartides.

Tanmateix és factible seguir un itinerari específic vinculat a una àrea de coneixement que permet obtenir una de les mencions següents:

 • Menció en Entrenament Esportiu i Salut
 • Menció en Gestió Esportiva

Els criteris d’obligat compliment per obtenir la menció són cursar el grup de matèries optatives associades a cadascuna de les mencions.

A banda d’aquests criteris normatius esdevé recomanable cursar els pràcticums en organitzacions relacionades també amb l’àmbit que correspongui així com desenvolupar un Treball de Final de Grau d’un tema afí a la menció.

Aquells estudiants que optin per fer una menció i compleixin els requisits normatius, en el seu títol de graduat hi constarà la Menció que correspongui. Els que decideixin no cursar cap menció en el seu títol constarà "Graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport".

Títol de la menció

Matèries optatives

Crèdits

 

 

 

Menció en Entrenament Esportiu i Salut

 

 • Activitat física, prevenció i salut
 • Activitat física adaptada
 • Entrenament esportiu per al rendiment
 • Control i optimització de les càrregues d’entrenament
 • Readaptació funcional a l’exercici físic

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

 

 

 

Menció en Gestió Esportiva

 • Economia i finances
 • Gestió esportiva del risc en espais no convencionals
 • Formes jurídiques i creació d’empreses esportives
 • Gestió de l’esport i inclusió social
 • Turisme esportiu

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

6 ECTS

 

Aquesta és la distribució temporal de les matèries dins del pla d’estudis de CAFE. 

Tercer curs (2n semestre)

Optativitat I

 • Activitat física, prevenció i salut                              
 • Economia i finances                                       

Quart curs (1r semestre)

Optativitat II

 • Salvament aquàtic i de muntanya                          
 • Activitat física adaptada 

Quart curs (2n semestre)

Optativitat III

 • Entrenament esportiu i per al rendiment                            
 • Formes jurídiques i creació d'empreses esportives                                              

Optativitat IV

 • Esport en població de risc i mediació de conflictes
 • Rehabilitació i readaptació funcional                    

Optativitat V

 • Turisme Esportiu                            
 • Control i optimització de les càrregues d’entrenament                

Important: Les matèries que s’indiquen a cada mòdul d’optativitat són incompatibles de cursar el mateix any atès que s’imparteixen simultàniament .