Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Preinscripció online
Durada 4 anys
Horari matí o tarda
Pràctiques obligatòries
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grauGCAF

El graduat en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport

Té una formació teòrica i pràctica d’alt nivell en tots els àmbits de l'activitat física i de l'esport (docència, entrenament, gestió d'entitats, coordinació d'activitats en el món del lleure...). El Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport (CAFE) també està pensat per a estudiants amb discapacitats, amb proves d'accés adaptades i adequació en el procés de formació. Els esportistes d'èlit que vulguin cursar el grau estan exempts de les provesd'accés físiques i se'ls facilitarà la compaginació d'estudis amb la pràctica esportiva.

El teu valor afegit

La metodologia Blanquerna facilita les estratègies per ser un bon professional de l’activitat física i l’esport, a través del treball en grups reduïts-seminaris, professorat en actiu i pràctiques obligatòries en empreses a partir de tercer curs. A més, els estudiants tenen la possibilitat de fer estades a universitats estrangeres a través de diferents programes de mobilitat.

Esportistes d'alt nivell

Els esportistes d'alt nivell que vulguin accedir a aquest grau estan exempts de realitzar les proves físiques d'accés, i se'ls facilitarà que puguin compaginar els estudis amb les obligacions de la seva pràctica esportiva. Un 10% de les places ofertades es reserva als integrants d'aquest col·lectiu.