Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióSports Sciences: Dr Maria Giné Garriga
Physiotherapy: pending
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE_FIS

El doble grau en CAFE i Fisioteràpia atorga un perfil professional únic, focalitzat en l’àmbit de l’esport i la salut. A més de les sortides professionals pròpies de cada un dels graus, les competències adquirides afavoreixen una praxi professional amb visió integral i interdisciplinària, que proporciona una millor qualitat en l’assistència a les persones que requereixen atenció basada en activitat física per millorar la salut o actuar des de la prevenció; tant si són infants, adults o persones grans.

Aquest perfil resulta especialment atractiu per les empreses, per treballar en l’àmbit clínic en centres hospitalaris, clíniques, centres d’atenció primària; en centres sociosanitaris (centres de dia, residències, centres de llarga estada), centres de rehabilitació, centres privats, etc. I en l’àmbit esportiu (instal·lacions i centres esportius, esdeveniments esportius, equipaments esportius a la natura, industria de disseny d’articles esportius, federacions esportives, centres de preparació física, centres de prescripció d’activitat física), serveis d’ensenyament d’educació secundària i de formació professional, centres d’educació especial, així com els mitjans de comunicació i el màrqueting. Així mateix el doble grau obre les portes a l’àmbit de la readaptació esportiva.

Actualment, les competències del/de la professional en fisioteràpia permeten el treball en la fase inicial de la rehabilitació de lesions, essent aquesta tasca continuada pel professional en CAFE en l’adaptació de l’entrenament per a tornar a competir al màxim nivell. D’aquesta manera el procés s’unifica en un únic professional.

També s’obren les portes a la recerca i la docència, si es vol continuar estudiant un cop s’han obtingut les titulacions de grau. La carrera acadèmica pot ser una sortida professional per aquells graduats/des que desitgin especialitzar-se en qualsevol dels àmbits que són objecte d’estudi de les titulacions obtingudes i centrar-se en la recerca i/o en l’exercici professional universitari.