Doble Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Fisioteràpia

Preinscripció online
Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióSports Sciences: Dr Maria Giné Garriga
Physiotherapy: pending
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE_FIS

El grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i en Fisioteràpia

El graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i en Fisioteràpia

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia proporciona una formació completa en els dos graus i atorga als futurs professionals una visió integrada de les dues disciplines. El seu disseny té l’avantatge d’oferir dues titulacions oficials on l’estudiant podrà adquirir els coneixements i competències de dues especialitats íntimament relacionades en l’àmbit laboral.

En finalitzar el doble grau s’obtindran dos títols:

  • Títol de Graduat/a en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
  • Títol de Graduat/a en Fisioteràpia

Aquesta doble titulació es pot cursar amb una càrrega global de 376 ECTS distribuïts en 5 cursos, amb una sòlida coherència formativa i una atractiva oferta professional enfocada a l’activitat física i la salut. Es cursaran matèries pròpies del Grau en CAFE en el torn de matí i del Grau en Fisioteràpia en el torn de tarda. Els horaris variaran en funció del dia però transcorren de 8 a 13h (excepcionalment fins les 14h), i de 15 a 20h (excepcionalment fins les 21h). La distribució de la càrrega lectiva s’ha estudiat curosament per tal que l’estudiant tingui dies alterns de treball autònom.

Amb l’obtenció d’aquest doble grau volem formar persones preparades per afrontar els problemes de salut relacionats amb un dèficit o excés d’activitat física i un augment del comportament sedentari, així com l’envelliment progressiu de la població. Tanmateix, volem que els estudiants adquireixin les competències per prevenir, tractar, i guarir malalties a través de l’activitat física i la teràpia manual en persones sanes, sedentàries, que es troben en períodes de convalescència, i/o en esportistes que es troben en fase de rehabilitació. Així mateix, els estudiants que cursin el doble grau tindran les competències per treballar en la readaptació d’esportistes en l’àmbit de l’entrenament i el rendiment esportiu.


Servei d'atenció als esportistes d’alt nivell

El servei de tutoria de la FPCEE Blanquerna per als alumnes que són esportistes d’alt nivell (EAN) va néixer durant el curs 2003-2004, només dos anys després que s’iniciessin els estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, i per la demanda creixent de qualitat universitària. L’objectiu genèric del servei és facilitar a aquests alumnes la incorporació als estudis universitaris i oferir-los un seguiment i una atenció personalitzada d’excel·lència i rigor acadèmic. Aquestes mesures d’atenció a la diversitat ja es contemplen en els estudis de secundària i batxillerat i, per tant, han de tenir la seva continuïtat a la universitat. En podeu consultar més informació en aquest enllaç.

L’estudiant disposarà de la figura del tutor/a durant tot el doble grau. A la FCS els estudiants tenen a l’abast el Servei d’Atenció a Situacions Especials que dona suport als estudiants amb situacions especials: atenció als esportistes d’alt nivell, trastorns d’aprenentatge, i d’altres situacions psicològiques.