Doble Grau CAFE FISIO
Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióCAFE: Dra. Maria Giné Garriga
Fisioterapia: pendiente de confirmación
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE+FIS

El doble grau en CAFE i Fisioteràpia atorga un perfil professional únic, focalitzat en l’àmbit de l’esport i la salut. A més de les sortides professionals pròpies de cada un dels graus, les competències adquirides afavoreixen una praxi professional amb visió integral i interdisciplinària, que proporciona una millor qualitat en l’assistència a les persones que requereixen atenció basada en l’activitat física per millorar la salut o actuar des de la prevenció, tant si són infants com adults o persones grans.

Aquest perfil resulta especialment atractiu per les empreses, per treballar en l’àmbit clínic (en centres hospitalaris, clíniques, centres d’atenció primària; en centres sociosanitaris com centres de dia, residències o centres de llarga estada; centres de rehabilitació; centres privats, etc.) i en l’àmbit esportiu (instal·lacions i centres esportius, esdeveniments esportius, equipaments esportius a la natura, indústria del disseny d’articles esportius, federacions esportives, centres de preparació física, centres de prescripció d’activitat física), en serveis d’ensenyament d’educació secundària i de formació professional, en centres d’educació especial, així com en el camp dels mitjans de comunicació i el màrqueting. Així mateix, el doble grau obre les portes a l’àmbit de la readaptació esportiva. Actualment les competències del professional en fisioteràpia permeten treballar en la fase inicial de la rehabilitació de lesions, tasca que continua el professional en CAFE en l’adaptació de l’entrenament per tornar a competir al màxim nivell. D’aquesta manera, el procés s’unifica en un únic professional.

 

També s’obren les portes a la recerca i la docència, si es vol continuar estudiant un cop s’han obtingut les titulacions de grau. La carrera acadèmica pot ser una sortida professional per als graduats que desitgin especialitzar-se en qualsevol dels àmbits que són objecte d’estudi de les titulacions obtingudes i centrar-se en la recerca i/o en l’exercici professional universitari.