Doble Grau CAFE FISIO
Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióCAFE: Dra. Maria Giné Garriga
Fisioterapia: pendiente de confirmación
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE+FIS

Forma de pagament

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada, sense cap tipus d’interès. En el moment de la inscripció, l’estudiant ha de fer efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50 % restant es reparteix en nou mensualitats (d’octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

*L’import pagat no es retornarà sota cap concepte.

 

Preu per crèdit

El preu per crèdit per als estudiants de nou accés, corresponent al curs 2022-2023, és de 162,54 €.

 

Finançament dels estudis

Per facilitar l’accés a l’oferta formativa de Blanquerna-URL, l’estudiant té diverses possibilitats, internes o externes, d’obtenir ajuts econòmics significatius, per mitjà de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i la borsa de treball. En podeu consultar la informació a l’apartat “Beques i ajuts”.