Doble Grau CAFE FISIO
Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióCAFE: Dra. Maria Giné Garriga
Fisioterapia: pendiente de confirmación
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE+FIS

1r curs

 • Anatomofisiologia 1 i 2
 • Fonaments en Fisioteràpia 1 i 2
 • Simulacions en Fonaments de Fisioteràpia 1 i 2
 • Pràctiques Introductòries
 • Seminari en Ciències de la Salut
 • Ciències Bàsiques Aplicades a l’Esport
 • Esports Individuals I i II: Atletisme, Natació i Waterpolo; Gimnàstica Artística i Rítmica i Esports de Lluita
 • Esports Col·lectius I i II: Bàsquet i Handbol; Futbol i Rugbi
 • Didàctica de la Iniciació Esportiva
 • Història de l’Esport
 • Seminari I i II

Crèdits: 78 ECTS (42-1S, 36-2S)

 

2n curs

 • Psicologia i Comunicació
 • Afeccions Medicoquirúrgiques en l’Aparell Locomotor 1 i 2
 • Fisioteràpia en l’Aparell Locomotor 1 i 2
 • Simulacions en Fisioteràpia en l’Aparell Locomotor 1 i 2
 • Abordatge Clínic en Fisioteràpia de l’Aparell Locomotor 
 • Pràctiques Avançades 1 i 2
 • Esport, Lleure i Recreació
 • Activitats en el Medi Natural
 • Seminari de Fisioteràpia en l’Aparell Locomotor
 • Sociologia
 • Antropologia, Cos i Transcendència
 • Esports Individuals III: Tennis i Vela
 • Esports Col·lectius III: Hoquei i Voleibol
 • Seminari IV

Crèdits: 79 ECTS (36-1S, 43-2S) 

 
3r curs

 • Afeccions Medicoquirúrgiques en els Sistemes Cardíac i Respiratori
 • Fisioteràpia en els Sistemes Cardíac i Respiratori 
 • Simulacions en Fisioteràpia en els Sistemes Cardíac i Respiratori 
 • Seminari de Fisioteràpia en els Sistemes Cardíac i Respiratori 
 • Activitat Física Terapèutica
 • Pràctiques Avançades 3 i 4
 • Bases de Nutrició i Nutrició Esportiva
 • Aprenentatge i Desenvolupament Motor
 • Bases de la Motricitat Humana 
 • Afeccions Medicoquirúrgiques en el Sistema Nerviós
 • Fisioteràpia en el Sistema Nerviós
 • Simulacions en Fisioteràpia en el Sistema Nerviós
 • Abordatge Clínic en Fisioteràpia del Sistema Nerviós 
 • Optativitat 1 de CAFE
 • Bases Pedagògiques de l’Activitat Física 

Crèdits: 67 ECTS (36-1S, 31-2S) 

 
4t curs

 • Salut Pública i Legislació
 • Fisioteràpia Infantil
 • Fisioteràpia en Geriatria
 • Fisioteràpia en Urologia i Ginecologia
 • Teoria i Pràctica de les Manifestacions del Joc
 • Ergonomia i Avaluació de la Condició Física
 • Teoria de l’Entrenament Esportiu
 • Seminari V i VI
 • English in Health Sciences
 • Bioètica
 • Farmacologia
 • Didàctica de l’Educació Física
 • Expressió Corporal
 • Optativitat 2 i 3 de CAFE

Crèdits: 75 ECTS (36-1S, 39-2S)

5è curs

 • Optativitat 1 i 2 de Fisioteràpia
 • Pràctiques de Fi de Grau 1 i 2
 • Planificació i Explotació d’Equips Esportius
 • Organitzacions Esportives i la seva Gestió
 • Seminari VII i VIII
 • Pràcticum II de CAFE
 • Optativitat 4 de CAFE
 • Treball Final de Grau en Fisioteràpia
 • Treball Final de Grau en CAFE

Crèdits: 72 ECTS (35-1S, 37-2S)