Doble Grau CAFE FISIO

Doble Grau en Ciències de l'Activitat Física i de l'Esport i Fisioteràpia

Preinscripció online
Durada 5 anys
Horari matí i tarda
Pràctiques Obligatòries
Crèdits 371 ECTS
CoordinacióCAFE: Dra. Maria Giné Garriga
Fisioterapia: pendiente de confirmación
Modalitat Presencial
grau11-GR-CAFE+FIS

El grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i en Fisioteràpia

El doble grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport (CAFE) i Fisioteràpia proporciona una formació completa en els dos graus i atorga als futurs professionals una visió integrada de les dues disciplines. El seu disseny té l’avantatge d’oferir dues titulacions oficials que permetran a l’estudiant adquirir els coneixements i competències de dues especialitats íntimament relacionades en l’àmbit laboral.

En finalitzar el doble grau s’obtindran dos títols:

  • Títol de graduat en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport
  • Títol de graduat en Fisioteràpia

Aquesta doble titulació es pot cursar amb una càrrega global de 371 ECTS distribuïts en cinc cursos, amb una sòlida coherència formativa i una atractiva oferta professional enfocada a l’activitat física i la salut. Es cursaran matèries pròpies del grau en CAFE en el torn de matí, i del grau en Fisioteràpia en el torn de tarda. Els horaris variaran en funció del dia, però transcorren de 8 a 13 h (excepcionalment, fins a les 14 h), i de 15 a 20 h (excepcionalment, fins a les 21 h). La distribució de la càrrega lectiva s’ha estudiat curosament per tal que l’estudiant tingui dies alterns de treball autònom.  

Amb aquest doble grau volem formar persones preparades per afrontar els problemes de salut relacionats amb un dèficit o excés d’activitat física o amb l’augment del comportament sedentari, així com l’envelliment progressiu de la població. Així mateix, volem que els estudiants adquireixin les competències per prevenir, tractar i guarir malalties a través de l’activitat física i la teràpia manual en persones sanes, sedentàries, que es troben en períodes de convalescència o en esportistes en fase de rehabilitació. En aquest sentit, els estudiants que cursin el doble grau obtindran les competències per treballar en la readaptació d’esportistes en l’àmbit de l’entrenament i el rendiment esportiu.

Servei d’Atenció als Esportistes d’Alt Nivell

El servei de tutoria de la FPCEE Blanquerna-URL per als alumnes que són esportistes d’alt nivell (EAN) va néixer durant el curs 2003-2004, només dos anys després que s’iniciessin els estudis de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport, i per la demanda creixent de qualitat universitària. L’objectiu genèric del servei és facilitar a aquests alumnes la incorporació als estudis universitaris i oferir-los un seguiment i una atenció personalitzada d’excel·lència i rigor acadèmic. Aquestes mesures d’atenció a la diversitat ja es contemplen en els estudis de secundària i batxillerat i, per tant, han de tenir la seva continuïtat a la universitat. En podeu consultar més informació en aquest enllaç.

L’estudiant disposarà de la figura del tutor/a durant tot el doble grau. A la FCS els estudiants tenen a l’abast el Servei d’Atenció a Situacions Especials, que dona suport als estudiants amb situacions particulars: atenció als esportistes d’alt nivell, trastorns d’aprenentatge i altres situacions psicològiques.