Durada 1 any
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Josep Campos Rius
CoordinacióTec: Dr.X.Canaleta,
EF: Dr. J.Campos,
Ang: Dra. M.G.Davies
Preinscripció Portal Gencat

masters-universitarisMOES

Preu i ajuts

Preu

El preu per crèdit del curs 2020-2021 per als estudiants de nou accés de les especialitats d'Educació Física i Tecnologia és el mateix que el preu públic de la Generalitat de Catalunya.

El preu per crèdit del curs 2020-2021 de l’especialitat d’Anglès, per als estudiants de nou accés és de 106,00€. Els alumni* de la Facultat gaudiran d'un 15% de descompte en el preu de la matrícula de l'especialitat d'Anglès**: quan es matriculi a temps complet i per a la totalitat dels crèdits de la titulació.

*Provinents de Grau, Diplomatura, Llicenciatura i Màsters Universitaris cursats a Blanquerna.

** Els descomptes promocionals no són acumulables.

El preu del curs per a totes les universitats que imparteixen aquest màster en l’especialitat d’Educació Física i Tecnologia és el preu estipulat per la Secretaria d'Universitats i Recerca. 

Forma de pagament

El pagament dels estudis del màster universitari en professorat d'educació secundària es realitza al formalitzar la matrícula. L'import pagat no es retornarà sota cap concepte.