Durada 1 any
Horari tarda
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. Josep Campos Rius
CoordinacióTec: Dr.X.Canaleta,
EF: Dr. J.Campos,
Ang: Dr. D.Soler
Preinscripció Portal Gencat
masters-universitarisMOES

Calendari

Dilluns, 5 d'octubre: 

Inauguració oficial Màsters i Doctorat 2020/2021 - 18 h – Auditori de la facultat

Dijous, 15 d'octubre:

Atenent al comunicat de la Fundació Blanquerna pel que fa a la reducció de les sessions presencials entre els dies 15 i 30 d'octubre, la presentació del màster serà en línia i no presencial com inicialment s'havia previst.
En aquesta presentació general s'informarà també de l'organització de la docència durant les dues primeres setmanes del màster, del 19 al 30 d'octubre.

Els estudiants rebran un correu electrònic al llarg del 14 d'octubre amb els enllaços per a la connexió a distància amb els següents horaris:
18 - 18.45 h: Presentació general
18.45 - 20 h: Presentació per especialitats (Tecnologia, Anglès i Educació Física).

Dilluns, 19 d'octubre:

18.00: Inici classes Mòdul Genèric.

En els arxius següents es pot consultar el calendari acadèmic en el qual s’especifiquen les dates d’inici i d’acabament de cada semestre, així com els dies no lectius del curs. També podeu consultar el calendari específic del màster.