Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDr. Miquel Àngel Prats
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMLDC

Resum

1rTotal
Obligatòria3030
Optativa2020
Treball de fi de Màster1010
Total6060

1r

Mòdul: assignaturaTipus acadèmicCrèdits
Semestre: Primer
Bases i nous models d'innovació pedagògica i del lideratge educatiu en el segle XXIObligatòria5.00
L'aula 3.0: Nous contextos didàctics i d'aprenentatge sociodigitalObligatòria5.00
Innovació pedagògica i gestió curricular: noves orientacions per al desenvolupament de les competènciesObligatòria5.00
Semestre: Segon
Direcció i planificació estratègica en entorns d'incertesa: dels plantejaments institucionals a la millora sostenibleObligatòria5.00
Lideratges i gestió dels recursos humans de l'escolaObligatòria5.00
Gestió econòmic-financera i màrqueting educatiuObligatòria5.00
Anual
PràcticumOptativa10.00
Treball de final de màsterTreball de fi de Màster10.00
Educació, escola i territori: estratègies de col·laboració en xarxa per a la inclusió i l'èxit escolarOptativa5.00
Bases neurobiològiques de l'aprenentatge, desenvolupament del talent i innovació educativaOptativa5.00
Disseny i avaluació de programes i projectes d'innovació educativaOptativa5.00
Disseny i gestió de plataformes virtuals i entorns personals d'aprenentatgeOptativa5.00
Claus ètiques i compromisos del lideratge educacionalOptativa5.00