Durada 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDr. Miquel Àngel Prats
Preinscripció Oberta
Modalitat Presencial
masters-universitarisMLDC

Objectius

D’acord amb la definició de l’espai europeu d’educació superior, els ensenyaments de màster han de tenir com a finalitat oferir als estudiants una formació avançada, de caràcter especialitzat o multidisciplinari, orientada a l’especialització professional. En aquest sentit, el Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius té com a objectiu principal preparar els estudiants, procedents de diferents formacions de grau en l’àmbit educatiu (especialment els d’educació infantil i primària i els professors de secundària), com a professionals per al desenvolupament d’innovacions a l’escola i més competents en el lideratge i la gestió d’equips.

Es pretén formar professionals capaços de portar a l’escola innovacions de màxima actualitat, de caràcter transformatiu real i avaluable, tant en l’àmbit educatiu -a l’aula- com organitzacional –escolar-, sense oblidar les emergents formes de treball col·laboratiu al territori. Es prioritza el desenvolupament efectiu i objectiu dels alumnes de les competències crítiques  específiques de lideratge transformacional i d’innovació pedagògica a l’escola. El desenvolupament d’aquestes competències en diferents nivells -aula, organització educativa o sistema-xarxa socioeducativa- s’ha d’orientar a promoure entorns d’aprenentatge estimulants, inclusius i adreçats a l’èxit escolar.

Tenint en compte les consideracions precedents, els objectius del Màster Universitari en Lideratge de la Innovació Pedagògica i Direcció de Centres Educatius són els següents:

 1. Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat al voltant dels processos d’innovació pedagògica a l’aula i en el marc de l’organització escolar i educativa.
 1. Desenvolupar un marc conceptual sòlid i avançat al voltant dels processos de lideratge educatiu transformacional i de direcció estratègica en el marc de l’organització escolar.
 1. Identificar i profunditzar els nous paradigmes de col·laboració socioeducativa en contextos de complexitat basant-se en la direcció estratègica, centrada en valors i en el benestar pedagògic.
 1. Desplegar i aprofundir un ampli catàleg de propostes teoricopràctiques de generació d’innovació docent en el marc de les noves aules 2.0 i 3.0, dels nous entorns virtuals d’aprenentatge i del currículum escolar organitzat per competències.
 1. Profunditzar i tipificar les diferents estratègies per a la direcció i el lideratge d’equips, promovent el desenvolupament d’habilitats directives, de pensament i de decisió que promoguin i facilitin l’autonomia, la creativitat, la confiança i la iniciativa personal de tots els membres.
 1. Aprofundir les diferents solucions TIC per a la gestió i l’organització del centre educatiu com una organització d’aprenentatge i que aprèn, integrada en el territori i en coherència amb els models de millora de la qualitat.

 

Competències

Transversals

 • Incorporar els principis i els mètodes bàsics de la investigació-acció en les pràctiques professionals.
 • Gestionar la informació de forma reflexiva per transformar-la en coneixement aplicable en els processos de millora organitzativa i innovació educativa.
 • Assumir responsabilitats i prendre decisions en la gestió d’equips educatius.
 • Ser capaç d’expressar-se en públic i fer presentacions amb suport digital adaptades als diferents grups d’interès (docents, educadors, famílies, estudiants, etc.).
 • Integrar els valores ètics en la pròpia conducta professional, com a docents i directius, i en la gestió de la innovació pedagògica.

Específiques

 • Aplicar tècniques i estratègies de comunicació i de negociació en la gestió d’equips humans (educadors, alumnes i famílies).
 • Gestionar i aplicar recursos, així com promoure estratègies metodològiques i institucionals que fomenten la inclusió i l’èxit educatiu.
 • Gestionar persones i equips de docents i alumnes de forma proactiva i saludable.
 • Participar, promoure, gestionar i difondre amb el suport TIC projectes i estratègies de col·laboració entre l’escola i altres agents socioeducatius del territori.
 • Utilitzar diferents solucions TIC per a la gestió i l’organització del centre educatiu en coherència amb la normativa del sistema educatiu i les normes de millora de la qualitat.
 • Dissenyar i gestionar l’avaluació de programes d’innovació i de projectes educatius.

Planificar estratègicament processos de millora i innovació pedagògica en diferents contextos organitzatius i institucionals.