Durada 1 o 2 anys
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióProf. Elena Sofia Ojando
Preinscripció Oberta
masters-universitarisMLDC

Calendari 

En els arxius següents es pot consultar el calendari acadèmic en el qual s’especifiquen les dates d’inici i d’acabament de cada semestre, així com els dies no lectius del curs acadèmic. 

Calendari Acadèmic 2020-2021