Durada 1 any
Horari matins
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Raquel Mirabet
Preinscripció oberta
masters-universitarisMSPM

Sortides professionals

  • Emprenedoria en el sector esportiu
  • Càrrecs tècnics de gestió en organitzacions esportives (federacions esportives, clubs, empreses de serveis esportius i de lleure, sector públic, etc.)
  • Gestió de projectes esportius de diversa índole: grans esdeveniments esportius socioeducatius adreçats a col·lectius específics, turísticoesportius en la natura
  • Direcció d'àrees funcionals
  • Consultoria i assessorament empresarial