Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Títol d'expert universitari en Habilitats Directives i Gestió de Projectes Esportius

Preinscripció oberta

 TEU en habilitats directives i gestió de projectes esportius
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Crèdits
  19
 • Data d'inici
  Gener 2025
 • Horari

  Dos matins a la setmana de 9.00 a 13.00 h (pendent de confirmar)

 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

A qui va dirigit

 • Diplomats, llicenciats o graduats universitaris.
 • Professionals de l’àmbit esportiu vinculats a la gestió en entitats de tot tipus, amb o sense afany de lucre, pertanyents al sector públic o al privat, o amb interès per desenvolupar-se professionalment en la gestió de l’esport.
 • En cas d’admissió d’estudiants sense titulació universitària, obtindran un diploma d’extensió universitària sempre que finalitzin els estudis amb aprofitament.

Tres raons per escollir aquest títol

Innovació

Permet identificar noves oportunitats de mercat en les diferents manifestacions de la gestió de l'esport.

Especialització

Permet dominar el programari específic per a la gestió de projectes.

Professionalitat

Permet assolir un perfeccionament de les actituds i aptituds que capaciten per dur a terme una gestió més efectiva.

La gestió d’una entitat esportiva va més enllà de l’aplicació pràctica de coneixements teòrics merament instrumentals, d’aquí la necessitat que ens formem en competències de lideratge i estratègies que ens permetin donar resposta a situacions que es generin en el si d’aquestes organitzacions. Tanmateix, esdevé imprescindible formar-se en eines certificades per a la gestió de projectes, que podrem aplicar en esdeveniments de diferent magnitud, així com dirigits a col·lectius diversos.

Titulació integrada dins del Màster universitari en Gestió d’Organitzacions i Projectes Esportius (Sports Management), si en un futur l'estudiant, un cop finalitzada aquesta formació, decideix continuar la seva formació amb el MU caldrà consultar les condicions i facilitats d'accés amb el coordinador del mateix.

Notícies

Informació acadèmica

Pla d'estudis

Mòdul 1. Habilitats directives i de gestió (3 ECTS)

 • L’equip d’un projecte
 • Liderar un projecte
 • Lideratge
 • Innovació i gestió del canvi
 • Estratègies per a l’expansió d’empreses del sector esportiu

Mòdul 2. Gestió avançada de projectes esportius (4 ECTS)

 • Introducció i certificació dels directors de projecte
 • Les metodologies actuals en la direcció i gestió de projectes
 • Cap a un model específic de direcció i gestió de projectes en l’esport
 • Fonts documentals per dirigir projectes en l’esport

Mòdul 3. Els grans esdeveniments esportius (4 ECTS)

 • Els esdeveniments esportius
 • Els grans esdeveniments com a oportunitat de negoci
 • Reptes en la gestió de grans esdeveniments esportius
 • Fase de candidatura
 • Pla director
 • Manual operatiu
 • El finançament dels grans esdeveniments esportius

Mòdul 4. Els projectes socioeducatius dirigits a col·lectius específics (4 ECTS)

 • Introducció als projectes dirigits a col·lectius específics
 • Projectes dirigits a gent gran
 • Projectes d’esport i activitat física en l’àmbit de la inclusió social
 • Projectes d’intervenció esportiva amb immigració estrangera
 • La gestió de programes d’educació en el lleure per a nens i joves
 • La relació entre els diferents agents educatius (formal, no formal i informal)
 • La inclusió i transformació social com a repte en la gestió de projectes
 • Aspectes a considerar en els projectes d’esport per al desenvolupament
 • Aspectes a considerar en investigacions en l’àmbit de l’esport per al desenvolupament
 • Els projectes esportius solidaris

Mòdul 5. Els projectes turístics esportius i en el medi natural (4 ECTS)

 • Les activitats en el medi natural
 • Model de desenvolupament territorial
 • Perfils professionals sol·licitants en el sector
 • Formació i titulacions oficials en l’àmbit de l’activitat física i esportiva en el medi natural
 • Prevenció de riscos en el medi natural
 • Assegurances i responsabilitat civil en activitats i esdeveniments a l’aire lliure
 • El turisme esportiu des de la lògica postfordista
 • Impactes, límits i reptes en la gestió del turisme esportiu
 • Planificació i polítiques públiques en turisme esportiu
 • Disseny de productes de turisme esportiu i actiu
 • La transformació de l’activitat productiva en les empreses d’activitats en el medi natural
 • Agents de suport al desenvolupament de projectes
 • Noves tecnologies aplicades a la gestió del turisme esportiu i actiu
 • Anàlisi de casos
Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Coordinació

Dr. Jesús Fortuño. Professor associat de la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL. Tècnic en gestió del Departament d'Expansió del Grup Sintagmia.

Professorat

Dr. Sixte Abadia, professor titular de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dr. Jaume Bantulà, professor titular de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dr. Xavier Medina, professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL.

Dra. Maria Rato, professora-investigadora col·laboradora de la Universidad Politécnica de Madrid.

Dr. Vicente Gambau, professor titular de la Facultad de Ciencias del Deporte y la Educación Física de la Universidad de A Coruña.

Iñaki Bustinduy, soci i consultor d’H&B Human and Business i professor associat de la Facultat de Turisme i Direcció Hotelera Sant Ignasi-URL.

Joan Montes, director tècnic esportiu de la secció de bàsquet del Futbol Club Barcelona i seleccionador nacional de bàsquet en totes les seves categories.

Xavier Esteve, llicenciat en Administració i Direcció d’Empreses per l’Institut Químic de Sarrià-URL i gerent de l’INDESCAT.

Marc Ambit, expert en gestió de projectes i professor al màster universitari en Polítiques Públiques i Socials de l’IDEC, al CETT-UB, a la Toulouse Business School, a la UAB i a la UPF.

Xavier Cherta, director ISU Grand Prix Final of Figure Skating Barcelona 2014 i soci de homeSPOTS.

Marc Caballé, fundador i director de Neda el món i Sports Mol.

Ignasi Caballé, director-gerent d’Obrint Via.

Damià Serrano, responsable del Laboratori de Turisme de la Diputació de Barcelona i coordinador de l’Observatori de Turisme de Barcelona.

Jordi Barrés, director de l’empresa Lapica Trips and Events i professor associat de la FPCEE Blanquerna-URL.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de títol propi de la facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 50 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares) / Passaport
 • Currículum vitae
 • Per a sol·licitants estrangers (No UE): un certificat expedit per l'autoritat competent (Universitat, Ambaixada, Consolat) que acrediti que els estudis d'accés compleixen els requisits per a l'admissió al país d'origen.

Admissió

Un cop feta la preinscripció, es proposa a la persona interessada una data per fer una entrevista amb la coordinació de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els possibles dubtes amb relació al curs al qual es matricula. Acabada la valoració, s'informarà l'estudiant sobre el resultat de l'entrevista i què ha de fer per matricular-s'hi, si escau.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar el títol o resguard del títol dels estudis universitaris cursats al dipòsit de documents. Si no se'n disposa, es podrà cursar la formació, però no se'n rebrà el títol i, en lloc seu, s'obtindrà un certificat o diploma d'extensió universitària.

Matrícula

Un cop valorada la documentació anterior, i quan hi hagi un grup suficient d'estudiants preinscrits, cada candidat rebrà la confirmació i la informació necessària per poder matricular-s'hi. La matriculació representa l'obtenció definitiva de la plaça i es farà efectiva en els terminis que s'indiquin en el correu electrònic de confirmació.

En el moment de la matrícula, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per fer-ne efectiu l'import, mitjançant pagament per transferència, targeta de crèdit o codi de barres. El pagament dels estudis es podrà fer de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès, mitjançant domiciliació bancària (Instruccions per enviar el Document SEPA signat a Blanquerna)

Els preus es poden actualitzar cada curs acadèmic. Una vegada formalizada la matrícula, l'import abonat no es retornarà sota cap concepte. La preinscripció i la matrícula podran quedar obertes fins a 15 dies abans de l'inici del curs, sempre que hi hagi places disponibles.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L'estudiant accepta les normes d'ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que ho vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

Les persones sol·licitants amb estudis d’accés cursats fora d’Espanya han d’obtenir un certificat expedit per l’òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) i acreditar que els estudis d’accés faculten, al país d’expedició, per a l’accés als estudis de màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Una vegada la persona sol·licitant hagi estat admès i hagi formalitzat la matrícula, pot sol·licitar, si ho desitja, una carta d'admissió a Secretaria Académica abonant-ne les taxes corresponents.

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o de matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat
[email protected]

Preu curs 2024-25

1.985,49 €
Preu del curs complet
104,50 €
Preu crèdit curs 2024-25

Finançament: l'import del curs es pot abonar fraccionadament seguint el pla de pagament següent

663,15 €
Pagament inicial
661,17 €
Pagament desembre 2024
661,17 €
Pagament març 2025

Beques i ajuts Blanquerna

logo

Excel·lència és futur