Durada 1 any
Horari matins
Crèdits 60 ECTS
CoordinacióDra. Raquel Mirabet
Preinscripció oberta
masters-universitarisMSPM

Objectius

 • Capacitar l'estudiant per a la gestió de qualsevol organització relacionada amb els sectors esportius i de lleure.
 • Promoure la formació pràctica vivencial en entorns reals i la reflexió vivencial pel que fa a la pròpia implicació del professional de la gestió esportiva i del lleure.
 • Desenvolupar l'esperit emprenedor en l'estudiant, per tal d'afavorir la innovació en les organitzacions esportives i del lleure.
 • Consolidar una visió de la gestió del lleure i de l'esport com un instrument idoni per afavorir el canvi social, amb un important potencial transformador de societats i generador de riquesa i benestar.

 

Competències

 1. L'estudiant ha de ser capaç d'identificar els elements conceptuals i procedimentals per comprendre les característiques socials, econòmiques i culturals de les diferents propostes de gestió de l'oci i del sector esportiu.
 2. L'estudiant ha de ser capaç de comprendre l'estructura del sistema esportiu i el marc legal bàsic.
 3. L'estudiant ha de ser capaç de reconèixer els aspectes bàsics de la direcció empresarial i de determinar objectius estratègics i l'estructura d'una organització esportiva.
 4. L'estudiant ha de ser capaç d'integrar-se en qualsevol àrea funcional d'una organització esportiva, exercint les tasques de gestió requerides.
 5. L'estudiant ha de ser capaç de gestionar projectes a partir de la identificació d'oportunitats i necessitats del mercat esportiu.
 6. L'estudiant ha de ser capaç d'elaborar un pla d'empresa a partir d'una idea de negoci.
 7. L'estudiant ha de ser capaç d'identificar i utilitzar instruments informàtics adequats per a la gestió esportiva.