Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Màster universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

Títol oficial

Preinscripció oberta

MU AtencioDiversidad
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català
 • Durada
  1 any a temps complet (60 ECTS), dos anys a temps parcial (30 ECTS)
 • Crèdits
  60
 • Data d'inici
  Octubre 2024
 • Horari

  De dilluns a divendres, de 18 a 21 h.

 • Places
  25
 • Localització

  Blanquerna-URL - Carrer del Císter, 34. 08022 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport

Segell AQU Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

A qui va dirigit

El màster està adreçat a persones graduades, diplomades o llicenciades en Magisteri/Educació, Psicologia, Pedagogia, Educació Social, Logopèdia, Fisioteràpia, entre d'altres (amb la valoració prèvia de l'expedient feta per la Comissió de Postgrau de la Facultat).

Els graduats/des en Educació Primària i els diplomats/des en Magisteri en Educació Primària que cursin aquest màster podran optar a una plaça d'especialista en Educació Especial a l’escola pública i inscriure’s a la borsa de personal interí docent en l’especialitat de Pedagogia Terapèutica (títol reconegut pel Departament d’Ensenyament 30500).

Amplia la teva formació

El màster universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva que s'imparteix a la Facultat de Psicologia, Ciències de l'Educació i de l'Esport Blanquerna-URL proporciona la formació específica que capacitarà l'estudiant per dinamitzar, incentivar, acompanyar i innovar en la pràctica educativa inclusiva en educació infantil,primària i secundària. Aprendran a innovar en pràctiques inclusives. Això significa que adquiriran les habilitats necessàries per treballar col·laborativament amb tots els actors implicats en l'educació, contribuint a crear un ambient escolar on cada estudiant pugui participar i assolir èxits personals i acadèmics. També estaran preparats per donar suport personalitzat als alumnes amb necessitats específiques de suport educatiu i les seves famílies, tant en un centre educatiu ordinari com en un d'especialitzat.

D'altra banda, la formació del màster també capacita per participar i promoure línies de recerca/acció en l'àmbit de la planificació i de l'atenció en primària i en secundària.

En acabar el màster universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva, s'espera que l'alumnat desenvolupi les competències específiques següents:

 • Disposar d'elements conceptuals per comprendre les característiques del desenvolupament psicològic, social i lingüístic dels infants i els joves amb risc d'exclusió educativa i social per raó de procedència, llengua, discapacitat o per qualsevol altra condició personal o familiar.
 • Conèixer els models teòrics i epistemològics de referència que guiïn l'atenció educativa cap a contextos de desenvolupament i d'ensenyament-aprenentatge inclusius i comprendre com aquests contextos afecten el seu desenvolupament personal i social.
 • Aprofundir en el coneixement de les condicions personals de discapacitat o problemes en el desenvolupament que presenten determinats estudiants i les necessitats de suport més freqüents.
 • Aprofundir en els objectius, els procediments i les eines de l'avaluació psicopedagògica de l'alumnat amb necessitats educatives especials, de manera que permeti explorar amb rigor les competències psicosocials i curriculars que presenta un infant i un jove dins d'un context concret.
 • Aprofundir en el coneixement de les ajudes tecnològiques específiques que faciliten l'accés a la informació i que promouen el treball autònom de l'alumnat, actuant com a suports de la tasca educativa.
 • Conèixer els models teòrics i els recursos existents en l'entorn que han de permetre l'assessorament i l'orientació a pares i a altres docents.
 • Aprofundir en el coneixement de les eines i les estratègies d'atenció educativa destinades a crear contextos que promoguin l'adaptació, l'autoregulació del comportament i l'estabilitat emocional de l'alumnat.
 • Detectar i analitzar les barreres en l'aprenentatge, la participació dels infants i dels joves en el context educatiu escolar i de la comunitat i saber planificar els suports requerits per promoure l'aprenentatge.
 • Guiar la intervenció educativa cap a contextos de desenvolupament inclusius i comprendre com afavoreixen el desenvolupament personal i social.
 • Crear i dissenyar recursos per donar suport a l'aprenentatge i la participació de tots els infants i els joves en el seu context educatiu escolar i de la comunitat.
 • Planificar, dur a terme i avaluar diverses intervencions optimitzadores per promoure el desenvolupament i l'aprenentatge al llarg dels períodes d'escolarització obligatòria i també durant les etapes postobligatòries de formació professional per a una plena integració personal, laboral i social.
 • Dotar d'eines teòriques, conceptuals i metodològiques als estudiants perquè aconsegueixin una major comprensió de la complexitat de la realitat social, cultural i política. Així com de la noció de diversitat i els fenòmens d'immigració i d’interculturalitat. D'aquesta manera seran capaces de dissenyar alternatives i​ generar estratègies educatives en contextos específics.
 • Dotar d'eines teòriques, conceptuals i metodològiques als estudiants perquè aconsegueixin una major comprensió de la complexitat de la realitat social, cultural i política. Així com de la noció de diversitat en el seu sentit més ampli i de la influència dels fenòmens socioeconòmics, socioculturals i de l’entorn per entendre com donar resposta a totes les NESE.

Grans àrees de desenvolupament personal

Els estudis del màster universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva pretenen capacitar l'estudiant en una triple dimensió:

Disseny de projectes

Dissenyar plans i projectes innovadors de pràctiques educatives inclusives encaminades a promoure l'èxit escolar de tot l'alumnat; planificar les accions i els recursos necessaris per dur-los a terme de manera eficaç.

Atenció a la diversitat

Atendre de manera efectiva els alumnes que presenten necessitats específiques de suport educatiu i les seves famílies.

Donar eines i assessorar en l’atenció a la diversitat tenint en compte l’entorn comunitari i el treball en xarxa amb altres professionals

Recerca

Promoure i participar en línies de recerca de l'àmbit de l'educació especial.

Si tries el màster universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Formació acreditada: El màster atorga la titulació requerida per treballar com a especialista en educació especial per Mestres en educació pimària.
 • Formació pràctica: Matèries molt pràctiques i aplicades a les situacions escolars més quotidianes.
 • Professorat especialitzat: Altament qualificat i amb una àmplia experiència educativa.
Voluntariat India 2019

Dades que avalen aquests estudis

85 %

Tornaria a repetir la titulació segons EUC

62.2%

Amb contracte fix o indefinit segons EUC

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

Els màsters universitaris de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL estan adreçats llicenciats i graduats, així com a professionals amb necessitat de rebre una formació continuada. L’orientació dels màsters és professionalitzadora i es dediquen a temes i matèries que requereixen un tractament especialitzat. Als màsters universitaris de la nostra Facultat trobem:

Professorat

Format per investigadors/es i personal docent, tant de la Facultat com d’altres universitats de l’Estat, i per professionals en actiu de prestigi reconegut. Tots el personal docent és expert de l’àmbit d’estudi en curs.

Programes

Amb suport institucional i empresarial, coordinats per investigadors/es i professionals reconeguts.

Nombre limitat d’estudiants per programa

Per garantir la qualitat de la docència, la participació i el tracte personalitzat. Convenis i contractes amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Convenis i contractes

Amb institucions i empreses que garanteixen estades de pràctiques o possibilitats de desenvolupament professional i de recerca.

Testimonis

Notícies

Informació acadèmica

ELS ALUMNES ESCOLTEN EL QUE EL PROFESSOR ELS HI ESTÀ DIENT

Una formació que s'adapta als teus interessos i al teu futur professional

Aquest màster pretén aprofundir en el coneixement de les darreres tendències i de les aplicacions pràctiques més innovadores de la mà d’experts reconeguts en la pràctica professional. Per tant, la finalitat és oferir els coneixements i les eines necessàries per esdevenir un/a professional competent en l’atenció a la diversitat i per apropar l’estudiant a les aportacions de la recerca científica en aquest àmbit. D’altra banda, la formació del màster també capacita per participar i promoure línies de recerca/acció en l’àmbit de la planificació i de l’atenció en contextos educatius.

Crèdits

Primer
Treball fi de màster 6
Pràctiques externes 9
Obligatòria 45
Total 60

Pràctiques en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

 • L'alumnat durà a terme activitats que després haurà de desenvolupar com a professional d’atenció a la diversitat.
 • Les 120 hores de pràctiques en centres educatius emergeixen com una font important d’enriquiment professional i personal.
 • Permet continuar desenvolupant la capacitat crítica necessària per a la formulació d’interrogants essencials per a la recerca científica.

Alguns dels centres on es poden fer les pràctiques poden ser els següents::

CEE Taiga, IE Mar Mediterrània, Fasia-Eixample, CRE de l’ONCE a Barcelona, CEE Sants Innocents, CEE Llevant, Equip d’assessorament, Centre Maregassa, AMPANS, CEE Guru, CEE Gimbarda, CEIP Lavínia i IDIAPP.

Amb tot, per aquells estudiants que estiguin treballant en un centre educatiu, es pot valorar que realitzin les seves pràctiques en el marc del seu centre.

Treball Final de Màster

El treball de final de màster (TFM) té com a objectiu enfrontar l'estudiant amb un cas pràctic d'investigació, avaluació i intervenció que tingui relació amb les activitats desenvolupades en els mòduls de pràctiques externes o amb les línies d'investigació pròpies del professorat del màster.

L'alumnat que cursi aquesta assignatura haurà de lliurar un projecte de màster o una recerca que serà tutoritzada per un/a professor/a doctor/a adscrit al màster. Aquest projecte es defensarà públicament davant d’una comissió formada per professorat del programa de màster.

L’objectiu d’aquesta assignatura és avaluar fins a quin punt l’estudiant ha aprofitat i integrat els continguts impartits al llarg del màster i com li ha permès elaborar un informe acadèmic, amb l’ampliació i la recerca d’informació, en què mostrar les seves capacitats per dur a terme un projecte d’intervenció o un projecte de recerca (TFM).

El TFM permet a l'alumnat aprofundir en una temàtica d’interès i dissenyar una recerca sobre aquesta. Aquest treball comptarà amb un/a tutor/a que farà el seguiment mitjançant tutories en sessions de seminari que es duran a terme en grups reduïts per afavorir l'aprenentatge cooperatiu.

El TFM es podrà escriure en català o en castellà, si bé l'EGA de màsters i doctorat pot autoritzar que es presenti en una altra llengua, amb una sol·licitud prèvia per escrit del director/a. En aquest cas, hi haurà un resum del projecte en català o en castellà.

El TFM es defensarà públicament davant d'un tribunal format per professorat del programa de màster, algun dels quals ha de ser doctor/a. L'estudiant disposarà de deu minuts per defensar-lo. Haurà de prioritzar les qüestions que consideri més rellevants del treball i fer-ne una síntesi clara, precisa i completa. Un cop finalitzada l'argumentació, l'estudiant haurà de respondre les observacions, els comentaris i les preguntes que li facin els membres del tribunal.

OBJECTIUS: Mostrar la maduresa intel·lectual i la capacitat investigadora de l’estudiant. Elaborar un treball original, fruit del treball personal de l'estudiant amb el guiatge i orientació del seu tutor/a, en què quedi reflectit allò que s’ha après al llarg del curs del màster.

La metodologia d'ensenyament-aprenentatge s'agrupa en tres modalitats a través de les quals es treballen les competències de la matèria: treball presencial, treball dirigit i treball autònom.

 1. Treball presencial a l’aula física o a l’aula virtual i pràctiques per part del professorat i de l'alumnat. La finalitat és orientar i guiar el TFM. Es dedicaran unes sessions presencials en què es treballaran aspectes metodològics d’una recerca, bases de dades, taller d’escriptura... recursos per compartir conjuntament les bases per iniciar el TFM.
 2. Treball autònom de l’estudiant. Aquesta assignatura, atès que se centra en el guiatge del TFM, requereix treball individual. L’estudiant ha d’elaborar el seu TFM, la seva presentació i defensa davant del tribunal. En tot aquest procés, l’estudiant està acompanyat pel seu professor/a tutor/a i també pot sol·licitar el suport del professorat del màster.

 • L’avaluació tindrà un caràcter formatiu i continuat. El professor/a tutor/a del TFM farà el seguiment de l’estudiant durant tot el procés i l’anirà informant del seu grau d’aprofitament de manera regular al llarg dels dos semestres.
 • L’avaluació del mòdul serà continuada i exigirà la implicació personal i permanent de l’estudiant en les activitats programades i en el control i la regulació de l’aprenentatge individual i col•lectiu.
 • Des d’aquesta perspectiva, serà necessària i es controlarà la implicació responsable de l'alumnat en les propostes de treball i, en conseqüència, la seva assistència regular a les tutories concertades. El professorat valorarà el compliment d’aquest compromís i, en cas de detectar una manca d’implicació i d’assistència continuades, l’estudiant no podrà ser avaluat.

Els criteris per avaluar el Treball Final de Màster fan referència a les competències assolides durant el procés d’elaboració, al producte elaborat i a la defensa que se’n fa. Per aquest motiu, la qualificació final serà el resultat de diverses valoracions parcials:

 • Competències assolides durant el procés d’elaboració: es valorarà la persistència i la constància en la confecció del treball, i la progressió en l’adquisició de les habilitats i actituds necessàries per a la investigació i la intervenció. Aquesta valoració la farà el tutor/a o el director/a del treball.
 • Producte elaborat: es valoraran els diversos aspectes que es tenen en compte en la majoria de publicacions científiques per garantir la coherència i la qualitat dels treballs d’investigació o d’intervenció.
 • El director/a del treball i els membres del tribunal emetran un informe previ a la defensa que es lliurarà a la Comissió de Postgrau, almenys una setmana abans de la defensa pública del projecte.
 • Competències assolides en la defensa oral: es valorarà la claredat, la precisió, l’originalitat i la qualitat de l’exposició oral del treball depenent de les condicions que exigeix la comunicació oral davant d’un tribunal.

 • Per a l'avaluació del TFM, d'acord amb les competències explícites del mòdul, es tindrà en compte: L'adequació d'objectius i el disseny metodològic, l'adequació al tema d'estudi i al context i també el seguiment fet des de l'espai de Seminari (tutoria grupal) i de tutoria individual.
 • La presentació del treball (aspectes formals), la qualitat dels referents teòrics, el treball d'anàlisi i la proposta final degudament argumentada i presentada.
 • L'exposició i la defensa del treball.
 • La qualificació final del treball d'investigació serà emesa pel tribunal en una acta única.

Projecció professional

El plantejament global del títol, de manera específica en cadascun dels mòduls, el treball final de màster i el desenvolupament de les pràctiques externes s'han orientat a l'exercici professional amb una formació general i avançada en les actituds, les habilitats i els coneixements necessaris per a l'actuació en l'àmbit de la psicologia sanitària.

ed.infantil

Mestre/a o professor/a

De suport en educació infantil, primària i primer cicle de l’educació secundària obligatòria.

fpcee stock

Educació especial

Mestre/a en centres especialitzats en educació especial.

psicologia i logopèdia

Hospitals

Mestre/a d’aula hospitalària en centres hospitalaris de referència on s’hagi creat el servei pertinent.

fpcee stock

Tutor/a

En centres i serveis específics.

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei de l'alumnat

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la facultat

Professorat

Procés de sol·licitud

Els màsters universitaris són títols oficials atorgats pel Ministeri d’Educació i Formació Professional, d’acord amb els requisits de l’Espai Europeu d’Educació Superior (EEES) i les directrius establertes a la Declaració de Bolonya. Per accedir a l’ensenyament oficial de màster s’ha de tenir un títol universitari oficial espanyol o d’un altre país integrant de l’Espai Europeu d’Educació Superior. L'accés als estudis de màster estan regulats pel Reial decret 822/2021, de 28 de setembre.

També hi podran accedir les persones que tinguin un títol de sistemes educatius de fora de l’Espai Europeu d’Educació Superior, sense necessitat d’homologar-lo, sempre que el nivell de formació sigui equivalent al d’un títol oficial espanyol i que el títol doni accés als estudis de postgrau al país d’origen. L’admissió, però, no implica, en cap cas, l’homologació del títol ni cap altra mena de reconeixement més enllà de poder accedir als estudis de màsters i postgraus propis.

Fases del procés d’admissió
El procés d’admissió als estudis de màster universitari de la Facultat es desenvolupa en tres moments:

 1. Preinscripció
 2. Admissió
 3. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció es pot fer virtualment (accedint a Preinscripció | Blanquerna o a través de l'opció de preinscripció de cada titulació) i també presencialment a la facultat.

Per a la preinscripció en línia, caldrà:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic, crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA. Els alumni estan exempts del pagament.
 3. Pujar la documentació sol·licitada a través del dipòsit de documents:
 • DNI (per les dues cares), passaport o NIE
 • Currículum vitae
 • En algunes formacions, cal adjuntar altres documents, si així ho indica la pàgina de cada titulació.

Admissió

Un cop finalitzada la preinscripció, s'oferirà al candidat una data per a una entrevista amb el coordinador de la titulació, que valorarà la seva idoneïtat i resoldrà els dubtes que pugui sorgir sobre el curs al qual es matricula. Per a la selecció dels estudiants es tindrà en compte la motivació, l'expedient acadèmic i l'experiència professional. Finalitzada la valoració i el període de preinscripció, s'informarà a l’estudiant sobre el resultat de l’admissió i el procediment de matrícula, si és el cas.

Abans de la matrícula, la persona interessada ha de pujar al dipòsit de documents la documentació anteriorment mencionada

 • Títol o resguard del títol dels estudis que donen accés al màster.
 • Certificat acadèmic oficial original o còpia compulsada on consta l'expedient del grau.
 • Per a les persones sol·licitants estrangeres: certificat expedit per l'òrgan competent (universitat, ambaixada, consolat) acreditant que els estudis d'accés faculten, al país d'expedició, per a l'accés als estudis de màster o postgrau.

Matrícula

La formalització de la matrícula és el tràmit final per obtenir la plaça al màster:

 • La data de la formalització de matrícula es comunica individualment a la persona interessada i la pot fer de manera virtual.
 • Després, es disposa dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant pagament al banc (per transferència o codi de barres); el 50 % restant es repartirà en nou mensualitats, d’octubre a juny, que s’abonaran a través de domiciliació bancària que s’informa en el moment de la matrícula (Instruccions per enviar el document SEPA signat a Blanquerna).

Els alumni de titulacions oficials de la Facultat tenen un 15 % de descompte en el preu de la matrícula (descompte no acumulable) si es matriculen a temps complet i per la totalitat dels crèdits que s’ofereixen de la titulació. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic. Un cop formalitzada la matrícula, no es retornarà l’import abonat en cap cas.​

En funció de si ja es disposa o no de la via d’accés, la persona admesa pot trobar-se en una d’aquestes dues modalitats de matrícula:

 1. Matrícula condicionada: Hi pot optar l'alumnat que no ha obtingut encara la titulació de grau i que per finalitzar li restin, com a màxim, 9 crèdits i/o el TFG. Per poder optar a la matrícula condicionada, l'alumnat ha d'estar matriculat als crèdits pendents del grau.
  Mentre l’estudiant no hagi superat el grau que li dona la via d’accés, no podrà defensar el TFM i, per tant, no podrà obtenir la titulació de màster.
  Per optar a aquesta modalitat, la persona interessada ha de signar aquest document informatiu en què accepta les particularitats de la matrícula condicionada.
 2. Matrícula definitiva Es fa la matrícula definitiva quan la persona interessada disposa de la via d'accés al màster universitari.

Mitjançant la matrícula es formalitza un contracte de prestació de serveis d'ensenyament entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna que tindrà efectes jurídics a partir del moment en què s'efectua el pagament. El pagament inclou l'assegurança corresponent i, per als menors de vint-i-vuit anys, l'assegurança escolar obligatòria. Si es renuncia a la plaça, es perdrà íntegrament qualsevol quantitat ja abonada.

L’estudiant accepta les normes d’ús dels serveis informàtics fixades per la Fundació Blanquerna. Les dades personals de l'estudiant seran incloses en un fitxer automatizat sota la responsabilitat de la Fundació Blanquerna a fi de mantenir i acomplir aquest contracte. Es notifica, també, que una altra finalitat és informar de les futures activitats de la Fundació i també poder trametre publicacions de la institució.

D'acord amb allò que estableix la Llei orgànica 15/1999, de protecció de dades de caràcter personal, l'estudiant té el dret d'accedir-hi per actualitzar-les, rectificar-les, cancel·lar-les o bé oposar-se al seu tractament, enviant un escrit en què s'indiqui quin dret vol exercir.

Aquest apartat és un resum orientatiu de les condicions generals de matrícula i no té, per tant, valor contractual. En cas de discrepància, prevaldrà allò que disposen les condicions generals de matrícula estipulades al resguard que es genera en el moment de fer la matrícula; aquest resguard formalitza el contracte entre l'estudiant i la Fundació Blanquerna; l'estudiant el pot consultar sempre que vulgui a la seva intranet.

La Facultat no es compromet a fer aquells cursos que no arribin al nombre mínim de matriculacions necessàries. En aquest cas, l'import satisfet en concepte de matrícula i preinscripció es retornarà íntegrament.

Alumnat estranger

La Facultat es reserva el dret de sol·licitar a les persones candidates amb titulacions fora de l’EES una carta de la seva universitat, ambaixada o consolat que acrediti que els seus estudis el/la faculten a poder cursar un màster o postgrau.

És responsabilitat de l'estudiant tenir tota la documentació oficial per a la seva estada a Espanya mentre cursi estudis a la Facultat. Les persones sol·licitants podran demanar un document de preadmissió annex al resguard de preinscripció per iniciar els tràmits necessaris per a l'obtenció de visats, beques o qualsevol altre tràmit. Aquest document no garanteix en cap cas la plaça si no es compleixen tots els requisits d'accés i admissió. Un cop la persona sol·licitant hagi estat admesa i hagi formalitzat la matrícula, podrà sol·licitar, si vol, una carta d'admissió a Secretaria Acadèmica (caldrà abonar les taxes corresponents).

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat:
[email protected]

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50 % del cost total dels crèdits matriculats*; el 50 % restant es reparteix en mensualitats mitjançant domiciliació bancària.

Preu per crèdit
134,58 €
Preu per un curs
4.037,40 €
Curs sencer
8074,80 €
Biblioteca de la Facultat de Psicologia Ciències de l'Educació i de l'Esport

Beques i ajuts Blanquerna

Màster acreditat per l'AQU

Segell AQU Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur