Durada 1 any
Crèdits 60 ECTS
DireccióDr. David Simó
Preinscripció Tancada
masters-universitarisMADI

Pràctiques

El pla d’estudis del Màster Universitari en Atenció a la Diversitat i Educació Inclusiva atorga al Pràcticum un paper central en la formació dels estudiants. El Pràcticum és una oportunitat per posar en pràctica l’aprenentatge adquirit amb el màster. Les pràctiques ofereixen un contacte rellevant amb la realitat professional i, per tant, és una font important d’enriquiment professional i personal. També desenvolupen la capacitat crítica i autocrítica necessària per a la formulació d’interrogants, i esdevenen, així, un motor essencial per a la recerca científica i per al conjunt del desenvolupament acadèmic i professional.

Els estudiants del màster faran, de manera obligatòria, pràctiques al llarg de tot el curs en una institució educativa autoritzada i registrada pel Departament d’Ensenyament, per un còmput total de 6 ECTS (això suposa com a mínim 120 hores de pràctica externa i 150 hores de treball de l’estudiant). En aquests centres, els estudiants duran a terme les mateixes activitats que després hauran de desenvolupar com a professionals de l'educació especial, incloent-hi la programació d'unitats didàctiques adaptades, la intervenció educativa, seminaris de casos i elaboració d'informes. Estaran tutoritzats per un professor del màster, i es duran a terme diferents sessions de Seminari en grup amb altres estudiants del màster, també en situació de pràctiques. D'aquesta manera l'aprenentatge als centres de pràctiques es veu reforçat a través de sessions en què es reflexiona sobre les intervencions dutes a terme, les experiències de la resta del grup en els seus respectius centres, etc.

En cas que l'estudiant treballi en una institució educativa, es podran reconèixer les pràctiques presencials acollint-se al que es disposa en l’article 6, punt 2 del Reial decret 861/2010, del 3 de juliol (BOE, núm. 161, sec. I, pàg. 58456), atès que l’experiència laboral i professional que s’acredita està relacionada amb les competències inherents del mateix mòdul. Per al reconeixement del Pràcticum, és imprescindible lliurar al coordinador del màster una instància de sol·licitud de reconeixement, juntament amb el certificat de la història laboral o contracte laboral, que acrediti com a mínim tres anys d’exercici laboral en un centre educatiu amb atenció a la diversitat.

Les institucions educatives per a les pràctiques pertanyen a la xarxa de centres/institucions educatives de la Facultat de Psicologia, Ciències de l’Educació i de l’Esport Blanquerna-URL. Alguns dels centres col·laboradors són els següents:

 • Aspace
 • CEE Taiga
 • CEIP Orlandai
 • Fasia-Eixample
 • Carrilet
 • Escola Tàber
 • Escola El Sagrer
 • CRE de l’ONCE a Barcelona
 • Sants Innocents
 • Esclat
 • Equip d’assessorament
 • Escola Costa i Llovera
 • Escola Folch i Torres
 • CEE Guru
 • CEE Gimabrda
 • CEIP Lavínia
 • IDIAPP

 

Normativa de pràctiques externes dels Màsters Universitaris FPCEE Blanquerna-URL