Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGRIN

Sector Públic

  • Administracions públiques (sector foreign policy).
  • Carrera diplomàtica i servei exterior de la Unió Europea.
  • Funcionari en organitzacions internacionals.
  • Serveis d'intel.ligència.

Sector Privat 

  • Empreses dedicades al comerç internacional, corporacions multinacionals.
  • Organitzacions econòmiques d'àmbit global, partits polítics, think tanks.
  • Mitjans de comunicació, gabinets de consultoria internacional.
  • Entitats sense ànim de lucre.

Universitat 

  • Docència i investigació en les diverses àrees de les relacions internacionals.