Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

  • Estudis ( 0 )
  • Notícies ( 0 )
  • Professorat ( 0 )
  • Resta del Web ( 0 )

Reconeixement de crèdits de cicle formatiu de grau superior a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Comprova aquí el reconeixement de crèdits dels Cicles Formatius de Grau Superior amb els graus de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals.

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Màrqueting i publicitat Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting Bàsica 6 ECTS 3
Introducció a l’Economia 4Obligatòria 54 ECTS 4
Seminari IV Intr. Pub. RP i Màrqueting Obligatòria 8 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Conceptualització en Publicitat i RP Obligatòria 3 ECTS 5
Teoria i Tècniques de les RP Obligatòria 3 ECTS 5
Planificació Estratègica Publicitat RP: Planner Obligatòria 3 ECTS 5
Tècniques de Planificació de Mitjans Obligatòria 3 ECTS 5
Màrqueting Estratègic i Operacional Obligatòria 3 ECTS 6
Màrqueting Digital Optativa 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 39
Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting Bàsica 6 ECTS 3
Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Seminari IV Intr. Pub. RP i Màrqueting Obligatòria 8 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Conceptualització en Publicitat i RP Obligatòria 3 ECTS 5
Teoria i Tècniques de les RP Obligatòria 3 ECTS 5
Planificació Estratègica Publicitat RP: Planner Obligatòria 3 ECTS 5
Tècniques de Planificació de Mitjans Obligatòria 3 ECTS 5
Màrqueting Estratègic i Operacional Obligatòria 3 ECTS 6
Màrqueting Digital Optativa 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 39
Gestió de vendes i espais comercials Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Tècniques de Planificació de Mitjans Obligatòria 3 ECTS 5
Màrqueting Estratègic i Operacional Obligatòria 3 ECTS 6
Màrqueting Digital Obligatòria 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 16
Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting Bàsica 6 ECTS 3
Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Seminari IV Intr. Pub. RP i Màrqueting Obligatòria 8 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Conceptualització en Publicitat i RP Obligatòria 3 ECTS 5
Teoria i Tècniques de les RP Obligatòria 3 ECTS 5
Planificació Estratègica Publicitat RP: Planner Obligatòria 3 ECTS 5
Tècniques de Planificació de Mitjans Obligatòria 3 ECTS 5
Màrqueting Estratègic i Operacional Obligatòria 3 ECTS 6
Màrqueting Digital Obligatòria 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 39
Il·luminació, captació i tractament d'imatge Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Producció d'audiovisuals i espectacles Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Producció Audiovisual Optativa 3 ECTS 7
Gestió de Continguts Digitals Optativa 3 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 16
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Realització Televisiva Optativa 3 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 12

Grau en Comunicació Audiovisual

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Il·luminació, captació i tractament d'imatge Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2

Introducció a la Comunicació Audiovisual

Bàsica 6 ECTS 3
Seminari IV Obligatòria 8 ECTS 4
Direcció de Fotografia Optativa 3 ECTS 5
Edició i Postproducció Audiovisuals Optativa 3 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 23
Producció d'audiovisuals i espectacles Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Seminari IV Obligatòria 8 ECTS 4
Producció Audiovisual Obligatòria 3 ECTS 5
Gestió de Continguts Digitals Optativa 3 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 24
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Seminari IV Obligatòria 8 ECTS 4
Direcció Cinematogràfica Obligatòria 4 ECTS 5
Direcció de Fotografia Optativa 3 ECTS 5
Realització Televisiva Obligatòria 3 ECTS 6
Edició i Postproducció Audiovisual Optativa 3 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic i promoció turística Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting Bàsica 6 ECTS 3
Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Optativa 3 ECTS 6
Màrqueting Digital Optativa 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 16
Gestió de vendes i espais comercials Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Optativa 3 ECTS 6
Màrqueting Digital Optativa 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 16

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Màrqueting i publicitat Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting Bàsica 6 ECTS 3
Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Optativa 3 ECTS 6
Teoria i Tècniques de les RP Optativa 3 ECTS 7
Màrqueting Digital Optativa 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 19
Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting Bàsica 6 ECTS 3
Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Optativa 3 ECTS 6
Teoria i Tècniques de les RP Optativa 3 ECTS 7
Màrqueting Digital Optativa 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 19
Gestió de vendes i espais comercials Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Optativa 3 ECTS 6
Màrqueting Digital Optativa 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 10
Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting Bàsica 6 ECTS 3
Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Fonaments del Màrqueting Optativa 3 ECTS 6
Teoria i Tècniques de les RP Optativa 3 ECTS 7
Màrqueting Digital Optativa 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 19
Il·luminació, captació i tractament d'imatge Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Producció d'audiovisuals i espectacles Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Producció Audiovisual Obligatòria 4 ECTS 5
Gestió de Continguts Digitals Obligatòria 3 ECTS 6
Total ECTS que es poden convalidar: 16
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Realització Televisiva Optativa 3 ECTS 8
Total ECTS que es poden convalidar: 12

Grau en Relacions Internacionals

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Comerç Internacional Fonaments d'Història Bàsica 6 ECTS 1
Introducció a l’Economia Bàsica 6 ECTS 1
Introducció al Dret Bàsica 6 ECTS 2
Economia Política Internacional Bàsica 6 ECTS 3
Comerç Internacional Optativa 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Màrqueting i publicitat Introducció a l’Economia Bàsica 6 ECTS 1
Comunicació Corporativa (I) Optativa 3 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic Introducció a l’Economia Bàsica 6 ECTS 1
Comunicació Corporativa (I) Optativa 3 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Gestió de vendes i espais comercials Introducció a l’Economia Bàsica 6 ECTS 1
Comunicació Corporativa (I) Optativa 3 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística Introducció a l’Economia Bàsica 6 ECTS 1
Comunicació Corporativa (I) Optativa 3 ECTS 5
Total ECTS que es poden convalidar: 9

Grau en Global Communication Management

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Comerç Internacional Fonaments d’Història Bàsica 6 ECTS 1
Introducció a la Economia Bàsica 6 ECTS 1
Introducció al Dret Bàsica 6 ECTS 2
Economia Política Internacional Bàsica 6 ECTS 3
Comerç Internacional Obligatòria 6 ECTS 4
Total ECTS que es poden convalidar: 30
Màrqueting i publicitat Introducció a l’Economia Bàsica 6 ECTS 1
Fonaments del Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Teoria i Tècniques de les RP Obligatòria 3 ECTS 5
Màrqueting Digital Obligatòria 4 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 15
Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic Introducció a l’Economia Bàsica 6 ECTS 1
Fonaments del Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Teoria i Tècniques de les RP Obligatòria 3 ECTS 5
Màrqueting Digital Obligatòria 4 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 15
Gestió de vendes i espais comercials Introducció a l’Economia Bàsica 6 ECTS 1
Fonaments del Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Teoria i Tècniques de les RP Obligatòria 3 ECTS 5
Màrqueting Digital Obligatòria 4 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 15
Màrqueting i publicitat. Perfil professional promoció turística Introducció a l’Economia Bàsica 6 ECTS 1
Fonaments del Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Teoria i Tècniques de les RP Obligatòria 3 ECTS 5
Màrqueting Digital Obligatòria 4 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 15

Grau en Comunicació Digital

Nom del CFGS Assignatura que es pot convalidar Tipus d'assignatura Crèdits convalidables Semestre
Màrqueting i publicitat. Perfil professional enològic Introducció a la Publicitat, RP i Màrqueting Bàsica 6 ECTS 3
Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Fonaments de Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Conceptualització en Publicitat i RP Obligatòria 3 ECTS 7
Màrqueting Digital 3 ECTS 7
Obligatòria Total ECTS que es poden convalidar: 19
Gestió de vendes i espais comercials Introducció a l’Economia Obligatòria 4 ECTS 4
Fonaments de Màrqueting Obligatòria 3 ECTS 4
Màrqueting Digital Obligatòria 3 ECTS 7
Total ECTS que es poden convalidar: 10
Il·luminació, captació i tractament de la imatge Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Producció d'audiovisuals i espectacles Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 9
Realització de projectes d'audiovisuals i espectacles Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So Obligatòria 3 ECTS 2
Introducció a la Comunicació Audiovisual Bàsica 6 ECTS 3
Total ECTS que es poden convalidar: 9

logo

Excel·lència és futur