Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting

Títol oficial

Preinscripció oberta

Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà
 • Durada
  4 cursos acadèmics
 • Crèdits
  240
 • Data d'inici
  Setembre 2024
 • Torn
  Matí / Migdia / Tarda
 • Horari

  De 8 a 14 h / de 11 a 18 h / de 15 a 21 h

 • Places
  130
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit?

Alumnes apassionats per la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting, uns sectors emergents i multidisciplinaris que canvien contínuament a causa de la innovació tecnològica i les noves formes de comunicació social i empresarial.

Visita el blog del grau
Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing

Si tries el grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de Blanquerna, tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Professors en actiu: professionals de reconegut prestigi.

 • Sector en constant creixement, amb alts nivells d'inserció laboral.

 • Àmplia xarxa empresarial i de pràctiques.

 • Dimensió internacional.

 • Contacte permanent amb les eines de treball de l'àmbit professional.

 • Equipaments d'última generació.

 • Seminaris: proximitat i tutorització de l'estudiant en grups reduïts, aprenent per projectes

Màrqueting

Per donar a la nostra marca una personalitat diferenciada respecte la competència.

Publicitat

Per informar sobre la marca de forma persuasiva.

Relacions Públiques

Per millorar la reputació de la marca entre els seus públics.

Grado en Publicidad, Relaciones Públicas y Marketing

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Els estudis de Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting ofereixen 3 itineraris d’especialització:

Itinerari de Creativitat Audiovisual

adreçat els perfils que vulguin orientar-se a la creativitat centrada en l’àmbit audiovisual.

Itinerari d’Estratègia i Gestió de la Publicitat

La vessant més persuasiva de la comunicació de les marques, especialment en l’àmbit digital.

Itinerari d’Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques

Vinculat a l’àrea reputacional de les organitzacions, amb especial èmfasi al món digital.

Les dades de l'excel·lència

96,9%

d'inserció laboral (dada específica del grau, AQU)

87,5%

dels graduats troba feina en menys d’un any (AQU)

82,8%

el grau amb el millor índex de qualitat ocupacional (AQU)

82,8%

dels graduats tornaria a triar Blanquerna (AQU)

Una metodologia única

Seminaris

Grups reduïts de 12-14 alumnes que treballen d'una manera pràctica 6 hores per setmana amb un/a professor/a que a més tutoritza a cada alumne/a al llarg del semestre. Aprenentatge per projectes.

Pràctiques en empreses

Conveni amb més de 1.200 empreses amb els diversos perfils del sector. L'alumnat té l'oportunitat d'estar fins a un any i mig fent pràctiques.

Classes troncals

Adreçades al conjunt d'alumnes de cada curs aporten els coneixements i les competències dels diferents àmbits professionals i una base humanista de caràcter transversal.

Estudis a l'estranger

Estudiar fora és una experiència vital. L'alumnat té l'oportunitat de participar en diversos programes d’estades, gràcies als convenis signats amb més de 60 universitats arreu del món.

FPCEE Entrada

Cursa una doble titulació

Fes dues titulacions en simultaneïtat, de forma consecutiva o amb un itinerari personalitzat

Notícies

Informació acadèmica

classe

Pla d'estudis

El Pla d’estudis del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, està format per assignatures bàsiques, obligatòries, optatives, pràctiques i treball de final de grau dividits en 8 semestres ( 4 anys) de setembre a maig. Dins d’aquest pla, podràs escollir els diferents itineraris d’especialització segons la tipologia de perfil profesional que vols escollir. Ho pots veure en detall a continuació:

Crèdits

PrimerSegonTercerQuartTotal
Treball fi de grau 12 12
Formació bàsica 43 18 6 67
Pràctiques externes 12 12
Obligatòria 17 42 42 30 131
Optativa 6 12 18
Total 60 60 60 60 240

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Primer semestre
Anglès I 3Obligatòria
Seminari I. Introducció a la Comunicació 8Formació bàsica
Llengua I. Llengua Catalana 3Formació bàsica
Llengua II. Llengua Castellana 3Formació bàsica
Història del Pensament Contemporani 6Formació bàsica
Sociologia I.Sociologia General 3Formació bàsica
Teoria de la Comunicació i de la Informació 6Formació bàsica
Segon semestre
Anglès II 3Obligatòria
Seminari 2. Narració 8Formació bàsica
Llengua III. Tipologies Textuals 3Formació bàsica
Estètica 4Obligatòria
Sociologia II.Sociologia de la Comunicació 3Formació bàsica
Gestió de la Informació 4Obligatòria
Llenguatge i Tècnica de la Imatge i el So 3Obligatòria

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Cinquè semestre
Anglès V 3Obligatòria
Dret de la Comunicació 4Obligatòria
Conceptualització en Publicitat i Relacions Públiques 3Obligatòria
Tècniques de Planificació de Mitjans 3Obligatòria
Planificació Estratègica Publicitat RP: El Planner 3Obligatòria
Teoria i Tècniques de les Relacions Públiques 3Obligatòria
Seminari V: Estratègia de la Comunicació I 8Obligatòria
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Direccio d'Art 3Optativa
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Direccio d'Art 3Optativa
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Comunicació Corporativa 3Optativa
Sisè semestre
Desenvolupament de Projectes 4Obligatòria
Màrqueting Estratègic i Operacional 3Obligatòria
Pràctiques Externes 12Practicum
Seminari VI: Estratègia de la Comunicació II 8Obligatòria
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Realització Televisiva 3Optativa
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Gestió de Continguts Digitals 3Optativa
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Gestió de Continguts Digitals 3Optativa

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Setè semestre
Anglès VI 3Obligatòria
Ètica de la Comunicació I 3Formació bàsica
Optativa Lliure IOptativa
Periodisme Religiós 3
Pràctiques Externes 2 6
Psicologia de la Comunicació 3
Relacions Internacionals 3
Gestió d'Empreses de Publicitat i RP. Business Management 4Obligatòria
Seminari VII: Rol Agència-Anunciant I 8Obligatòria
Treball Final de Grau I 6Treball fi de grau
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Producció Audiovisual 3Optativa
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Màrqueting Digital 3Optativa
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Màrqueting Digital 3Optativa
Vuitè semestre
Ètica de la Comunicació II 3Formació bàsica
Optativa Lliure II 3Optativa
Comunicació Intercultural
Comunicació, Cultura i Espiritualitat
Història de la Literatura
Estratègia i Planificació de Mitjans 3Obligatòria
Màrqueting Internacional 4Obligatòria
Seminari VIII: Rol Agència-Anunciant II 8Obligatòria
Treball Final de Grau II 6Treball fi de grau
Itinerari d'especialització: Creativitat Audiovisual
Tècniques Creatives i Processos de Producció 3Optativa
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió Publicitàries
Tècniques Creatives i Processos de Producció 3Optativa
Itinerari d'especialització: Estratègia i Gestió de les Relacions Públiques
Estratègies de les Relacions Públiques 3Optativa
S'han de triar 6 crèdits d'entre les optatives lliures (I i II)

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Anual
Direcció Cinematogràfica 4Obligatòria
Fonaments del Guió 3Obligatòria
Seminari V: Especialització Audiovisual I 8Obligatòria
Producció Audiovisual 3Obligatòria
Seminari VII: Productes i Formats Audiovisuals I 8Obligatòria
Estructura de la Indústria del Cinema 4Obligatòria
Tendències i Crítica del Cinema Contemporani 4Obligatòria
Treball Final de Grau I 6Treball fi de grau
Seminari VI: Especialització Audiovisual II 8Obligatòria
Pràctiques Externes 12Practicum
Realització Televisiva 3Obligatòria
Guió Aplicat 3Obligatòria
Seminari VIII: Productes i Formats Audiovisuals II 8Obligatòria
Treball Final de Grau II 6Treball fi de grau
Estructura de la Indústria Televisiva 3Obligatòria
Narrativa de Gèneres Audiovisuals 3Obligatòria
Teoria de la Comunicació Audiovisual 3Obligatòria
Història del Cinema 4Obligatòria
Itinerari: Tecnologia de l'Audiovisual
Si has cursat en el Grau de GPUB l'itinerari: Estrategia i Gestió Publicitàries/Estratègia i Gestió de les R.P./Creativitat Audiovisual
Gèneres i Formats Audiovisuals 3Optativa
Direcció de Fotografia 3Optativa
Tècnica i Captació de So 3Optativa
Edició i Posproducció Audiovisual 3Optativa
Itinerari: Periodisme Audiovisual
Si has cursat en el Grau de GPUB l'itinerari: Estratègia i Gestió Publicitàries/Estratègia i Gestió de les R.P.
Informació Audiovisual 3Optativa
Tècnica i Captació de So 3Optativa
Gèneres i Formats Audiovisuals 3Optativa
Si has cursat en el Grau de GPUB l'itinerari: Creativitat Audiovisual
Gestió de Continguts Digitals 3Optativa
Informació Audiovisual 3Optativa
Tècnica i Captació de So 3Optativa
Gèneres i Formats Audiovisuals 3
Itinerari: Màrqueting Audiovisual
Si has cursat en el Grau de GPUB l'itinerari: Estratègia i Gestió Publicitàries
Fonaments de Màrqueting 3Optativa
Audiències i Mercats 3Optativa
Identitat i Cultura Corporatives 3Optativa
Si has cursat en el Grau de GPUB l'itinerari: Estrategia i Gestió de les R.P
Fonaments de Màrqueting 3Optativa
Audiències i Mercats 3Optativa
Si has cursat en el Grau de GPUB l'itinerari: Creativitat Audiovisual
Identitat i Cultura Corporatives 3Optativa
Fonaments de Màrqueting 3Optativa
Màrqueting Digital 3Optativa
Audiències i Mercats 3Optativa

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Anual
Gèneres i Formats Audiovisuals 3Obligatòria
Gèneres i Formats Escrits 3Obligatòria
Gèneres i Formats Radiofònics 3Obligatòria
Identitat i Cultura Corporatives 3Obligatòria
Seminari V. Aptituds i Habilitats per a la Producció I 8Obligatòria
Empresa i Estructura de la Comunicació 4Obligatòria
Seminari VII. Informació Especialitzada 8Obligatòria
Treball Final de Grau I 6Treball fi de grau
Seminari IV. Gestió Integral de la Comunicació 8Obligatòria
Teoria i Història del Periodisme 3Obligatòria
Gestió de Continguts Digitals 3Optativa
Desenvolupament de Projectes 3Obligatòria
Seminari VI. Aptituds i Habilitats per a la Producció II 8Obligatòria
Pràctiques Externes 12Practicum
Reputació, Comunicació de Crisis i RSC 4Obligatòria
Seminari VIII. Relacions Públiques i Gabinets de Comunicació II 8Obligatòria
Disseny Avançat 4Obligatòria
Treball Final de Grau II 6Treball fi de grau
**Qui ha cursat l'itinerari d'Estratègia i Gestió Publicitàries NO s'ha de matricular de: Gestió dels Continguts Digitals
**Qui ha cursat l'itinerari d'Estratègia de les R.P. NO s'ha de matricular de: Comunicació Corporativa i Gestió de Continguts Digitals
Itinerari: Comunicació Empresarial
Itinerari cursat a GPUB: Estratègia i Gestió Publicitàries
Estratègies de les Relacions Públiques 3Optativa
Itinerari cursat a GPUB: Estratègia i Gestió de les R.P.
No ha de matricular de cap assignatura
Itinerari cursat a GPUB: Creativitat Audiovisual
Màrqueting Digital 3Optativa
Estratègies de les Relacions Públiques 3Optativa
Itinerari: Mitjans Informatius
Itinerari cursat a GPUB: Estratègia i Gestió Publicitàries
Informació Audiovisual 3Optativa
Informació Radiofònica 3Optativa
Investigació Periodística i Reporterisme 3Optativa
Fotoperiodisme 3Optativa
Itinerari cursat a GPUB: Estratègia i Gestió de les R.P.
Informació Audiovisual 3Optativa
Informació Radiofònica 3Optativa
Investigació Periodística i Reporterisme 3Optativa
Fotoperiodisme 3Optativa
Itinerari cursat a GPUB: Creativitat Audiovisual
Informació Audiovisual 3Optativa
Informació Radiofònica 3Optativa
Investigació Periodística i Reporterisme 3Optativa
Fotoperiodisme 3Optativa
Itinerari: Narració Audiovisual
Itinerari cursat a GPUB: Estratègia i Gestió Publicitàries
Informació Audiovisual 3Optativa
Fotoperiodisme 3Optativa
Fonaments del Guió 3Optativa
Realització Televisiva 3Optativa
Itinerari cursat a GPUB: Estratègia i Gestió de les R.P.
Informació Audiovisual 3Optativa
Fotoperiodisme 3Optativa
Fonaments del Guió 3Optativa
Realització Televisiva 3Optativa
Itinerari cursat a GPUB: Creativitat Audiovisual
Informació Audiovisual 3Optativa
Fotoperiodisme 3Optativa
Fonaments del Guió 3Optativa
*Seminari IV es cursarà de forma tutoritzada

Les pràctiques, una experiència per introduir-te al món laboral

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un primer contacte directe de l'estudiant amb l'àmbit professional on aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Les pràctiques faciliten a l'alumne una visió global de la comunicació i de les dinàmiques de funcionament del mitjà, empresa o institució on es trobi en període de pràctiques. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses, on els alumnes es preparen per enfrontar-se al món laboral.

 • El grau garanteix que cada estudiant podrà fer pràctiques en una empresa en posicions relacionades amb el seu sector.
 • Cada estudiant tindrà un tutor del grau que vetllarà pel compliment dels objectius i l'aprofitament de les pràctiques.
 • A més de les pràctiques obligatòries o curriculars, els estudiants podran fer les pràctiques voluntàries que vulguin a partir del tercer curs.

 • L'alumnat ha de ser capaç de conèixer la realitat professional de la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting i, en sentit més ampli, de la comunicació empresarial.
 • Mitjançant el contacte directe amb empreses del sector o institucions, l’alumnat aprendrà a integrar-se en equips de treball als quals aportarà les seves habilitats.
 • Ser capaç de comunicar-se en el llenguatge propi del sector d'acord amb els criteris i les característiques de l'empresa o institució en la qual desenvolupi l'activitat.
 • Començar a confeccionar una xarxa de contactes professionals que en el futur puguin ajudar a introduir-se en l'àmbit laboral de manera natural.

On pots fer les pràctiques?

Accenture Song · Acrònim · Alayans · Arena Media · Apple Tree · Atm comunicación · Atrevia · Barcelona Activa · Barcelona Mobile World Captial · BBDO Proximity · Be Agency · Bohodot · Bold · Both People & Comms · Brownie · Brita · BUM (Blasi Urgell i Morales) · Caixa Bank · Casa Asia · CCCB · Cocunat · Codorniu Raventós · Comuniza · Contraseña Produccions · DAMM · DDB · Deleito · Dentsu Aegis · Disseny Barcelona · DKV Seguros · Domestika · Dorna Sports · DreiBlau · Eada · Editorial Planeta · EF Education First · El Guateque · Elrow family · Equipo Singular · Euroleague Basketball · Felices · Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya · First Lego League · Focus · Futura project · Glo Think · Granini · Newlink · Haiku Media · Havas Media · HKStrategies · Hospital Sant Joan de Déu · Hospital Universitari Vall d’Hebron · Ideas de Comunicación · Incapto · Interactiva Promo Online · Interprofit · Imagina · It Comunicacion · Jirada · K Factor (FMRG) · Kibuk · La Central · La Vanguardia Ediciones · Labrand Psicología de Marcas · La Floid · Lateral Thinking · LeCoq Sportif · Let’s be Smart · Lewis & Carroll · Lola Mullen Lowe · Llorente y Cuenca · Loud · Manatis · Manifiesto · Marco Comunicación · Maria Barcelona · McCann · McCann Health · Mediacom Iberia · Meraki · Microbio Genleman · Mikakus · Morillas · MUT Marketing · Natura Bissé International · NissanUnited · Nivoria · Nutrim · Ogilvy · Optopus · Ohmm · Panaderías 365 · Paradigma · Parlem · Pati Núñez Agency · Poblenou Urban District · Pranarom · Pro Agency · Publicitarios Implicados · Punta Alta · Publicis · PWC · Random House Mondadori · Reebok · Rosanna · Rosa Parks · Runrooom · Sanofi · Scacs · Seat · Sivasdesalzo · Smartrooms Company · Sherpa · Solsona Comunicación · Sr y Sra Cake · Starcom Mediavest Group · TBWA · Tesubi · The Hunter · Time Out · Tinkle, SL · Treehouse · Ulled · Unilever España · V3rtice · Veritas Media · Via Families · Vice · Visión Consultancy · VMLY&R · Wallapop · Wunderman Thomopson · XXL Comunicación · Yaba · You & Me Marketing · Zenith Media · Zoopa

Existeixen dues classes de pràctiques externes: les curriculars i extracurriculars.

Les curriculars són aquelles que formen part del nostre pla d’estudis: les obligatòries que es cursen en paral·lel al seminari VI durant el segon semestre de tercer i les optatives de quart que es fan durant el primer semestre. El professorat del seminari VI és el tutor/a que supervisarà l’evolució de l’estudiant en les seves pràctiques i que l’orientarà durant tot el procés. A les optatives de quart, el coordinador/a de pràctiques designarà un professor/a de la facultat que farà el seguiment de l’estudiant. A l’empresa, l'alumnat també disposarà d’un tutor/a designat pel centre que supervisarà el seu aprenentatge.

Les pràctiques extracurriculars són totes les altres que pugui fer l’estudiant de manera voluntària i que no formaran part del pla d’estudis, tot i que també tenen una finalitat exclusivament formativa i lectiva i que, per tant, constaran en el suplement europeu del títol (SET). En tots els casos, les pràctiques han de ser compatibles amb l’horari lectiu de l’estudiant. Les pràctiques poden ser remunerades o no, segons l’empresa o la institució.

En els enllaços següents trobareu el programa de les pràctiques curriculars.

 1. Pràctiques obligatòries.
 2. Pràctiques optatives.

L’estudiant té també la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger a través de diversos convenis amb empreses i a través de programes com l’Erasmus+.

La normativa acadèmica de la facultat regula en el punt 17 les pràctiques curriculars i extracurriculars.

El tutor/a de l'alumnat a la facultat els facilitarà els criteris que han de seguir per superar l’assignatura de pràctiques i els paramètres per elaborar la memòria de pràctiques. Aquí trobareu la guia per fer la memòria.

Cal fer-ho adreçant-se al Servei de pràctiques de la Facultat.

El treball final de grau, el pas previ al món laboral

El projecte de final de grau, que l’estudiant elabora durant l’últim curs de la carrera universitària, esdevé un primer assaig de treball col·lectiu planificat i executat amb els mateixos estàndards d’exigència que qualsevol projecte professional del món de la publicitat, les relacions públiques i el màrqueting. Amb el desenvolupament curricular que culmina en el projecte de final de grau, el nostre alumnat està preparat per poder treballar en qualsevol àmbit del sector.

El TFG es duu a terme al 4t curs, repartit entre el primer semestre (avantprojecte) i el segon semestre (projecte resultant), en el marc de les assignatures ‘Treball Final de Grau I’ i ‘Treball Final de Grau II’, respectivament. L’estudiant haurà triat la temàtica, la tipologia del projecte i la configuració del grup en el decurs de l’assignatura ‘Desenvolupament de projectes’ del 2n semestre del 3r curs.

Els treballs es duran a terme en grups de 3-4 integrants i cada grup estarà dirigit per un/a professor/a, que és qui en farà el seguiment al llarg del procés. Estaran redactats en català, castellà o anglès, i hauran de seguir formalment els requisits especificats en la ‘Guia del TFG’.

El sistema d’avaluació, tant del TFG I com del TFG II, contempla dos moments d’avaluació, que corresponen a dos percentatges de la nota ben diferenciats, havent-se d’aprovar (nota mínima de cinc) cadascun dels dos:

 • El/la professor/a assignat/da farà un seguiment continuat de cada treball al llarg de tot el semestre. Durant aquest període, el grup haurà de presentar informes de progrés i lliuraments parcials de l’avantprojecte o del projecte, i en la data indicada el document definitiu. El/la professor/a avaluarà individualment cada membre del grup, a partir d’un model de rúbrica preestablert. Aquesta nota suposarà el 60% de la nota global de l’assignatura ‘TFG I’ o ‘TFG II’.

 • Presentació i defensa pública davant una comissió d’avaluació: en el cas del TFG I, constituïda per tres professors del Grau -cap dels quals serà el professor que ha fet el seguiment de l’avantprojecte-; en el cas del TFG II, constituïda per dos professionals del sector i un únic representant del professorat del Grau. La qualificació es farà en base a un model de rúbrica específic (diferent de la del professor responsable del seguiment) que donarà una nota global, la qual suposarà el 40% de la nota global de l’assignatura ‘TFG I’ o ‘TFG II’.
parlant

La transversalitat dels nostres estudis

Aportem una àmplia base de coneixement per al nostre alumnat que, juntament amb les pràctiques, l'acosta al món professional. En el canviant món de la comunicació persuasiva, la alta inserció laboral dels nostres alumni és garantia dels estudis rebuts a Blanquerna-URL.

Borsa de Treball

Gestor/a de marques

Responsable dins de l'agència de la relació amb l'anunciant i qui coordina les tasques internes a l'agència per donar servei al client.

FCRI MU DireccioArt

Creatiu / Creativa

Creació de la idea, el concepte i la seva aplicació des del punt de vista escrit (copy) o visual (art).

Digilab: Media, Strategy and Regulation

Generació de continguts per xarxes socials

Des de vídeos, textos o cartells, en funció de la xarxa, aporta contingut relacionat amb la marca.

fcri stock

Agències de mitjans

Per fer arribar el missatge de les marques als diversos públics, mitjançant la compra d’espais publicitaris en mitjans de comunicació (tradicionals i/o digitals).

Oficina de Suport a la Recerca

Agències de branding

Per crear, adaptar o renovar la personalitat d'una marca a través del seu posicionament, propòsit o valors.

FCRI M TransformacioDigital

Especialistes en màrqueting digital

Per aplicar les eines i tècniques a l'àmbit digital, amb especial èmfasi a les noves formes de comunicació digital. Amb perfils com Social Media Manager, Paid Media Specialist, Digital Campaign Analyst o Digital Planner

fcri stock

Branded content

Creació de contingut per la marca, fora dels habituals formats publicitaris.

fcri stock

Product manager (Màrqueting)

Definició de producte, comunicació i vendes al departament de màrqueting d'una empresa.

FCRI MU Estrategia

Brand manager (Màrqueting)

Branding de producte i corporatiu, al departament de màrqueting d'una empresa.

Grup de Recerca en Pedagogia, Societat i Innovació amb el suport de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació

Gestió de la comunicació corporativa d’una empresa

Per gestionar les relacions entre l’organització i els seus públics

FCRI MU ComunicacionPolitica

Agències especialitzades en Relacions Públiques

Per gestionar la reputació de les marques i la relació amb els seus públics.

primera edició premis blanquerna impulsa

Organització d’esdeveniments corporatius

Per dissenyar, planificar o produir convencions, congressos, festivals o altres tipus d'actes.

Empreses que confien en els nostres graduats

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Director

Coordinació

Professorat

Judith Calzada Duaigües

Judith Calzada Duaigües

Daniel Esparza Olivero

Daniel Esparza Olivero

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, conscient de la dimensió europea dels estudis que ofereix, ha presentat diversos projectes en l’àmbit de la internacionalització des del curs 1997-1998, que inclouen els programes de mobilitat d’estudiants de quart curs dels graus de Comunicació i Global Communication Management, i de tercer curs de Relacions Internacionals, i el programa d’intercanvi de professors i personal administratiu.

Dimensio-Internacional-FCRI

Estats Units

 • Emerson College
 • Johnson & Wales University
 • Oklahoma University
 • University of North Florida
 • Huffington Ecumenical Institute at Loyola
 • Marymount University
 • University of Oregon, Eugene
 • American University, Washington
 • St. John’s University
 • St. Mary’s College, California
 • Wheaton College

Canadà

Université du Québec à Montréal

Mèxic

 • Instituto Tecnológico Autónomo de México
 • Universidad Iberoamericana

Xile

 • Pontificia Universidad Católica de Chile

Uruguai

 • Universidad ORT Uruguay
 • Universidad Católica de Uruguay

Veneçuela

 • Universidad Andrés Bello

Argentina

 • Universidad Católica de Córdoba
 • Universidad Argentina de la Empresa, UADE
 • Pontificia Universidad Católica Argentina

Colòmbia

 • Universidad Pontificia Bolivariana
 • Universidad Pontificia Javeriana

Itàlia

 • Università di Bologna
 • Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM)
 • Università degli Studi di Macerata
 • Libera Università Internazionale degli Studi Sociale Guido Carli (LUISS)
 • Università La Sapienza
 • Università di Catania
 • Università Cattolica del Sacro Cuore

Bèlgica

 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Université Catholique Louvain
 • University of Antwerp
 • Thomas More University

França

 • École Supérieure du Commerce Extérieur de Paris
 • Sciences Po Toulouse. Institut d’Etudes Politiques
 • Institut Catholique de Paris

Suïssa

 • Università della Svizzera Italiana

Portugal

 • Universidade Católica Portuguesa
 • Instituto de Estudos politicos-UCP
 • Escola Superior de Comunicaçâo Social
 • Universidade de Coimbra

Països Baixos

 • Hanze University Groningen
 • Erasmus University Rotterdam
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Rotterdam University of Applied Sciences

Turquia

 • University of Ankara
 • Izmir University of Economics

Alemanya

 • University of Bonn

Corea del Sud

 • Kyonggi University

Tailàndia

 • Chulalongkorn University

Xina

 • Shanghai Jiao Tong University
 • Chongqing University
 • Communication University of China
 • Lingnan University, Hong Kong
 • Sichuan International Studies University
 • Jinan University

Grècia

 • Panteion University Social and Political Science

Líban

 • Université Saint-Joseph, Beirut

Egipte

 • American University in Cairo

Taiwan

 • National Chengchi University College of Communication

Austràlia i Nova Zelanda

 • Curtin University, Perth
 • Australian Catholic University
 • Auckland University of Technology

Japó

 • International University Japan

Calendari de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud de plaça per al curs 2023-2024 s’inicia el dia 7 de novembre de 2022. A partir del seu tancament, la preinscripció continuarà oberta en aquells graus que tinguin places disponibles.

Les vies d’accés als estudis de grau de la Facultat

Es pot accedir a un grau universitari de la Facultat des de diferents vies d’accés:

 • Titulació de Batxillerat i Proves d’Accés a la Universitat superades. Es pot accedir a tots els graus de la Facultat des de qualsevol opció de Batxillerat.

 • ​Batxillerat estranger amb credencial de la UNED. L'alumnat provinent de sistemes educatius dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o aquells amb els quals l'Estat espanyol tingui conveni, i del Batxillerat Internacional ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris en el seu sistema educatiu. Per tant, no s’ha de presentar a les PAU, però sense la credencial no es podrà matricular als nostres graus. Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

 • ​Homologació de Batxillerat estranger. L'alumnat provinent de sistemes educatius de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i que no tinguin conveni amb l'Estat espanyol podrà accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de Batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència, com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús.

 • Accés a la universitat per a majors de 25 anys. S’hi podran presentar totes les persones que compleixin o hagin complert els 25 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any natural en què se celebri la prova d’accés.

 • Accés a la Universitat mitjançant acreditació de l’experiència. Poden accedir als estudis de grau les persones amb experiència laboral i professional en relació amb aquests estudis, que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els permeti accedir a la universitat per altres vies i que compleixin o hagin complert els 40 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any d’inici del curs acadèmic.

 • Accés a la universitat per a majors de 45 anys. Les persones majors de 45 anys que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els habiliti per a l’accés a la universitat mitjançant altres vies ni puguin acreditar experiència laboral o professional podran accedir als estudis de grau mitjançant aquesta via d’accés.

 • Estudis universitaris iniciats: Poden accedir al grau per aquesta via l’alumnat que ha iniciat estudis universitaris i vol canviar de titulació o d’universitat. S’han de poder reconèixer un mínim de 30 crèdits ECTS a la titulació a cursar.
 • Estudis universitaris finalitzats: Es pot accedir a tots els graus de la Facultat des de qualsevol titulació universitària finalitzada.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de grau de la Facultat es desenvolupa en 4 moments:

 1. Preinscripció
 2. Prova d’admissió
 3. Resolució de l’admissió
 4. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció dona dret a participar del procés d’admissió i es pot fer virtualment o presencial.

La preinscripció en línia es pot fer des del botó de preinscripció que apareix a la pàgina de cada grau, o directament des d’aquí. Cal:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic i crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació, a través del dipòsit de documents, abans de la data de finalització del procés de preinscripció:
 • DNI (per les dues cares)
 • Certificació de les qualificacions d'accés a la Universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.

Nota: Per a titulacions amb més d'un torn, s'atorgarà per ordre de matrícula condicionada i les persones que formalitzin la matrícula el mes de juliol, si encara es pot escollir torn, hauran de tenir en compte que la matriculació es farà per ordre de preinscripció.

La preinscripció presencial es pot fer des de la mateixa Facultat, adreçant-se al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) i cal:

 1. Aportar la documentació següent:
 2. Fotocòpia del DNI (per les dues cares), el passaport o el NIE.
 3. Fotocòpia de la certificació de les qualificacions d'accés a la universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.
 4. Fer un pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer en efectiu o targeta de crèdit/dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.

Prova d’admissió

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna té unes proves d’admissió pròpies adequades a les titulacions que s’hi ofereixen i es fan un cop formalitzada la preinscripció. L'alumnat sol·licitant que superi les proves d’admissió podran accedir a la matrícula condicionada a superar les PAU o el cicle formatiu de grau superior. La prova serà presencial. Només es farà en línia si el/la futur/a estudiant resideix a l’estranger o en alguna altra comunitat autònoma.

El calendari previst de proves d’admissió és:

 • Prova d'admissió dimecres 17 de gener a les 17:00h
 • Prova d'admissió dissabte 17 de febrer a les 10.00h.
 • Prova d'admissió dimecres 10 d'abril a les 17.00h.
 • Prova d'admissió dissabte 4 de maig a les 10.00h
 • Prova d'admissió dimecres 29 de maig a les 17.00h
 • Prova d'admissió divendres 28 de juny a les 10.00h.

A partir d’aquesta data i, en el cas que hi hagi places disponibles en algun grau, es programaran noves proves d’admissió. La data de realització d’aquesta prova s’assigna en el moment de formalitzar la preinscripció i queda registrada en el resguard de preinscripció corresponent, que l’alumne/a pot consultar sempre en el seu dipòsit de documents. Els estudiants que resideixin fora de Catalunya i d'Andorra i tinguin dificultats acreditades per venir presencialment a fer la prova el dia assignat, podran canviar la data o sol·licitar fer-la virtualment.

La prova d’admissió per als graus en Comunicació consisteix en:

 • Exercici de comprensió d'un text.
 • Prova de redacció. Es valoraran les faltes d'ortografia i l'expressió.
 • Prova de nivell d'anglès (no és determinant per accedir, només per assignar un nivell d'impartició un cop iniciat el grau).

La prova d’admissió per al grau en Relacions Internacionals, el del Global Communication Management i el doble grau en Periodisme i Relacions Internacionals consisteix en:

 • Test d'actualitat internacional i de coneixements bàsics.
 • Redacció temàtica en anglès.
 • Prova de gramàtica.
 • Una entrevista oral sobre les experiències, els interessos acadèmics i els coneixements generals de la persona candidata.

Tota aquesta informació conjunta determina si el/la candidat/a és admès/esa al grau o no. L’estudiant ha de demostrar un nivell global d’anglès de B2 per ser admès/esa al grau en Relacions Internacionals (o el doble grau amb Periodisme) i al grau en Global Communication Management.

Per als graus en Comunicació consisteix en:

 • Una entrevista (que es gravarà amb el consentiment explícit del/de la candidat/a) i un exercici de comprensió i redacció.

A l’inici del curs, l'alumnat admès haurà de fer una prova de nivell d’anglès als graus en Comunicació, que serà presencial i que servirà per assignar el grup de l’assignatura obligatòria.

Per al grau en Relacions Internacionals, el del Global Communication Management i el doble Grau en Periodisme i Relacions Internacionals la prova consisteix en:

 • El/la candidat/a fa una entrevista amb un/a professor/a del departament d’idiomes a través d’una videoconferència. L’entrevista es grava (amb el consentiment explícit del/de la candidat/a) perquè pugui ser revisada més endavant per un/a altre/a membre del departament o per l’equip de coordinació del grau, si escau.

L’entrevista consisteix en tres seccions:

 • En la primera secció, el/la candidat/a té l’oportunitat de donar informació sobre ell/a mateix/a, com ara els seus interessos acadèmics, coneixement de llengües, activitats i objectius de futur.
 • La segona secció permet a l’entrevistador/a conèixer el nivell d’anglès del candidat/a i, així, assegurar-se que té les capacitats necessàries per dur a terme totes les activitats i tasques que formen part d’un grau universitari, que s’imparteix íntegrament en anglès.
 • L’última secció examina els coneixements del/de la candidat/a sobre l’actualitat i els esdeveniments de rellevància internacional i els motius que té per estudiar el grau.

Tota aquesta informació determina si el/la candidat/a és admès/esa al grau o no. L’estudiant ha de demostrar un nivell global d’anglès de B2 per ser admès/esa al grau en Relacions Internacionals (o el doble grau en Periodisme). Més endavant, l'alumnat admès a través de la prova en línia que es matriculi al grau serà convocat perquè es desplaci a Barcelona per completar la part escrita de la prova d’accés i acabar d’assignar-li el nivell corresponent d’anglès per al primer semestre. Les notes per a les assignatures obligatòries d’anglès de les quals un estudiant queda exempt/a també es deriven de la prova d’accés. Juntament amb la part escrita de la prova d’anglès, també fa la prova d’actualitat per tal d’avaluar-ne els coneixements sobre esdeveniments de rellevància internacional.

Resolució de l’admissió

Pocs dies després de fer la prova d’admissió, s’informarà l’estudiant per correu electrònic de la resolució de l’admissió (apte/a o no apte/a). En el cas de ser apte/a, en el mateix correu se’l/se la convidarà a formalitzar la matrícula, en la convocatòria de matrícula següent i en funció de la disponibilitat de places, indicant les instruccions sobre quan i com l'haurà de formalitzar.
El criteri que s’utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és l’ordre de preinscripció. Cal tenir en compte, doncs, que en el període de matrícula (la matrícula condicionada) es pot omplir un torn. La plaça serà definitiva si l'estudiant lliura la documentació amb la informació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS i fa la matrícula definitiva.

Matrícula

La persona admesa a matrícula podrà escollir entre dues opcions, en funció de si ja es disposa o no de la via d’accés:

 1. Matrícula condicionada
  Possibilitat de realitzar la matrícula al grau abans de tenir aprovades les PAU o el CFGS.
  La matrícula quedarà condicionada a la presentació de la via d’accés corresponent.
  Aquesta opció assegura la plaça i permet triar torn horari, en el cas de titulacions amb més d’un torn, mentre hi hagi places disponibles.
  En cas que l'estudiant no obtingui la via d’accés, se li retornaran els diners de matrícula i perdrà la plaça i el torn. En cas que quedin places lliures, qui vulgui es podrà quedar en llista d'espera fins al setembre i se li guardaran els diners, però ja no tindrà preferència per escollir torn horari.
  En cas que no s'obtingui la via d’accés, es retornarà l’import abonat.
 2. Matrícula definitiva
  Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés a la universitat.
  En el moment de la matrícula, la persona optarà a les places i el torn disponibles.

Nota: El criteri que s’utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és l’ordre de preinscripció. Cal tenir en compte, doncs, que en el període de matrícula (la matrícula condicionada) es pot omplir un torn. La plaça serà definitiva si l'estudiant lliura la documentació amb la informació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS i fa la matrícula definitiva el juliol.
Nota: La documentació requerida s'ha de pujar a través del dipòsit de documents.

El pagament dels estudis es pot fer al comptat i/o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. Si s’ha triat pagament fraccionat, en el moment de la matriculació, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no serà domiciliat. El 50% restant es reparteix en nou mensualitats, d’octubre a juny, mitjançant domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic.

Aquí es poden consultar les condicions generals de matrícula als estudis de la FCRI.

Un cop formalitzada, es podrà consultar el full de matrícula corresponent des del dipòsit de documents i des del Portal de l’estudiant.

Alumnat estranger

Per al procés d'admissió d’alumnat estranger, s’han de tenir en compte les consideracions i els requisits següents d'acord amb la normativa establerta.

L'estudiant ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris al seu sistema educatiu (Credencial UNED). Per tant, no s’han de presentar a les PAU, però sense la credencial no podran matricular-se als nostres graus.
Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

Podran accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de Batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús. Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, cal contactar amb el departament d’admissions/secretaria acadèmica: [email protected]

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat: [email protected].

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

El preu/crèdit de les titulacions es regularitza cada any acadèmic per a tots els cursos.

Preu

Preu per crèdit
174,12 €
Preu total 1r curs 2024-25
10.447,20 €

Descomptes per a graus de Blanquerna-URL

Descomptes Fundació Blanquerna sobre el total de crèdits què matriculi l’estudiant per curs acadèmic:

 • Pagament únic del 100% de l’import total de la matrícula: 2% de descompte.

I a més a més, l’estudiant pot gaudir també d’un d’aquests altres descomptes (no acumulables entre sí):

 • Estudiant membre de Família Nombrosa o Monoparental: 5% de descompte.
 • Estudiant amb discapacitat >33%: 5% de descompte.
 • Família Blanquerna (alumni, fill/a, germà/na o parella, d'alumni o alumne/a): 5% de descompte.

Per a l'aplicació del descompte cal acreditar-lo amb el document que correspongui. L’alumnat ha de portar el document original presencialment a Secretaria Acadèmica, juntament amb el seu document d’identificació, per a la seva validació i aplicació del descompte corresponent. Termini de presentació de la documentació acreditativa: 16 de desembre 2024.

Aules d'inormàtica

T'ajudem a pagar els estudis. Un futur a l'abast de tothom.

Troba l’ajut que més s’ajusti a les teves necessitats entre les beques i ajuts Blanquerna, els ajuts públics i privats o els ajuts al finançament.
Blanquerna-URL t’espera!

Beques i ajuts Blanquerna

Ajuts públics o privats

Finançament

Grau acreditat per l'AQU

Enquestes alumnat

Enquestes professorat (PDI)

Enquestes personal d'administració i serveis

Evidències relatives a la satisfacció dels ocupadors

Borsa de treball i carreres professionals

Mobilitat d'estudiants URL

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur