Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Grau en Gestió de la Comunicació Global

Títol oficial

Preinscripció oberta

GCM
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Anglès
 • Durada
  4 cursos acadèmics
 • Crèdits
  240
 • Torn
  Matí
 • Horari

  De 8 a 14 h

 • Data d'inici
  Setembre 2023
 • Places
  60
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

El grau en Global Communiction Management va dirigit a aquell estudiant que entén que les organitzacions busquen la manera de treure profit dels reptes de la globalització actual. Només les organitzacions que tinguin èxit en les noves condicions del mercat obtindran els objectius i assoliran un creixement sostenible. Aquest grau oficial universitari vol incorporar al mercat nous gestors, preparats i experts, en comunicació global.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

Comunicació global

Formem professionals en comunicació, economia, finances i gestió empresarial perquè en un temps curt puguin accedir a posicions rellevants per a la seva carrera professional.

Relacions públiques

La nostra Facultat forma professionals en el camp de la comunicació i les relacions internacionals, i ha constituït un pont entre les dues disciplines.

Empresa i màrqueting

Treballem la comunicació des de les persones, la gestió de continguts i creació d'històries per part de les empreses a través dels mitjans clàssics i digitals posant la mirada en el compromís cívic i social.

Xarxes socials i noves tecnologies

Fem que els nostres estudiants liderin els canvis tenològics, socials i organitzatius.

Si tries el grau en Gestió de la Comunicació Global de Blanquerna tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Professors en actiu: professionals de reconegut prestigi.
 • Xarxa empresarial i pràctiques.
 • Alumni: Chapters professionals de la comunicació en xarxa.
 • Dimensió internacional.
 • Multidisciplinarietat
 • Professionalització i coneixement de la realitat actual de la comunicació a les empreses.
 • Prepara per llocs de treball que encara s’han de crear tal com demana l’nforme del World Econòmic Forum 2020.
 • Equipaments innovadors i material d'ús de l’alumne d’última generació.
 • Formació humanista: rigorosa i de qualitat ( dos anys comuns ens els graus de comunicació).
 • Seminaris: proximitat i tutorització de l’estudiant.
Estudiants seminari FCRI

Les dades de l'excel·lència

A Blanquerna formem transversalment en tres àrees de coneixement clau pel desenvolupament de les empreses i negocis: Comunicació, management i relacions internacionals.

En conclusió, tenim la convicció que el nou món globalitzat exigeix nous principis de comunicació global i una nova formació professional. El pla d’estudis fa especial èmfasi en la comunicació corporativa i les relacions públiques, empresa i màrqueting, noves tecnologies, humanitats i ciències socials, així com en els idiomes més internacionals (anglès, xinès, francès, àrab i castellà). Totes les assignatures s’impartiran en anglès.

Les dades de l'excel·lència

89%

d'inserció laboral (dada general Facultat, AQU)

1.500

convenis amb empreses

58

convenis universitaris internacionals

100%

impartit en anglès

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

La metodologia Blanquerna està basada en els seminaris, un element clau per aconseguir un aprenentatge personalitzat i qualitatiu i en una formació holística, que engloba les competències acadèmiques i professionals, però també les personals i humanes.

Classes magistrals

Dedicades a les matèries de contingut teòric, les classes magistrals són professades per especialistes i investigadors de la comunicació, responsables de donar a l'alumnat la formació pròpia de les seves especialitats i també coneixements de caràcter humanista i interdisciplinari.

Seminaris

A les aules seminari, el professor/a o el tutor/a treballa 6 hores setmanals amb 12 estudiants com a màxim. D'aquesta convivència intensa, en neix un seguiment personalitzat de cada alumne. És una manera de conèixer de prop la professió laboral.

Pràctiques laborals

Tenim convenis amb les principals empreses multinacionals del país. I també empreses privades, departaments de comunicació interna i externa, negocis, màrqueting i relacions públiques. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses.

Estudis a l'estranger

Estudiar fora és una experiència vital. T’oferim la possibilitat de participar en diversos programes d’intercanvi i de fer pràctiques a l’estranger, a més de participar en diversos programes de cooperació internacional.

FPCEE Entrada

Cursa una doble titulació

Fes dues titulacions en simultaneïtat, de forma consecutiva o amb un itinerari personalitzat

Notícies

estudiants internacionals

Estudiants estrangers

Blanquerna és una universitat amb visió internacional. Cada any, acollim alumnes d'arreu del món que volen cursar al complet els graus al nostre centre. Tu podries ser un d'ells.

Informació acadèmica

Classe Biblioteca FCRI

Pla d'estudis

El Pla d’estudis del grau en Global Communication Management, està format per assignatures bàsiques, obligatòries, optatives, pràctiques i treball de final de grau dividits en 8 semestres (4 anys), de setembre a maig. Dins d’aquest pla, podràs escollir un dels diferents idiomes que oferim (àrab, xinès o francès) i les diferents assignatures optatives que et permetran definir les teves competències professionals.

Crèdits

PrimerSegonTercerQuartTotal
Formació bàsica 38 16 6 60
Obligatòria 22 44 39 45 150
Optativa 3 3 6
Pràctiques externes 12 12
Treball fi de grau 12 12
Total 60 60 60 60 240

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Primer semestre
Anglès I 4Formació bàsica
Seminari I: Escriptura i Performance 8Obligatòria
Història Contemporània 6Formació bàsica
Introducció a l'Economia 6Formació bàsica
Filosofia Política 6Formació bàsica
Segon semestre
Anglès II 4Formació bàsica
Seminari II: Escriptura i Performance II 8Obligatòria
Sociologia 6Obligatòria
Introducció al Dret 6Formació bàsica
Introducció a la Ciència Política 6Formació bàsica

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Tercer semestre
Teoria de la Comunicació i de la Informació 6Formació bàsica
Economia Política Internacional 6Formació bàsica
Fonaments de la Comunicació Global 6Obligatòria
Seminari III: Tendències de la Comunicació Global 8Obligatòria
Segon idioma. Aquesta tria s'ha de mantenir durant tota la titulació 4Obligatòria
Llengua III. Àrab 1
Llengua III. Castellà 1
Llengua III.Francès 1
Llengua III. Xinès 1
Quart semestre
Comerç Internacional 6Obligatòria
Comunicació Intercultural 4Formació bàsica
Teoria de les Relacions Internacionals 6Obligatòria
Seminari IV: Habilitats de Comunicació Professional 8Obligatòria
Storytelling Digital 3Obligatòria
Fonaments del Màrqueting 3Obligatòria

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Cinquè semestre
Gestió de Continguts Digitals 3Obligatòria
Ètica de la Comunicació 6Formació bàsica
Teoria i Tècniques de les Relacions Públiques 3Obligatòria
Seminari V: Gestió dels Negocis 8Obligatòria
Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials 3Obligatòria
Gestió de Comunicació d'Afers Públics i Diplomàcia Pública 3Optativa
Governament Global i Religions 3Optativa
Segon idioma. Aquesta tria s'ha de mantenir durant tota la titulació 4Obligatòria
Llengua IV: Àrab 2
Llengua IV: Castellà 2
Llengua IV: Francès 2
Llengua IV: Xinès 2
Sisè semestre
Finances 3Obligatòria
Gestió de Projectes Globals 3Obligatòria
Seminari VI: Gestió de projectes Internacionals 8Obligatòria
Pràctiques en Empreses 12Practicum
Segon idioma. Aquesta tria s'ha de mantenir durant tota la titulació 4Obligatòria
Llengua V: Àrab 3
Llengua V: Castellà 3
Llengua V: Francès 3
Llengua V: Xinès 3

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Setè semestre
Dret de la Comunicació 4Obligatòria
Seminari VII: Lideratge, Negociació i "Advocacy" 8Obligatòria
Gestió de Persones 3Obligatòria
Màrqueting Digital 4Obligatòria
Llenguatges de Programació 4Obligatòria
Projecte de Final de Grau I 6Treball fi de grau
Vuitè semestre
Màrqueting Internacional 4Obligatòria
Seminari VIII: Projecte de Planificació i Comunicació Global 8Obligatòria
Negocis Internacionals 3Obligatòria
Anàlisi i Ciències de Dades 3Obligatòria
Projecte de Final de Grau II 6Treball fi de grau
Gestió de Comunicació Corporativa i Relacions Públiques 3Optativa
Governament Global i Pensament Social de l'Església 3Optativa
Segon idioma. Aquesta tria s'ha de mantenir durant tota la titulació 4Obligatòria
Llengua VI: Àrab 4
Llengua VI: Castellà 4
Llengua VI. Francès 4
Llengua VI: Xinès 4

Les pràctiques, una experiència per introduir-te al món laboral

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses, on els alumnes es preparen per enfrontar-se al món laboral.

 • El grau garanteix que cada estudiant podrà fer pràctiques en una empresa en posicions relacionades amb el seu sector.
 • Cada estudiant tindrà un tutor del grau que vetllarà pel compliment dels objectius i l'aprofitament de les pràctiques.
 • A més de les pràctiques obligatòries o curriculars, els estudiants podran fer les pràctiques voluntàries que vulguin a partir del tercer curs.
 • Els nostres estudiants podran fer pràctiques a l'estranger sempre que les condicions sanitàries ho permetin.

 • L’estudiant haurà de demostrar que sap integrar-se en un equip professional, on completarà la formació tot posant les seves habilitats al servei de l’organització d’acollida.
 • Aplicació dels coneixements que l’estudiant adquireix a la Facultat en l’àmbit professional.
 • Les pràctiques faciliten a l'alumnat una visió global de la comunicació i de les dinàmiques de funcionament del mitjà, empresa o institució on es trobi en període de pràctiques.
 • Començar a confeccionar una xarxa de contactes professionals que en el futur puguin ajudar a introduir-se en l'àmbit laboral de manera natural.

On pots fer les pràctiques?

Apartool · African Federation for Emergency Medicine · EADA · Expansoo · Interprofit · Just For Fun 360 · Play the game Agency · Qnary · Pauta Media · Raventós I Blanc (can Sumoi) · Sampling Innovations Europe · Sistemes de Restauració de Catalunya · The Label Edition · The Rendon Group · Value Retail Management Spain (La Roca Village) · British Chamber of Commerce · Futbol Club Barcelona · Laboratorios Ferrer Infernacional · The Label Edition · Galeria Mayoral · Acos Alliance · Mes Advocats · Bové Montero · Pierre & Vacances · ACNUR · Rabat · TOUS Aigües de Barcelona · Lima Appareil · Bocetto

Existeixen dues classes de pràctiques externes: les curriculars i extracurriculars.

Les curriculars són aquelles que formen part del nostre pla d’estudis: les obligatòries que es cursen en paral·lel al seminari VI durant el segon semestre de tercer i les optatives de quart que es fan durant el primer semestre. El professorat del seminari VI és el tutor/a que supervisarà l’evolució de l’estudiant en les seves pràctiques i que l’orientarà durant tot el procés. A les optatives de quart, el coordinador/a de pràctiques designarà un professor/a de la facultat que farà el seguiment de l’estudiant. A l’empresa, l'alumnat també disposarà d’un tutor/a designat pel centre que supervisarà el seu aprenentatge.

Les pràctiques extracurriculars són totes les altres que pugui fer l’estudiant de manera voluntària i que no formaran part del pla d’estudis, tot i que també tenen una finalitat exclusivament formativa i lectiva i que, per tant, constaran en el suplement europeu del títol (SET). En tots els casos, les pràctiques han de ser compatibles amb l’horari lectiu de l’estudiant. Les pràctiques poden ser remunerades o no, segons l’empresa o la institució.

En els enllaços següents trobareu el programa de les pràctiques curriculars.

 1. Pràctiques obligatòries.
 2. Pràctiques optatives.

L’estudiant té també la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger a través de diversos convenis amb empreses i a través de programes com l’Erasmus+.

La normativa acadèmica de la facultat regula en el punt 17 les pràctiques curriculars i extracurriculars.

El tutor/a de l'alumnat a la facultat els facilitarà els criteris que han de seguir per superar l’assignatura de pràctiques i els paramètres per elaborar la memòria de pràctiques. Aquí trobareu la guia per fer la memòria.

En el cas del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting, cal fer-ho adreçant-se al Servei de pràctiques de la Facultat.

El treball final de grau, el pas previ al món laboral

El Pla d'estudis del grau de Global Communication Management de Blanquerna preveu la realització d'un treball de final de grau, concebut com una assignatura que els estudiants han de cursar el quart any del grau. Aquest treball constitueix en si mateix un instrument fonamental en la formació de l'estudiant, que ha de permetre-li integrar els aprenentatges adquirits al llarg del grau, aprofundir en les diferents àrees de coneixement de la comunicació global, entendre la multidisciplinarietat, així com també desenvolupar les competències discursives i d'argumentació, anàlisi, ús de fonts d'informació i documentació, comunicació, iniciativa i autonomia.

El TFG es duu a terme al 4t curs i té un seminari propi. L’estudiant decideix la temàtica i la tipologia del seu treball de final de grau. Per a l’elaboració del TFG, l’estudiant pot decidir fer un projecte d'investigació o bé un disseny d'un programa d'intervenció que serà tutoritzat durant tot el curs per un professor-tutor especialitzat en l’àmbit.

Els temes poden estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió i, si escau, també el pot vincular al centre on fa les pràctiques o als grups de recerca de la Facultat.

Els treballs es duran a terme de manera grupal. Estaran redactats en català, castellà o anglès. En qualsevol cas, el treball haurà d’incloure un resum en anglès, català i castellà.

L’elaboració del TFG tindrà una durada de dos semestres i el supervisarà un professor-tutor, tant individualment com a l'espai de Seminari.

En aquest espai es posa en comú en grup el procés que s’està duent a terme, s'estableixen pautes i s'organitza l’activitat. Aquestes sessions de Seminari s’alternaran amb un seguiment/tutories individualitzades (en què cada tutor farà un seguiment personalitzat del treball elaborat).

Hi haurà tres sistemes de qualificació i moments d’avaluació:

 • El tutor assignat farà un seguiment continuat de cada treball al llarg de tot el curs. Durant aquest període, l’estudiant haurà de presentar informes de progrés. El tutor proposarà una nota a partir del treball dut a terme als seminaris i a les tutories.(35% de la nota global).
 • Presentació i defensa pública davant una comissió d’avaluació, constituïda per dos professors de l’àrea, un dels quals pot ser el tutor. La qualificació es farà per consens; si no hi ha consens, cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana (25% de la nota).
 • Treball escrit: serà corregit pel professor-tutor (40% de la nota global).
professora màster FCRI

La comunicació global, la connexió amb el món

La transversalitat dels nostres estudis aporten una àmplia base de coneixement per al nostre alumnat que, juntament amb les pràctiques, els acosten al món professional. En el canviant món de la comunicació, la gestió i la internacionlització la alta capacitat d'inserció laboral és garantia dels estudis rebuts a Blanquerna.

FCRI MU ComunicacionPolitica

Responsable de comunicació i premsa

FCRI MU Estrategia

Planificació de comunicació internacional

FCRI M RelacionsInstitucionals

Responsable de gestió i planificació d’esdeveniments

FCRI MU InternationalAffairs

Responsable d'economia i negoci

FCRI M TransformacioDigital

Responsable de màrqueting digital

FCRI M GlobalCommunication

Responsable de relacions públiques i estratègia

FCRI MU PeriodismeAvançat

Responsable de comunicació i premsa

FCRI M ComunicacioCorporativa

Organismes públics internacionals

fcri stock

Governança corporativa

fcri stock

Gestió de projectes globals

fcri stock

Consultoria de comunicació, marketing i relacions públiques

fcri stock

Responsable de comptes

FPCEE Oficina GE

Responsable de coneixement i programes educatius

Digilab: Media, Strategy and Regulation

Analista digital

Professora explicant als alumnes de l'aula

Fundacions i organismes no governamentals

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Director

Coordinadora

Professorat

Amadeu Altafaj Tardio

Amadeu Altafaj Tardio

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna-URL, conscient de la dimensió europea dels estudis que ofereix, ha presentat diversos projectes en l’àmbit de la internacionalització des del curs 1997-1998, que inclouen els programes de mobilitat d’estudiants de quart curs dels graus de Comunicació i Global Communication Management, i de tercer curs de Relacions Internacionals, i el programa d’intercanvi de professors i personal administratiu.

Dimensio-Internacional-FCRI

Estats Units

 • Emerson College
 • Johnson & Wales University
 • Oklahoma University
 • University of North Florida
 • Huffington Ecumenical Institute at Loyola
 • Marymount University
 • University of Oregon, Eugene
 • American University, Washington
 • St. John’s University
 • St. Mary’s College, California
 • Wheaton College

Canadà

 • Université du Québec à Montréal

Mèxic

 • Instituto Tecnológico Autónomo de México
 • Universidad Iberoamericana

Xile

 • Pontificia Universidad Católica de Chile

Uruguai

 • Universidad ORT Uruguay
 • Universidad Católica de Uruguay

Veneçuela

 • Universidad Andrés Bello

Argentina

 • Universidad Católica de Córdoba
 • Universidad Argentina de la Empresa, UADE
 • Pontificia Universidad Católica Argentina

Colòmbia

 • Universidad Pontificia Bolivariana
 • Universidad Pontificia Javeriana

Itàlia

 • Università di Bologna
 • Libera Università di Lingue e Comunicazione (IULM)
 • Università degli Studi di Macerata
 • Libera Università Internazionale degli Studi Sociale Guido Carli (LUISS)
 • Università La Sapienza
 • Università di Catania
 • Università Cattolica del Sacro Cuore

Bèlgica

 • Katholieke Universiteit Leuven
 • Université Catholique Louvain
 • University of Antwerp
 • Thomas More University

França

 • École Supérieure du Commerce Extérieur de Paris
 • Sciences Po Toulouse. Institut d’Etudes Politiques
 • Institut Catholique de Paris

Suïssa

 • Università della Svizzera Italiana

Portugal

 • Universidade Católica Portuguesa
 • Instituto de Estudos politicos-UCP
 • Escola Superior de Comunicaçâo Social
 • Universidade de Coimbra

Països Baixos

 • Hanze University Groningen
 • Erasmus University Rotterdam
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Rotterdam University of Applied Sciences

Turquia

 • University of Ankara
 • Izmir University of Economics

Alemanya

 • University of Bonn

Corea del Sud

 • Kyonggi University

Tailàndia

 • Chulalongkorn University

Xina

 • Shanghai Jiao Tong University
 • Chongqing University
 • Communication University of China
 • Lingnan University, Hong Kong
 • Sichuan International Studies University
 • Jinan University

Grècia

 • Panteion University Social and Political Science

Líban

 • Université Saint-Joseph, Beirut

Egipte

 • American University in Cairo

Taiwan

 • National Chengchi University College of Communication

Austràlia i Nova Zelanda

 • Curtin University, Perth
 • Australian Catholic University
 • Auckland University of Technology

Japó

 • International University Japan

Calendari de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud de plaça per al curs 2023-2024 s’inicia el dia 7 de novembre de 2022. A partir del seu tancament, la preinscripció continuarà oberta en aquells graus que tinguin places disponibles.

Les vies d’accés als estudis de grau de la Facultat

Es pot accedir a un grau universitari de la Facultat des de diferents vies d’accés:

 • Titulació de Batxillerat i Proves d’Accés a la Universitat superades. Es pot accedir a tots els graus de la Facultat des de qualsevol opció de Batxillerat.

 • ​Batxillerat estranger amb credencial de la UNED. L'alumnat provinent de sistemes educatius dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o aquells amb els quals l'Estat espanyol tingui conveni, i del Batxillerat Internacional ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris en el seu sistema educatiu. Per tant, no s’ha de presentar a les PAU, però sense la credencial no es podrà matricular als nostres graus. Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

 • ​Homologació de Batxillerat estranger. L'alumnat provinent de sistemes educatius de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i que no tinguin conveni amb l'Estat espanyol podrà accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de Batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència, com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús.

 • Accés a la universitat per a majors de 25 anys. S’hi podran presentar totes les persones que compleixin o hagin complert els 25 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any natural en què se celebri la prova d’accés.

 • Accés a la Universitat mitjançant acreditació de l’experiència. Poden accedir als estudis de grau les persones amb experiència laboral i professional en relació amb aquests estudis, que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els permeti accedir a la universitat per altres vies i que compleixin o hagin complert els 40 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any d’inici del curs acadèmic.

 • Accés a la universitat per a majors de 45 anys. Les persones majors de 45 anys que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els habiliti per a l’accés a la universitat mitjançant altres vies ni puguin acreditar experiència laboral o professional podran accedir als estudis de grau mitjançant aquesta via d’accés.

 • Estudis universitaris iniciats: Poden accedir al grau per aquesta via l’alumnat que ha iniciat estudis universitaris i vol canviar de titulació o d’universitat. S’han de poder reconèixer un mínim de 30 crèdits ECTS a la titulació a cursar.

 • Estudis universitaris finalitzats: Es pot accedir a tots els graus de la Facultat des de qualsevol titulació universitària finalitzada.

Ítems a destacar
Dos graus en 5 anys.
Augment de sortides professionals.
Perfil de comunicador/a polivalent: periodístic-publicitari, periodístic-audiovisual, publicitari-audiovisual.
Possibilitat de fer més pràctiques.
Curs intensiu entre matí i tarda.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de grau de la Facultat es desenvolupa en 4 moments:

 1. Preinscripció
 2. Prova d’admissió
 3. Resolució de l’admissió
 4. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció dona dret a participar del procés d’admissió i es pot fer virtualment o presencial.

La preinscripció en línia es pot fer des del botó de preinscripció que apareix a la pàgina de cada grau, o directament des d’aquí. Cal:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic i crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació, a través del dipòsit de documents, abans de la data de finalització del procés de preinscripció:
 • DNI (per les dues cares)
 • Certificació de les qualificacions d'accés a la Universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.

Nota: Per a titulacions amb més d'un torn, s'atorgarà per ordre de matrícula condicionada i les persones que formalitzin la matrícula el mes de juliol, si encara es pot escollir torn, hauran de tenir en compte que la matriculació es farà per ordre de preinscripció.

La preinscripció presencial es pot fer des de la mateixa Facultat, adreçant-se al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) i cal:

 1. Aportar la documentació següent:
 2. Fotocòpia del DNI (per les dues cares), el passaport o el NIE.
 3. Fotocòpia de la certificació de les qualificacions d'accés a la universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.
 4. Fer un pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer en efectiu o targeta de crèdit/dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.

Prova d’admissió

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna té unes proves d’admissió pròpies adequades a les titulacions que s’hi ofereixen i es fan un cop formalitzada la preinscripció. L'alumnat sol·licitant que superi les proves d’admissió podran accedir a la matrícula condicionada a superar les PAU o el cicle formatiu de grau superior. La prova serà presencial. Només es farà en línia si el/la futur/a estudiant resideix a l’estranger o en alguna altra comunitat autònoma.

El calendari previst de proves d’admissió és:

 • Primera prova dimecres 18 de gener a les 17 h

 • Segona prova dissabte 18 de febrer a les 10 h

 • Tercera prova dimecres 29 de març a les 17 h

 • Quarta prova dissabte 6 de maig a les 10 h

 • Cinquena prova dijous 29 de juny a les 10 h

A partir d’aquesta data i, en el cas que hi hagi places disponibles en algun grau, es programaran noves proves d’admissió. La data de realització d’aquesta prova s’assigna en el moment de formalitzar la preinscripció i queda registrada en el resguard de preinscripció corresponent, que l’alumne/a pot consultar sempre en el seu dipòsit de documents. Els estudiants que resideixin fora de Catalunya i d'Andorra i tinguin dificultats acreditades per venir presencialment a fer la prova el dia assignat, podran canviar la data o sol·licitar fer-la virtualment.

La prova d’admissió per als graus en Comunicació consisteix en:

 • Exercici de comprensió d'un text.
 • Prova de redacció. Es valoraran les faltes d'ortografia i l'expressió.
 • Prova de nivell d'anglès (no és determinant per accedir, només per assignar un nivell d'impartició un cop iniciat el grau).

La prova d’admissió per al grau en Relacions Internacionals, el del Global Communication Management i el doble grau en Periodisme i Relacions Internacionals consisteix en:

 • Test d'actualitat internacional i de coneixements bàsics.
 • Redacció temàtica en anglès.
 • Prova de gramàtica.
 • Una entrevista oral sobre les experiències, els interessos acadèmics i els coneixements generals de la persona candidata.

Tota aquesta informació conjunta determina si el/la candidat/a és admès/esa al grau o no. L’estudiant ha de demostrar un nivell global d’anglès de B2 per ser admès/esa al grau en Relacions Internacionals (o el doble grau amb Periodisme) i al grau en Global Communication Management.

Per als graus en Comunicació consisteix en:

 • Una entrevista (que es gravarà amb el consentiment explícit del/de la candidat/a) i un exercici de comprensió i redacció.

A l’inici del curs, l'alumnat admès haurà de fer una prova de nivell d’anglès als graus en Comunicació, que serà presencial i que servirà per assignar el grup de l’assignatura obligatòria.

Per al grau en Relacions Internacionals, el del Global Communication Management i el doble Grau en Periodisme i Relacions Internacionals la prova consisteix en:

 • El/la candidat/a fa una entrevista amb un/a professor/a del departament d’idiomes a través d’una videoconferència. L’entrevista es grava (amb el consentiment explícit del/de la candidat/a) perquè pugui ser revisada més endavant per un/a altre/a membre del departament o per l’equip de coordinació del grau, si escau.

L’entrevista consisteix en tres seccions:

 • En la primera secció, el/la candidat/a té l’oportunitat de donar informació sobre ell/a mateix/a, com ara els seus interessos acadèmics, coneixement de llengües, activitats i objectius de futur.
 • La segona secció permet a l’entrevistador/a conèixer el nivell d’anglès del candidat/a i, així, assegurar-se que té les capacitats necessàries per dur a terme totes les activitats i tasques que formen part d’un grau universitari, que s’imparteix íntegrament en anglès.
 • L’última secció examina els coneixements del/de la candidat/a sobre l’actualitat i els esdeveniments de rellevància internacional i els motius que té per estudiar el grau.

Tota aquesta informació determina si el/la candidat/a és admès/esa al grau o no. L’estudiant ha de demostrar un nivell global d’anglès de B2 per ser admès/esa al grau en Relacions Internacionals (o el doble grau en Periodisme). Més endavant, l'alumnat admès a través de la prova en línia que es matriculi al grau serà convocat perquè es desplaci a Barcelona per completar la part escrita de la prova d’accés i acabar d’assignar-li el nivell corresponent d’anglès per al primer semestre. Les notes per a les assignatures obligatòries d’anglès de les quals un estudiant queda exempt/a també es deriven de la prova d’accés. Juntament amb la part escrita de la prova d’anglès, també fa la prova d’actualitat per tal d’avaluar-ne els coneixements sobre esdeveniments de rellevància internacional.

Resolució de l’admissió

Pocs dies després de fer la prova d’admissió, s’informarà l’estudiant per correu electrònic de la resolució de l’admissió (apte/a o no apte/a). En el cas de ser apte/a, en el mateix correu se’l/se la convidarà a formalitzar la matrícula, en la convocatòria de matrícula següent i en funció de la disponibilitat de places, indicant les instruccions sobre quan i com l'haurà de formalitzar.
El criteri que s’utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és l’ordre de preinscripció. Cal tenir en compte, doncs, que en el període de matrícula (la matrícula condicionada) es pot omplir un torn. La plaça serà definitiva si l'estudiant lliura la documentació amb la informació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS i fa la matrícula definitiva.

Matrícula

La persona admesa a matrícula podrà escollir entre dues opcions, en funció de si ja es disposa o no de la via d’accés:

 1. Matrícula condicionada
  Possibilitat de realitzar la matrícula al grau abans de tenir aprovades les PAU o el CFGS.
  La matrícula quedarà condicionada a la presentació de la via d’accés corresponent.
  Aquesta opció assegura la plaça i permet triar torn horari, en el cas de titulacions amb més d’un torn, mentre hi hagi places disponibles.
  En cas que l'estudiant no obtingui la via d’accés, se li retornaran els diners de matrícula i perdrà la plaça i el torn. En cas que quedin places lliures, qui vulgui es podrà quedar en llista d'espera fins al setembre i se li guardaran els diners, però ja no tindrà preferència per escollir torn horari.
  En cas que no s'obtingui la via d’accés, es retornarà l’import abonat.
 2. Matrícula definitiva
  Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés a la universitat.
  En el moment de la matrícula, la persona optarà a les places i el torn disponibles.

Nota: El criteri que s’utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és l’ordre de preinscripció. Cal tenir en compte, doncs, que en el període de matrícula (la matrícula condicionada) es pot omplir un torn. La plaça serà definitiva si l'estudiant lliura la documentació amb la informació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS i fa la matrícula definitiva el juliol.
Nota: La documentació requerida s'ha de pujar a través del dipòsit de documents.

El pagament dels estudis es pot fer al comptat i/o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. Si s’ha triat pagament fraccionat, en el moment de la matriculació, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no serà domiciliat. El 50% restant es reparteix en nou mensualitats, d’octubre a juny, mitjançant domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic.

Un cop formalitzada, es podrà consultar el full de matrícula corresponent des del dipòsit de documents i des del Portal de l’estudiant.

Alumnat estranger

Per al procés d'admissió d’alumnat estranger, s’han de tenir en compte les consideracions i els requisits següents d'acord amb la normativa establerta.

L'estudiant ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris al seu sistema educatiu (Credencial UNED). Per tant, no s’han de presentar a les PAU, però sense la credencial no podran matricular-se als nostres graus.
Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

Podran accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de Batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús. Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, cal contactar amb el departament d’admissions/secretaria acadèmica: [email protected]

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat: [email protected].

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

El preu/crèdit de les titulacions es regularitza cada any acadèmic per a tots els cursos.

Preu

186,59 €
Preu per crèdit
11.195,40 €
Preu total 1r curs 2023-24
Aules d'inormàtica

T'ajudem a pagar els estudis. Un futur a l'abast de tothom.

Troba l’ajut que més s’ajusti a les teves necessitats entre les beques i ajuts Blanquerna, els ajuts públics i privats o els ajuts al finançament.
Blanquerna-URL t’espera!

Beques i ajuts Blanquerna

Ajuts públics o privats

Finançament

Grau acreditat per l'AQU

Enquestes alumnat

Enquestes professorat (PDI)

Enquestes personal d'administració i serveis

Evidències relatives a la satisfacció dels ocupadors

Borsa de treball i carreres professionals

Mobilitat d'estudiants URL

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur