Blanquerna Ramon Llull University

Cercador

 • Estudis ( 0 )
 • Notícies ( 0 )
 • Professorat ( 0 )
 • Resta del Web ( 0 )

Doble grau en Periodisme i Comunicació Corporativa i en Relacions Internacionals

Títol oficial

Preinscripció oberta

Doble grado en Periodismo y Comunicación Corporativa y en Relaciones Internacionales
 • Modalitat
  Presencial
 • Idiomes
  Català, Castellà, Anglès
 • Durada
  5 cursos acadèmics
 • Crèdits
  334
 • Data d'inici
  Setembre 2024
 • Torn
  Matí / Tarda
 • Horari

  De 8 a 14 h / de 15 a 21 h

 • Places
  95
 • Localització

  Blanquerna-URL - Plaça Joan Coromines. 08001 Barcelona

 • Facultat

  Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

A qui va dirigit

A aquells estudiants que volen dedicar-se professionalment al periodisme especialitzat en política internacional i als qui volen submergir-se en el món de les relacions internacionals des de la perspectiva de la comunicació informativa i/o corporativa. En un any més, 5 anys en total, l’estudiant rebrà la formació dels dos graus simultàniament, així com una doble titulació.

Grans àrees per desenvolupar-te professionalment

El programa d’aquest doble grau permet cursar simultàniament en cinc anys acadèmics les assignatures bàsiques i obligatòries d’ambdós graus.

Sector exterior polític, econòmic, cultural

Comunicació de governs

Organismes multilaterals

Corporacions multinacionals

Mitjans de comunicació

Comunicació corporativa

Si tries el doble grau en Periodisme i Comunicació Corporativa i en Relacions Internacionals de Blanquerna, tries...

Un futur laboral assegurat.

 • Professors en actiu: professionals de reconegut prestigi.
 • Àmplia xarxa empresarial i de pràctiques.
 • Alumni: Chapters professionals de la comunicació en xarxa.
 • Dimensió internacional.
 • Equipaments d’última generació
 • Un programa multidisciplinari
 • Equipaments innovadors i material d'ús de l’alumnat d’última generació.
 • Formació humanista: rigorosa i de qualitat (dos anys comuns en els graus de comunicació).
 • Seminaris: proximitat i tutorització de l’estudiant.

Doble grado en Periodismo y Comunicación Corporativa y en Relaciones Internacionales

Especialitzacions

Relacions internacionals

Aquests estudis aporten els coneixements i les competències professionals necessaris per desenvolupar i gestionar projectes en l’àmbit de les relacions internacionals. Donen les eines analítiques i metodològiques per comprendre i actuar en la complexitat de les relacions internacionals del món actual i dels seus múltiples actors.

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

Les assignatures del grau en Periodisme i Comunicació Corporativa aporten als estudiants les habilitats i els coneixements per integrar-se amb èxit en el sector professional de la comunicació. La formació teòrica i pràctica permet a l’estudiant d’integrar-se en el món professional, tant dels mitjans de comunicació com d’empreses, administracions i altres organitzacions, on la comunicació corporativa té cada vegada un paper més rellevant.

Redacció especialitzada en informació internacional en mitjans de comunicació

Assessoria o consultoria en l'àmbit de la comunicació en un àmbit internacional

Investigació en l'àmbit de la comunicació i les relacions internacionals

Les dades de l'excel·lència

89%

d'inserció laboral (dada general Facultat, AQU)

1.500

convenis amb empreses

58

convenis universitaris internacionals

Una metodologia única basada en l’aprenentatge personalitzat.

La metodologia Blanquerna està basada en els seminaris, un element clau per aconseguir un aprenentatge personalitzat i qualitatiu i en una formació holística, que engloba les competències acadèmiques i professionals, però també les personals i humanes.

Classes magistrals

Dedicades a les matèries de contingut teòric, les classes magistrals són professades per especialistes i investigadors de la comunicació, responsables de donar a l'alumnat la formació pròpia de les seves especialitats i també coneixements de caràcter humanista i interdisciplinari.

Seminaris

A les aules seminari, el professor/a o el tutor/a treballa 6 hores setmanals amb 12 estudiants com a màxim. D'aquesta convivència intensa, en neix un seguiment personalitzat de cada alumne. És una manera de conèixer de prop la professió laboral.

Pràctiques laborals

Tenim convenis amb les principals empreses multinacionals del país. I també empreses privades, departaments de comunicació interna i externa, negocis, màrqueting i relacions públiques. La Facultat té conveni amb més de 1.200 empreses.

Estudis a l'estranger

Estudiar fora és una experiència vital. T’oferim la possibilitat de participar en diversos programes d’intercanvi i de fer pràctiques a l’estranger, a més de participar en diversos programes de cooperació internacional.

FPCEE Entrada

Cursa una doble titulació

Fes dues titulacions en simultaneïtat, de forma consecutiva o amb un itinerari personalitzat

Notícies

estudiants internacionals

Estudiants estrangers

Blanquerna és una universitat amb visió internacional. Cada any, acollim alumnes d'arreu del món que volen cursar al complet els graus al nostre centre. Tu podries ser un d'ells.

Informació acadèmica

Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals

Pla d'estudis

El pla d’estudis del doble grau en Periodisme i Comunicació Corporativa i en Relacions Internacionals és una síntesi formada per assignatures bàsiques, obligatòries, optatives, pràctiques i treball de final de grau dividits en 10 semestres (5 anys), de setembre a maig. Dins d’aquest pla, podràs escollir els diferents itineraris d’especialització segons la tipologia de perfil profesional que vols escollir. Ho pots veure en detall a continuació:

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Primer semestre
Assignatures de Relacions Internacionals
Història Mundial Contemporània 6Formació bàsica
Fonaments d'Economia 6Formació bàsica
Filosofia Política 6Formació bàsica
Idioma I. Anglès per a les Relacions Internacionals 1 4Obligatòria
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Seminari I. Introducció a la Comunicació 8Formació bàsica
Sociologia I.Sociologia General 3Formació bàsica
Teoria de la Comunicació i de la Informació 6Formació bàsica
Segon semestre
Assignatures de Relacions Internacionals
Dret Internacional 6Formació bàsica
Ciència Política 6Formació bàsica
Seminari II: Els Actors de les Relacions Internacionals 8Obligatòria
Idioma II. Anglès per a les Relacions Internacionals 2 4Obligatòria
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Sociologia II.Sociologia de la Comunicació 3Formació bàsica
Gestió de la Informació 4Obligatòria
Estètica 4Obligatòria

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Tercer semestre
Assignatures de Relacions Internacionals
Teoria de les Relacions Internacionals 6Obligatòria
Estructura Política Internacional 6Obligatòria
Seminari III: Anàlisi de Conflictes 8Obligatòria
Idioma III. Anglès per a les Relacions Internacionals 3 4Obligatòria
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Seminari III. Comunicació Professional 8Obligatòria
Introducció al Periodisme i Com. Corporativa 6Formació bàsica
Quart semestre
Assignatures de Relacions Internacionals
Tècniques de Recerca i Estadística 6Formació bàsica
Seminari IV: Geopolítica 8Obligatòria
Economia Política Mundial 6Formació bàsica
Segon idioma. Aquesta tria s'ha de mantenir durant tota la titulació 4Optativa
Idioma IV. Àrab 1
Idioma IV. Francès 1
Idioma IV. Xinès 1
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Teoria i Història del Periodisme 3Obligatòria
Seminari IV. Gestió Integral de la Comunicació 8Obligatòria

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Cinquè semestre
Assignatures de Relacions Internacionals
Seminari V: Estudis Regionals I 8Obligatòria
La Unió Europea 6Obligatòria
Segon idioma. Aquesta tria s'ha de mantenir durant tota la titulació 4Optativa
Idioma V. Àrab 2
Idioma V. Francès 2
Idioma V. Xinès 2
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Gèneres i Formats Radiofònics 3Obligatòria
Gèneres i Formats Audiovisuals 3Obligatòria
Gèneres i Formats Escrits 3Obligatòria
Seminari V. Aptituds i Habilitats per a la Producció I 8Obligatòria
Sisè semestre
Assignatures de Relacions Internacionals
Diversitat Cultural 3Optativa
Seminari VI: Estudis Regionals II 8Obligatòria
Política Exterior de les Grans Potències 3Optativa
Segon idioma. Aquesta tria s'ha de mantenir durant tota la titulació 4Optativa
Idioma VI. Àrab 3
Idioma VI. Francès 3
Idioma VI. Xinès 3
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Seminari VI. Aptituds i Habilitats per a la Producció II 8Obligatòria
Principis del Disseny 4Obligatòria
Audiències i Mercats 3Obligatòria
Nous Mitjans 3Obligatòria

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Setè semestre
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Pràctiques Externes 12Practicum
Teoria i Tècniques de les Relacions Públiques 3Optativa
Màrqueting Digital 3Optativa
Identitat i Cultura Corporatives 3Obligatòria
Empresa i Estructura de la Comunicació 4Obligatòria
Seminari VII. Informació Especialitzada 8Obligatòria
Vuitè semestre
Assignatures de Relacions Internacionals
Migracions i Tendències Demogràfiques 3Optativa
Diplomàcia 3Optativa
Política Exterior de la UE 3Optativa
Segon idioma. Aquesta tria s'ha de mantenir durant tota la titulació 4Optativa
Idioma VII. Àrab 4
Idioma VII. Francès 4
Idioma VII. Xinès 4
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Disseny Avançat 4Obligatòria
Reputació, Comunicació de Crisis i RSC 4Obligatòria
Gestió de Continguts Digitals 3Obligatòria
Desenvolupament de Projectes 3Obligatòria
Fonaments de Màrqueting 3Optativa

AssignaturaCrèditsTipus acadèmic
Novè semestre
Assignatures de Relacions Internacionals
Intel·ligència Global 3Obligatòria
Gestió de Projectes i Licitacions Internacionals 3Obligatòria
Lobby i Advocacy 3Obligatòria
Negociació i Lideratge 3Obligatòria
Societat Global i Tecnologia 3Optativa
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Ètica de la Comunicació I 3Formació bàsica
Dret de la Comunicació 4Obligatòria
Treball Final de Grau I 6Treball fi de grau
Desè semestre
Assignatures de Relacions Internacionals
Seminari VIII: Desenvolupament d'un Projecte Acadèmic 8Obligatòria
Treball Final de Grau 8Treball fi de grau
Assignatures de Periodisme i Com. Corporativa
Ètica de la Comunicació II 3Formació bàsica
Treball Final de Grau II 6Treball fi de grau

Les pràctiques, una experiència per introduir-te al món laboral

En aquest doble grau, les pràctiques laborals són obligatòries. La Facultat té un ampli programa de convenis amb empreses i institucions locals i internacionals que permet que els estudiants s'incorporin a un equip professional de treball, d’acord amb els seus interessos curriculars amb el suport d'un/a tutor/a acadèmic/a i un de professional. L'estudiant podrà triar fer pràctiques en qualsevol dels dos àmbits d'estudi.

 • El grau garanteix que cada estudiant podrà fer pràctiques en una empresa en posicions relacionades amb el seu sector.
 • Cada estudiant tindrà un/a tutor/a del grau que vetllarà pel compliment dels objectius i l'aprofitament de les pràctiques.
 • A més de les pràctiques obligatòries o curriculars, els estudiants podran fer les pràctiques voluntàries que vulguin a partir del tercer curs.

 • L’alumnat ha de ser capaç de conèixer la realitat dels mitjans i de les empreses o departaments que gestionen la comunicació corporativa i relacions internacionals, on haurà sabut integrar-se en equips de treballs als quals aportarà les seves habilitats.
 • Capacitat de comunicar en el llenguatge propi del Periodisme als mitjans i de desenvolupar les accions pròpies de la Comunicació Corporativa d’acord amb els criteris i les característiques de l’empresa o institució en la qual desenvolupi la seva activitat.
 • Començar a confeccionar una xarxa de contactes professionals que en el futur puguin ajudar a introduir-se en l'àmbit laboral de manera natural.
 • Demostrar que sap integrar-se en un equip de treball professional, on completarà la seva formació a la vegada que posarà les seves capacitats al servei de l’empresa o institució que l’acull.

On pots fer les pràctiques?

080 Barcelona Fashion (CCAM) · 20 Minutos · 8TV · ABACUS · ABC · Abertis Telecom · Acción contra el Hambre · Actimundi · ADM · Aerolink Air Services S.L. · Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament · Agència Catalana de Notícies · Agència EFE · Ajuntament de Barcelona · Ajuntament de Sant Cugat · AKI · ALESPORT (Solo Motor, Solo Bici, Solo Auto 4x4..) · AMEC · Antena 3 · Aportada · ARA · Arenalia Comunicación y Eventos S.L. · Arquebisbat de Barcelona · Associació Cultural Castell de Perelada · Avellaneda · Banc de Sabadell · Banc de Sang i Teixits · Barça TV · Barcelona Activa · Bason Image · BEATRIZ FUREST S.L. · BeIN Sports · Bodas.net (WEDDING PLANNER S.L.) · Bombers de la Generalitat · BPMO Edigrup · Brand Comunicación · BTV · Cadena COPE · Cadena SER · Caixa Capital Risc · Cámara de Comercio de España en Filipinas · Cambra de Comerç de Sabadell · CAN Europe · Canal Reus TV · Canal Terrassa Vallès · Cáritas Diocesana de Barcelona · Casa Africa · Casa América Catalunya · Casa Àsia · Catalunya Ràdio · Center for Cooperation in the Mediterranean · Centre Delàs d’Estudis per la Pau · Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals · Cidob · Circuit de Catalunya · Ciutadans-Partido de la Ciudadanía · CLGU Ciutats i governs locals units · Club Joventut Badalona · Clubs DIR · Col·legi de Farmacèutics de Barcelona · Concept Agency · Consell Català del Moviment Europeu · Contraseña Produccions · CORPORACIÓN DIVABE · CREATEL · Creu Roja Espanyola a Catalunya · Creu Roja Espanyola a Catalunya · Cugat.cat · Cuotech · DAMM · Deloitte · Deloitte · Departament d'Ensenyament. Generalitat de Catalunya · Departament d’Afers Exteriors - Generalitat de Catalunya · Departament d’Interior - Generalitat de Catalunya · Departament de la Presidència. Generalitat de Catalunya · Departament de Presidència - Generalitat de Catalunya · Deustche Bank · Diari de Sabadell · Diari de Terrassa · DIGITAL MEDIA CONSULTING SL · DKV Seguros · Dorna Sports · EDICIONES ADG SL (Novias España, Novias de Pasarela...) · Ediciones JD · Editorial Planeta · Editorial Reverté · El 9 Nou · El Món · El Mundo · El Mundo Deportivo · El Nacional.cat · El País · El Periódico · El Punt Avui · El Temps · EL TERRAT DE PRODUCCIONS, SL · Enderrock · Equipo Singular · Esade · Esiete · Eupportunity · Euroleague · Europa Press · Expansión · Federació Catalana de Basquetbol · Federació Catalana de Voluntariat Social · Fundació Catalunya-La Pedrera · Fundació Futbol Club Barcelona · Fundació La Caixa · Fundació Privada Casa Amèrica Catalunya · Futbol Club Barcelona · Gas Natural · GEA Barcelona European Consulting · Giny Comunicació · Global Editors Network · Global Socio Economic Forum Secretariat · GOL TV · Gomplast · Gremi Hotels de Barcelona · Grup Flaix, S.L. · Havas Media · Hill and Knowlton España · Hospital Arnau de Vilanova de Lleida · Hospital de Bellvitge · Hospital Sant Joan de Déu · Hospital Vall d'Hebron · IB3 · IEMed · Institut Català de la Salut · Institut Europeu de la Mediterrània · Instrategies · InterMèdia Grup de Comunicació · International Policy Sector Action Plan · ISGlobal · IT Comunicación · Justícia i Pau · Justícia i Pau · Kreab Iberia · L'Esportiu · La Fábrica de la Tele, S. L. · La Grada · La Razón · La Salle · La Seca-Espai Brossa · La Vanguardia · La Voz de Galicia · La Xarxa · Le Mot Project · Lewis Communications · Lleida Televisió · Luxury Sapin · M1 TV · Mahala Comunicació i Relacions Públiques · Mataró Ràdio · McCann Erickson · Media Planning Group · Mediapro · Médicos Sin Fronteras España · Memondo Network · Menshealth · Mercat de les Flors · Metropolis · Minoria Absoluta · Mola Mola Surf S.A. · MSA The Safety Company · Museu Egipci de Barcelona · Nació Digital · Nao Cinematogràfica · Natura Selection · Neomoda · Network of Regional Governments for Sustainable Development · Onda Cero · ORU FOGAR · Otaduy · Oxfam Intermón · Parlament de Catalunya · PEN International · PIMEC · Prensa Motor · Prisma Publicaciones 2002 · Promoturist · Pronovias · Proset · RAC1 · Ràdio Estel · Ràdio Marca · Ramon Clemente S.A. · RNE · Rosa Clará · Rosaud Costas Duran · RTV Vilafranca · SEAT · Sónar · Space Ibiza Planet · SPAMEX - Asociación Instituto Iberoamericano de movilidad internacional · SPORT · Swarovski ibérica · Teatralnet · Teatre Nacional de Catalunya · Tekman Books · Telecinco · Territorio Creativo · Thomas Cook International AG · Time Out · Tinkle · Tornos Abogados · Tous · TV3 · TVE · UNICEF - Comitè Catalunya · Value Retail Management La Roca · VECTOR 5 · Vice · Vilaweb · Vitamine Communications · Wallapop · Woman · XXL Comunicación · Zicla

Existeixen dues classes de pràctiques externes: les curriculars i extracurriculars.

Les curriculars són aquelles que formen part del nostre pla d’estudis: les obligatòries que es cursen en paral·lel al seminari VI durant el segon semestre de tercer i les optatives de quart que es fan durant el primer semestre. El professorat del seminari VI és el tutor/a que supervisarà l’evolució de l’estudiant en les seves pràctiques i que l’orientarà durant tot el procés. A les optatives de quart, el coordinador/a de pràctiques designarà un professor/a de la facultat que farà el seguiment de l’estudiant. A l’empresa, l'alumnat també disposarà d’un tutor/a designat pel centre que supervisarà el seu aprenentatge.

Les pràctiques extracurriculars són totes les altres que pugui fer l’estudiant de manera voluntària i que no formaran part del pla d’estudis, tot i que també tenen una finalitat exclusivament formativa i lectiva i que, per tant, constaran en el suplement europeu del títol (SET). En tots els casos, les pràctiques han de ser compatibles amb l’horari lectiu de l’estudiant. Les pràctiques poden ser remunerades o no, segons l’empresa o la institució.

En els enllaços següents trobareu el programa de les pràctiques curriculars.

 1. Pràctiques obligatòries.
 2. Pràctiques optatives.

L’estudiant té també la possibilitat de fer pràctiques a l’estranger a través de diversos convenis amb empreses i a través de programes com l’Erasmus+.

La normativa acadèmica de la facultat regula en el punt 17 les pràctiques curriculars i extracurriculars.

El tutor/a de l'alumnat a la facultat els facilitarà els criteris que han de seguir per superar l’assignatura de pràctiques i els paramètres per elaborar la memòria de pràctiques. Aquí trobareu la guia per fer la memòria.

Cal fer-ho adreçant-se al Servei de pràctiques de la Facultat.

El treball final de grau, el pas previ al món laboral

L’estudiant ha de fer dos treballs de final de grau (TFG), un per cadascuna de les titulacions que obtindrà: un TFG del grau en Periodisme i Comunicació Corporativa, i un altre del grau en Relacions Internacionals.

La realització d’aquests projectes pot suposar un bon material per fomentar la inserció laboral dels estudiants.

Grau en Periodisme i Comunicació Corporativa

En el cas del TFG de Periodisme i Comunicació Corporativa, el projecte que s'ha de fer esdevé un assaig de treball col·lectiu planificat i executat amb els mateixos estàndards d’exigència que qualsevol projecte professional del món de la comunicació empresarial o periodística. Amb el desenvolupament curricular que culmina en el projecte de final de grau, els estudiants estan preparats per poder treballar en qualsevol mitjà de comunicació nacional i internacional (sobretot tipus de suports i plataformes) i en l'entorn de la comunicació corporativa.

TFG de Relacions Internacionals

El TFG de Relacions Internacionals està concebut com una assignatura que els estudiants han de cursar en el cinquè any del doble grau. Aquest treball constitueix en si mateix un instrument fonamental en la formació de l'estudiant, que li ha de permetre integrar els aprenentatges adquirits al llarg del grau, aprofundir en les diferents àrees de coneixement de les relacions internacionals, assumir la seva transdisciplinarietat, així com desenvolupar les competències discursives i d'argumentació, l'anàlisi crítica, l'ús de fonts d'informació i documentació, la comunicació, la iniciativa i l'autonomia.

El TFG es duu a terme a 4t curs i té un seminari propi. L’estudiant decideix la temàtica i la tipologia del seu treball de fi de grau. L'alumnat pot decidir fer un projecte d'investigació o bé un disseny d'un programa d'intervenció que serà tutoritza al llarg de tot el curs per un/a professor/a-tutor/a especialitzat/da en l’àmbit.

Els temes poden estar relacionats amb qualsevol dels àmbits propis de la professió i, si escau, també el pot vincular al centre on fa les pràctiques o als grups de recerca de la Facultat.

L’elaboració del TFG tindrà una durada de dos semestres i el supervisarà un/a professor/a-tutor/a, tant individualment com a l'espai de Seminari.

En aquest espai es posa en comú en grup el procés que s’està duent a terme, s'estableixen pautes i s'organitza l’activitat. Aquestes sessions de Seminari s’alternaran amb un seguiment/tutories individualitzades (en què cada tutor/a farà un seguiment personalitzat del treball elaborat).

Hi haurà tres sistemes de qualificació i moments d’avaluació:

 • El/la tutor/a assignat farà un seguiment continuat de cada treball al llarg de tot el curs. Durant aquest període, l’estudiant haurà de presentar informes de progrés. El tutor proposarà una nota a partir del treball dut a terme als seminaris i a les tutories.(35% de la nota global).
 • Presentació i defensa pública davant una comissió d’avaluació, constituïda per dos professors/res de l’àrea, un/a dels quals/de les quals pot ser el tutor o la tutora. La qualificació es farà per consens; si no hi ha consens, cada membre del tribunal atorgarà una qualificació i se’n farà la mitjana (25% de la nota).
 • Treball escrit: serà corregit pel professor-tutor (40% de la nota global).
alumna al plató de FCRI

El periodisme i les relacions internacionals, la comunicació en el mercat laboral global

El doble grau té una àmplia projecció professional, amb un ventall molt divers de sortides professionals tant en mitjans de comunicació com en empreses i institucions.

Periodisme

fcri stock

Director/a

Són els periodistes a càrrec dels equips dels diaris, de les cadenes de televisió i productores audiovisuals, de les emissores de ràdio i dels diferents programes.

fcri stock

Caps de secció i redactors/res en cap

Els mitjans de comunicació es divideixen per seccions temàtiques, com poden ser internacional, política, economia, tecnologia, cultura o esports, entre d’altres, liderades per periodistes.

redacció

Redactor/a

La redacció d’informació prèviament obtinguda i contrastada és cabdal.

Noia mirant ordinador des de casa

Columnista

Les peces d’opinió formen part de la tasca periodística.

FCRI M GlobalCommunication

Corresponsal

Assegurar la cobertura informativa des d’indrets del món diversos és molt necessari.

càmera

Fotoperiodista

El fotoperiodisme és un perfil imprescindible per mostrar la realitat en imatges.

FCRI MU DireccioArt

Dissenyador/a, maquetador/a, director/a d’art

El disseny, la maquetació, l’infografisme i la visualització de dades són rols periodístics.

FPCEE Oficina GE

Verificador/a

Els periodistes treballen també en equips de verificació per lluitar contra la desinformació.

FCRI M ComunicacioCorporativa

Editor/a de gènere

La creixent sensibilitat per la igualtat entre les persones es tradueix en la creació de la figura de l’editor o editora de gènere.

FCRI MU PeriodismeAvançat

Continguts digitals

Els mitjans de comunicació, les empreses i les institucions demanden cada cop més talent digital, especialitzat en la la gestió i l'elaboració de contingut a les seves plataformes digitals i a les xarxes socials.

Estudis de ràdio

Ràdio i podcast

El món de l’àudio viu un moment àlgid i ocupa professionals del periodisme.

fcri stock

Reporter/a de televisió

El reporterisme televisiu és un perfil professional del periodisme.

fcri stock

Presentador/a de televisió

Hi ha periodistes que treballen, davant de càmera, conduint els programes de televisió

Alumnes de periodisme a control de plató

Productor/a

La preparació dels temes i el contacte amb els entrevistats són tasques que es fan des de la producció dels mitjans de comunicació.

Comunicació corporativa

FCRI màster professor

Sector de la comunicació

Professional que marca estratègia de comunicació de la institució.

Cap de premsa

Periodista que s’encarrega de les relacions amb els mitjans de comunicació.

Director/a i executius de comptes

Les agències de comunicació, que són empreses encarregades de fer diferents projectes de comunicació corporativa, contracten periodistes com a directors i executius de comptes per gestionar la comunicació de les empreses i les institucions per a les quals treballen.

FCRI MU ComunicacionPolitica

Portaveu o formador/a de portaveus

Professional especialitzat a parlar en públic amb els públics d’interès de l’organització.

Continguts digitals

El talent per a la gestió i l'elaboració de continguts digitals és un perfil molt demandat de la comunicació corporativa.

Relacions internacionals

FCRI M GlobalCommunication

Especialista en afers internacionals

Diplomàcia, elaboració de polítiques i acords internacionals, pau i seguretat, gestió de conflictes, drets humans i dret internacional, ajuda humanitària, política de desenvolupament, política educativa, política sanitària, sostenibilitat ambiental, migracions i refugiats, comerç i finances.

FCRI M ComunicacioCorporativa

Consultor/a de negocis internacionals

Consultor/a de gestió, consultor/a d’estratègia, consultor/a d’internacionalització, gerent d’exportació.

FCRI MU InternationalAffairs

Desenvolupament de projectes internacionals

Director/a de comunicacions globals, redactor/a de subvencions, coordinador/a de programes, gestor/a de programes, responsable de desenvolupament i recaptació de fons.

FCRI M RelacionsInstitucionals

Especialista en comunicació internacional i relacions públiques

Comunicació corporativa, especialista en comunicacions sense ànim de lucre, lobbyist, periodista, comunicador global, relacions públiques i institucionals.

FCRI M PeriodismeDades

Analista

Especialista en intel·ligència, analista polític, analista de riscos, consultor/a polític/a, analista de polítiques, investigador/a en seguretat internacional i en ciberseguretat.

Aula a la biblioteca de la FCRI

Ensenyament

Professor/a universitari, formador/a d'aprenentatge permanent.

Alumnes a la Graduació Blanquerna 2019

Un enllaç directe cap al teu futur professional

La nostra tasca no s'acaba quan obtens una titulació. Des de l’àrea d’Alumni t'acompanyem per aconseguir fins a un 90% d’ocupació dels estudiants el primer any

Equipaments d'última generació al servei dels estudiants

Tots els serveis que necessites en el teu pas per la Facultat

Direcció

Coordinació

Professorat

Francisco Javier Albarracin Corredor

Francisco Javier Albarracin Corredor

Ana Maria Ballesteros Peiro

Ana Maria Ballesteros Peiro

Jordi Baltà Portolés

Jordi Baltà Portolés

Moussa Bourekba

Moussa Bourekba

Judith Calzada Duaigües

Judith Calzada Duaigües

Blanca Camps Febrer

Blanca Camps Febrer

Albert Caramés Boada

Albert Caramés Boada

Andrea Costafreda Quesada

Andrea Costafreda Quesada

Daniel Esparza Olivero

Daniel Esparza Olivero

Amadeo-Koichi Jensana Tanehashi

Amadeo-Koichi Jensana Tanehashi

Andrea Noferini

Andrea Noferini

Calendari de sol·licitud de plaça

El procés de sol·licitud de plaça per al curs 2023-2024 s’inicia el dia 7 de novembre de 2022. A partir del seu tancament, la preinscripció continuarà oberta en aquells graus que tinguin places disponibles.

Les vies d’accés als estudis de grau de la Facultat

Es pot accedir a un grau universitari de la Facultat des de diferents vies d’accés:

 • Titulació de Batxillerat i Proves d’Accés a la Universitat superades. Es pot accedir a tots els graus de la Facultat des de qualsevol opció de Batxillerat.

 • ​Batxillerat estranger amb credencial de la UNED. L'alumnat provinent de sistemes educatius dins l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), o aquells amb els quals l'Estat espanyol tingui conveni, i del Batxillerat Internacional ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris en el seu sistema educatiu. Per tant, no s’ha de presentar a les PAU, però sense la credencial no es podrà matricular als nostres graus. Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

 • ​Homologació de Batxillerat estranger. L'alumnat provinent de sistemes educatius de fora de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) i que no tinguin conveni amb l'Estat espanyol podrà accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de Batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència, com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús.

 • Accés a la universitat per a majors de 25 anys. S’hi podran presentar totes les persones que compleixin o hagin complert els 25 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any natural en què se celebri la prova d’accés.

 • Accés a la Universitat mitjançant acreditació de l’experiència. Poden accedir als estudis de grau les persones amb experiència laboral i professional en relació amb aquests estudis, que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els permeti accedir a la universitat per altres vies i que compleixin o hagin complert els 40 anys abans del dia 1 d’octubre de l’any d’inici del curs acadèmic.

 • Accés a la universitat per a majors de 45 anys. Les persones majors de 45 anys que no estiguin en possessió de cap titulació acadèmica que els habiliti per a l’accés a la universitat mitjançant altres vies ni puguin acreditar experiència laboral o professional podran accedir als estudis de grau mitjançant aquesta via d’accés.

 • Estudis universitaris iniciats: Poden accedir al grau per aquesta via l’alumnat que ha iniciat estudis universitaris i vol canviar de titulació o d’universitat. S’han de poder reconèixer un mínim de 30 crèdits ECTS a la titulació a cursar.
 • Estudis universitaris finalitzats: Es pot accedir a tots els graus de la Facultat des de qualsevol titulació universitària finalitzada.

Fases del procés d’admissió

El procés d’admissió als estudis de grau de la Facultat es desenvolupa en 4 moments:

 1. Preinscripció
 2. Prova d’admissió
 3. Resolució de l’admissió
 4. Matrícula

Preinscripció

La preinscripció dona dret a participar del procés d’admissió i es pot fer virtualment o presencial.

La preinscripció en línia es pot fer des del botó de preinscripció que apareix a la pàgina de cada grau, o directament des d’aquí. Cal:

 1. Donar-se d’alta al sistema de registre únic i crear un usuari (si no s’havia obtingut amb anterioritat) i seguir les indicacions per completar-la.
 2. Pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer amb targeta de crèdit o de dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.
 3. Pujar la documentació, a través del dipòsit de documents, abans de la data de finalització del procés de preinscripció:
 • DNI (per les dues cares)
 • Certificació de les qualificacions d'accés a la Universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.

Nota: Per a titulacions amb més d'un torn, s'atorgarà per ordre de matrícula condicionada i les persones que formalitzin la matrícula el mes de juliol, si encara es pot escollir torn, hauran de tenir en compte que la matriculació es farà per ordre de preinscripció.

La preinscripció presencial es pot fer des de la mateixa Facultat, adreçant-se al Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant (SIOE) i cal:

 1. Aportar la documentació següent:
 2. Fotocòpia del DNI (per les dues cares), el passaport o el NIE.
 3. Fotocòpia de la certificació de les qualificacions d'accés a la universitat (PAU, CFGS...) si se’n disposa en el moment de fer la preinscripció.
 4. Fer un pagament de 100 € (import no retornable, en concepte de drets i tràmits de preinscripció) que es pot fer en efectiu o targeta de crèdit/dèbit, mitjançant un procés segur i confidencial de BBVA.

Prova d’admissió

La Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna té unes proves d’admissió pròpies adequades a les titulacions que s’hi ofereixen i es fan un cop formalitzada la preinscripció. L'alumnat sol·licitant que superi les proves d’admissió podran accedir a la matrícula condicionada a superar les PAU o el cicle formatiu de grau superior. La prova serà presencial. Només es farà en línia si el/la futur/a estudiant resideix a l’estranger o en alguna altra comunitat autònoma.

El calendari previst de proves d’admissió és:

 • Prova d'admissió dimecres 17 de gener a les 17:00h
 • Prova d'admissió dissabte 17 de febrer a les 10.00h.
 • Prova d'admissió dimecres 10 d'abril a les 17.00h.
 • Prova d'admissió dissabte 4 de maig a les 10.00h
 • Prova d'admissió dimecres 29 de maig a les 17.00h
 • Prova d'admissió divendres 28 de juny a les 10.00h.

A partir d’aquesta data i, en el cas que hi hagi places disponibles en algun grau, es programaran noves proves d’admissió. La data de realització d’aquesta prova s’assigna en el moment de formalitzar la preinscripció i queda registrada en el resguard de preinscripció corresponent, que l’alumne/a pot consultar sempre en el seu dipòsit de documents. Els estudiants que resideixin fora de Catalunya i d'Andorra i tinguin dificultats acreditades per venir presencialment a fer la prova el dia assignat, podran canviar la data o sol·licitar fer-la virtualment.

La prova d’admissió per als graus en Comunicació consisteix en:

 • Exercici de comprensió d'un text.
 • Prova de redacció. Es valoraran les faltes d'ortografia i l'expressió.
 • Prova de nivell d'anglès (no és determinant per accedir, només per assignar un nivell d'impartició un cop iniciat el grau).

La prova d’admissió per al grau en Relacions Internacionals, el del Global Communication Management i el doble grau en Periodisme i Relacions Internacionals consisteix en:

 • Test d'actualitat internacional i de coneixements bàsics.
 • Redacció temàtica en anglès.
 • Prova de gramàtica.
 • Una entrevista oral sobre les experiències, els interessos acadèmics i els coneixements generals de la persona candidata.

Tota aquesta informació conjunta determina si el/la candidat/a és admès/esa al grau o no. L’estudiant ha de demostrar un nivell global d’anglès de B2 per ser admès/esa al grau en Relacions Internacionals (o el doble grau amb Periodisme) i al grau en Global Communication Management.

Per als graus en Comunicació consisteix en:

 • Una entrevista (que es gravarà amb el consentiment explícit del/de la candidat/a) i un exercici de comprensió i redacció.

A l’inici del curs, l'alumnat admès haurà de fer una prova de nivell d’anglès als graus en Comunicació, que serà presencial i que servirà per assignar el grup de l’assignatura obligatòria.

Per al grau en Relacions Internacionals, el del Global Communication Management i el doble Grau en Periodisme i Relacions Internacionals la prova consisteix en:

 • El/la candidat/a fa una entrevista amb un/a professor/a del departament d’idiomes a través d’una videoconferència. L’entrevista es grava (amb el consentiment explícit del/de la candidat/a) perquè pugui ser revisada més endavant per un/a altre/a membre del departament o per l’equip de coordinació del grau, si escau.

L’entrevista consisteix en tres seccions:

 • En la primera secció, el/la candidat/a té l’oportunitat de donar informació sobre ell/a mateix/a, com ara els seus interessos acadèmics, coneixement de llengües, activitats i objectius de futur.
 • La segona secció permet a l’entrevistador/a conèixer el nivell d’anglès del candidat/a i, així, assegurar-se que té les capacitats necessàries per dur a terme totes les activitats i tasques que formen part d’un grau universitari, que s’imparteix íntegrament en anglès.
 • L’última secció examina els coneixements del/de la candidat/a sobre l’actualitat i els esdeveniments de rellevància internacional i els motius que té per estudiar el grau.

Tota aquesta informació determina si el/la candidat/a és admès/esa al grau o no. L’estudiant ha de demostrar un nivell global d’anglès de B2 per ser admès/esa al grau en Relacions Internacionals (o el doble grau en Periodisme). Més endavant, l'alumnat admès a través de la prova en línia que es matriculi al grau serà convocat perquè es desplaci a Barcelona per completar la part escrita de la prova d’accés i acabar d’assignar-li el nivell corresponent d’anglès per al primer semestre. Les notes per a les assignatures obligatòries d’anglès de les quals un estudiant queda exempt/a també es deriven de la prova d’accés. Juntament amb la part escrita de la prova d’anglès, també fa la prova d’actualitat per tal d’avaluar-ne els coneixements sobre esdeveniments de rellevància internacional.

Resolució de l’admissió

Pocs dies després de fer la prova d’admissió, s’informarà l’estudiant per correu electrònic de la resolució de l’admissió (apte/a o no apte/a). En el cas de ser apte/a, en el mateix correu se’l/se la convidarà a formalitzar la matrícula, en la convocatòria de matrícula següent i en funció de la disponibilitat de places, indicant les instruccions sobre quan i com l'haurà de formalitzar.
El criteri que s’utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és l’ordre de preinscripció. Cal tenir en compte, doncs, que en el període de matrícula (la matrícula condicionada) es pot omplir un torn. La plaça serà definitiva si l'estudiant lliura la documentació amb la informació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS i fa la matrícula definitiva.

Matrícula

La persona admesa a matrícula podrà escollir entre dues opcions, en funció de si ja es disposa o no de la via d’accés:

 1. Matrícula condicionada
  Possibilitat de realitzar la matrícula al grau abans de tenir aprovades les PAU o el CFGS.
  La matrícula quedarà condicionada a la presentació de la via d’accés corresponent.
  Aquesta opció assegura la plaça i permet triar torn horari, en el cas de titulacions amb més d’un torn, mentre hi hagi places disponibles.
  En cas que l'estudiant no obtingui la via d’accés, se li retornaran els diners de matrícula i perdrà la plaça i el torn. En cas que quedin places lliures, qui vulgui es podrà quedar en llista d'espera fins al setembre i se li guardaran els diners, però ja no tindrà preferència per escollir torn horari.
  En cas que no s'obtingui la via d’accés, es retornarà l’import abonat.
 2. Matrícula definitiva
  Es formalitza la matrícula definitiva quan es disposa de la via d'accés a la universitat.
  En el moment de la matrícula, la persona optarà a les places i el torn disponibles.

Nota: El criteri que s’utilitza per convocar l’alumnat admès en els dos períodes de matrícula (condicionada i definitiva) és l’ordre de preinscripció. Cal tenir en compte, doncs, que en el període de matrícula (la matrícula condicionada) es pot omplir un torn. La plaça serà definitiva si l'estudiant lliura la documentació amb la informació d'accés a la universitat, la selectivitat o el CFGS i fa la matrícula definitiva el juliol.
Nota: La documentació requerida s'ha de pujar a través del dipòsit de documents.

El pagament dels estudis es pot fer al comptat i/o de manera fraccionada, sense cap tipus d'interès. Si s’ha triat pagament fraccionat, en el moment de la matriculació, l'estudiant disposarà dels dos dies laborables següents per abonar el 50 % del cost total dels crèdits matriculats, mitjançant la forma de pagament que hagi triat; aquest pagament no serà domiciliat. El 50% restant es reparteix en nou mensualitats, d’octubre a juny, mitjançant domiciliació bancària que haurà d’aportar en el moment de la matrícula. Els preus s’actualitzen cada curs acadèmic.

Aquí es poden consultar les condicions generals de matrícula als estudis de la FCRI.

Un cop formalitzada, es podrà consultar el full de matrícula corresponent des del dipòsit de documents i des del Portal de l’estudiant.

Alumnat estranger

Per al procés d'admissió d’alumnat estranger, s’han de tenir en compte les consideracions i els requisits següents d'acord amb la normativa establerta.

L'estudiant ha de sol·licitar a la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) la credencial que acrediti que compleix els requisits per accedir als estudis universitaris al seu sistema educatiu (Credencial UNED). Per tant, no s’han de presentar a les PAU, però sense la credencial no podran matricular-se als nostres graus.
Els sistemes educatius que poden accedir per aquesta via són: Alemanya, Andorra, Àustria, Escoles Europees (Batxillerat Europeu), Batxillerat Internacional, Bèlgica, Bulgària, Croàcia, Dinamarca, Eslovàquia, Eslovènia, Estònia, Finlàndia, França, Grècia, Hongria, Irlanda, Islàndia, Itàlia, Letònia, Liechtenstein, Lituània, Luxemburg, Malta, Noruega, Països Baixos, Polònia, Portugal, Regne Unit, República Txeca, Romania, Suècia, Suïssa, Xina i Xipre.

Podran accedir als nostres graus presentant l’homologació del títol de Batxillerat del Ministeri d'Educació de l'Estat Espanyol o de les comunitats autònomes que tenen transferida aquesta competència com és el cas de la Generalitat de Catalunya. Només amb la sol·licitud d’homologació ja es podran matricular i cursar el grau, però serà una matrícula condicionada a lliurar l'homologació definitiva. Cal tenir en compte que l’homologació dels estudis pot trigar més de tres mesos a fer-se efectiva, de manera que aquesta gestió s’ha de fer en paral·lel al procés d’admissió als nostres graus. Si la resolució de l’homologació no es produeix en els termes sol·licitats per la persona interessada, queden sense efecte els resultats dels exàmens realitzats o de la matrícula produïda com a conseqüència del seu ús. Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, cal contactar amb el departament d’admissions/secretaria acadèmica: [email protected]

Contacta amb nosaltres

Per a qualsevol dubte o consulta sobre el procés de preinscripció o matrícula, pots contactar amb el Servei d’Informació i Orientació a l’Estudiant de la Facultat: [email protected].

T’ho posem fàcil per tal que puguis accedir als estudis que vols

El pagament dels estudis es fa de manera fraccionada i sense cap tipus d'interès. En el moment de la inscripció, es fa efectiu el 50% del cost total dels crèdits matriculats*; el 50% restant es reparteix en nou mensualitats (d'octubre a juny) mitjançant domiciliació bancària.

Preu

174,12€
Preu per crèdit primer curs (Periodisme i Comunicació Corporativa)
193,12 €
Preu per crèdit primer curs (Relacions Internacionals)
13.758,88€
Preu total 1r curs 2024-25
Aules d'inormàtica

T'ajudem a pagar els estudis. Un futur a l'abast de tothom.

Troba l’ajut que més s’ajusti a les teves necessitats entre les beques i ajuts Blanquerna, els ajuts públics i privats o els ajuts al finançament.
Blanquerna-URL t’espera!

Beques i ajuts Blanquerna

Ajuts públics o privats

Finançament

Perspectiva de gènere

Tal com subratlla la Unió Europea, la igualtat de gènere no és només una qüestió de justícia social sinó que també afecta el rendiment de la docència i de la investigació. La promoció de la igualtat de gènere en la investigació i la innovació és un dels compromisos de la Comissió Europea, que insta la integració explícita de la perspectiva de gènere en els projectes Horizon 2020. No obstant això, aquesta recomanació sovint s'entén i s'aplica d'una manera insuficient. Aquí es presenten diversos documents per col·laborar en la comprensió i l'aplicació de la perspectiva de gènere en la docència i la investigació.

logo

Excel·lència és futur