Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Preinscripció Del 30 d'octubre a l'1 de juliol
grauGRIN

Forma de pagament

El pagament dels estudis es realitza de manera fraccionada sense cap tipus d’interès. L'import total es distribueix de la manera següent:

El 50% en el moment de formalitzar la matrícula i el 50% restant en nou mensualitats (5 mensualitats del 6% i 4 del 5% restants, d'octubre a juny).

Així mateix, els estudiants que sol•licitin un crèdit per finançar-se els estudis a les entitats bancàries col•laboradores amb la Fundació Blanquerna, ho hauran de comunicar en el moment de la inscripció, per tal que Secretaria els lliuri el document per presentar a l'entitat bancària corresponent.

Preu per crèdit curs 2019-20

173,29€

Finançament dels estudis

Per facilitar l'accés a l'oferta formativa de Blanquerna, l'estudiant té diverses possibilitats, internes o externas, d'obtenir ajuts econòmics significatius, a través de beques, ajuts econòmics, ajuts financers i a través de la borsa de treball