Durada 4 anys
Horari Matí
Pràctiques Obligatòries, Optatives, extracurrículars
Crèdits 240 ECTS
Modalitat Presencial
grauGRIN

Pràctiques laborals en Relacions Internacionals

Les pràctiques externes en empreses o institucions són un element clau del nostre procés de formació. Suposen un primer contacte directe de l'estudiant amb l'àmbit professional on aplicar els coneixements que va adquirint a la universitat. Han de facilitar a l'alumne una visió global de les Relacions Internacionals i de les dinàmiques de funcionament pròpies de les entitats vinculades a aquest sector professional, com pot ser una entitat governamental, una organització no gubernamental, una organització internacional, un think tank, una consultora o empresa. Alhora, també li serveixen per començar a desenvolupar una xarxa de contactes professionals que en el futur li puguin ajudar a introduir-se en l'àmbit laboral. La Facultat té conveni amb més de 500 empreses on els alumnes es preparen per enfrontar-se al món laboral.

Objectius específics

L'objectiu principal del programa de pràctiques és el de garantir el desenvolupament de pràctiques curriculars en una institució pública o privada, nacional o internacional, en l'àmbit de les relacions internacionals.

El període de pràctiques permetrà que l'estudiant apliqui la formació rebuda al correcte exercici de la professió en el sector de les Relacions Internacionals i adquireixi una comprensió global de l'activitat professional en aquest àmbit, dels diferents perfils professionals i de la dinàmica de treball pròpia en diferents sectors de les Relacions Internacionals.

Tipologia

Hi ha dos tipus de pràctiques externes: les curriculars i les extracurriculars.

Les curriculars són aquelles que formen part del nostre pla d'estudis: les pràctiques es duran a terme al mateix temps que el Seminari VII. Això permetrà que els estudiants comparteixin les seves experiències professionals amb la resta del grup i puguin aplicar les competències professionals específiques de l'àmbit de les Relacions Internacionals que es treballen en el marc del seminari. Els estudiants tindran dos tutors durant les pràctiques: un a la Universitat i un altre a l'entitat col·laboradora. El tutor acadèmic serà el mateix tutor del Seminari VII, el que permetrà un seguiment coherent i l'avaluació del procés de formació. El tutor a la institució de destí serà l'encarregat de definir el programa de pràctiques, acompanyar a l'estudiant i aconsellar-lo en qualsevol moment. Hi haurà una comunicació fluïda entre tots dos tutors durant el període de pràctiques. En finalitzar el període de pràctiques, se li demana a l'estudiant lliurar un informe final escrit, que resumeix la seva experiència.

Les pràctiques extracurriculars són totes les altres que pugui fer l'estudiant de forma voluntària i que no formaran part del pla d'estudis, tot i que també tenen una finalitat exclusivament formativa i lectiva i que, per tant, han de constar al Suplement Europeu del títol (SET). En tots els casos, les pràctiques han de ser compatibles amb l'horari lectiu de l'estudiant. Les pràctiques poden ser remunerades o no, segons l'empresa o institució.

En els següents enllaços trobareu el programa de les pràctiques curriculars.

L'estudiant té també la possibilitat de fer pràctiques a l'estranger a través de diversos convenis amb entitats col·laboradores i a través de programes com Erasmus+.

Normativa

La normativa acadèmica de la Facultat regula en el seu punt 17 les pràctiques curriculars i extracurriculars.

Documents per a l'estudiant

El tutor dels alumnes de la facultat els facilitarà els criteris a seguir per superar l'assignatura de pràctiques i els paràmetres per elaborar la memòria de pràctiques.

Aquí trobareu la guia per fer la memòria.

Com sol·licitar un estudiant en pràctiques?

Cal omplir aquest formulari.

Gestió de Pràctiques: fcc_cdprac@blanquerna.edu

Empreses de pràctiques

Entitats governamentals i institucions

 • Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament
 • Departament d’Afers Exteriors - Generalitat de Catalunya
 • Departament d’Interior - Generalitat de Catalunya
 • Departament de Presidència - Generalitat de Catalunya
 • Network of Regional Governments for Sustainable Development
 • Parlament de Catalunya

Organitzacions no governamentals

 • Acción contra el Hambre
 • CAN Europe
 • Centre Delàs d’Estudis per la Pau
 • Centre Internacional Escarré per les Minories Ètniques i Nacionals
 • Creu Roja Espanyola a Catalunya
 • International Policy Sector Action Plan
 • Justicia i Pau
 • Oxfam Intermón
 • PEN International

Organismes internacionals

 • CLGU Ciutats i governs locals units
 • Center for Cooperation in the Mediterranean
 • Global Socio Economic Forum Secretariat
 • Metropolis
 • ORU FOGAR
 • UNICEF - Comitè Catalunya

Think Tanks

 • Casa Africa
 • Casa América Catalunya
 • Casa Asia
 • Cidob
 • IEMed
 • ISGlobal

Consultores

 • Deloitte
 • Eupportunity
 • GEA Barcelona European Consulting
 • Instrategies
 • Kreab Iberia
 • Media Planning Group
 • Tornos Abogados

Empreses

 • Aerolink Air Services S.L.
 • Fundació Futbol Club Barcelona
 • Gomplast
 • Havas Media
 • Mola Mola Surf S.A.
 • MSA The Safety Company
 • Otaduy
 • Ramon Clemente S.A.
 • Thomas Cook International AG
 • Tous
 • Zicla

Associacions

 • AMEC
 • Cámara de Comercio de España en Filipinas
 • Cambra de Comerç de Sabadell
 • Consell Català del Moviment Europeu
 • Institut Europeu de la Mediterrània
 • PIMEC
 • SPAMEX - Associación Instituto Iberoamericano de mobilidad internacional